onsdag den 4. juli 2012

Født den 4. juli

Født den 4. juli

           
Peter Hannaford        

Han er den eneste af vore præsidenter der er født den 4. juli (1872).

Calvin Coolidge den 30. af vore 43 præsidenter var gennemført patriotisk og hyldede nationens grundlæggende institutioner, men han skiltede ikke med det. Om Stars and Stripes sagde han engang: “Han som lever under det og er loyal overfor det er loyal over sandhed og retfærdighed overalt.” Det opsummerede hans tanker fuldkomment.        
                    
Han blev kaldt “Silent (Tavse) Cal, for han var alt andet end snakkesalig. Når han sagde noget, eller skrev var han imidlertid veltalende eller omhyggelig, som situationen nu krævede det. Han benyttede sproget med stor præcision og brugte ikke for mange ord. Under politistrejken i Boston i 1919 var han guvernør for Massachusetts og sagde det præcist: “Der er ingen ret til at strejke mod den offentlige sikkerhed hos nogen, noget sted, på noget tidspunkt.” 
 

Coolidge’s taler og skriverier var ofte fremragende i deres enkelhed. Om fejringen af nationens Uafhængigheds Dag skrev han om den langtrækkende betydning i en avisklumme den 3. juli 1930, “Siden 1776 har vi politisk været en uafhængig nation, men vi har ikke brug for at understrege vor uafhængighed meget mere end vi har brug for at understrege vor selviskhed. Vi er ikke i fare for ikke at være i stand til at give en meget rigelig del af dem begge.”

Så skrev han, “Vor storhed vil bestå i en mere fyldestgørende anerkendelse af vor afhængighed ...På de økonomiske, sociale og moralske områder af livet er vi alle afhængige af hinanden ....Vi vokser i nåde gennem fællesskab med vore medmennesker. Vi opbygger vor karakter i det store og hele ved at indfri vore forpligtelser overfor andre. Vi lever alle i den samme verden. Vi er knyttet sammen i en fælles skæbne,  gennem et fælles broderskab. Vejen til ære ligger ikke i en lumpen individualisme, en perverteret uafhængighed eller en snæver nationalisme. Den hviler i Den Gyldne Regel. Uafhængigheden, som vore Grundlæggende Fædre vandt ved at erklære deres tillid til Forsynet og ved at forpligte deres liv, deres formuer og deres hellige ære, ikke til sig selv, men til hinanden, kan vi ikke holde fast ved med en overfladisk forpligtelse,”

http://spectator.org/archives/2012/07/03/born-on-the-fourth-of-july
Mr. Hannaford is the author of The Quotable Calvin Coolidge (Images From the Past, Inc.).
                    
          
Peter Hannaford was closely associated with the late President Ronald Reagan for a number of years. His latest book is Reagan's Roots: The People and Places That Shaped His Character.

http://spectator.org/archives/2012/07/03/born-on-the-fourth-of-july

Læs også denne på synopsis: http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2012/02/and-skaber-velstand.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails