søndag den 22. juli 2012

Skaber regeringer grundlaget for succes?

Obama har ikke ret - Succesrige i Amerika har ikke brug for hjælp fra regeringen

Bernie Planck

Jeg åbnede en butik i Toms River sidste år, men ingen hjalp mig. Sandheden er, at alt for mange gjorde det svært, jeg skulle bruge en licens fra Byrådet, men det tog mere end tre måneder for byen af give den. Mens jeg ventede skulle jeg betale nogle tusind dollars hver måned i butiksleje.

Nu kunne du spørge, “Hvorfor ikke vente på du får licensen før du lejede butikken?” Ganske enkelt: Byrådet vil ikke give en licens medmindre man har et lejemål. Med andre ord, så kan jeg ikke først få en licens, og så finde et forretningslokale. Ser du det er den form for hjælp hr. præsident som forretningsfolk sædvanligvis får i dette land i dag. 

Derpå, da jeg ønskede at sætte skilte op, så satte byen så mange forbehold op som det er muligt. Da jeg sendte en ansat hen for at få dokumentation for forbuddet mod et bestemt skilt, fik han af Nazi-skrankepaven at vide, at det kunne han ikke få lov at se. Det er altså den slags hjælp virksomheder typisk får i dette land i dag.

Før jeg kunne åbne døren til butikken skulle jeg have et nyt certifikat for besiddelsen. Jeg havde ikke lavet om på nogen konstruktion, jeg havde intet ændret i butikken. Men Byrådet ønskede deres pund ‘kød’ og gebyrer for en fuldstændig unødvendig inspektion. Så kom Brandvæsenet og opkrævede et gebyr for at inspicere butikken (hvad går mine skattepenge egentlig til?). Statens Måle og Vægt Kontor kom og opkrævede mig et gebyr for at godkende min vægt skønt jeg ikke sælger noget i løsvægt. Vægten er udelukkende til mit eget brug og ikke rettet mod kunden. Hvis min vægt derfor ikke viste korrekt, så var det mit problem, ikke kundens.

Derfor betalte jeg mine pålagte gebyrer, mit gebyr for at være her, mit gebyr til brandvæsenet, mit gebyr for vægten og uden at ville kede læserne endnu flere gebyrer. Som jeg bemærkede i min artikel ‘Du vil altså være din egen chef.’ Jeg spilder 20% eller mere af min fortjeneste på advokater, revisorer, finansielle rådgivere, bogholdere blot for at være i overensstemmelse med de hundredvis af regulativer og gebyrpålæggende myndigheder. Det er altså den slags hjælp, hr. præsident, som forretningsfolk typisk får i dette land i dag.

Jovist, hr præsident, jeg har brug for Internettet i min forretning, men i stedet for at få hjælp fra andre for at jeg kan få succes, så var alt jeg fik -  blokering af Fagforeninger (som du støtter), se min artikel Communications Non-Workers of America are Worthless Idiots.

Før jeg kunne få blot den mindste omsætning måtte jeg først betale for licensen, gebyrerne, øvrige skatter, selskabsskat, ejendomsskat, statsindkomstskat, momsen på mine leveringer, gebyr fordi jeg har ansatte, telefonafgift, kommuneskat, gebyrer for vand, el mv. og mange, mange flere.

Flickr User: wwarby
Hvilket forhindringsløb med de mange ‘knolde’ på vejen mod succes.

Du hr. præsident har sagt at jeg ikke fik succes af egen kraft. Du har så inderlig ret. Jeg havde brug for hjælp fra en advokat for at afkode de mere end 40.627 nye love der vedtages på et år, og en hoben af rådgivere der hjalp mig med at være i overensstemmelse med love og regulativer.

Derfor hr. præsident, hvis du mener jeg har succes, fordi nogen hjalp mig på min vej, så er det ganske ukorrekt. Jeg har succes, sammenlignet med andre, fordi jeg var bedre til at ‘springe’ over de tusinder af forhindringer der lå foran mig fra fagforeningerne, love, regulativer, bureaukrater, skatter og så Dig.
.
Måtte jeg bede Dig og alle de som ‘hjalp’ mig på vej til succes om for Guds skyld at lade mig være i fred?

Note


searchamelia.com, Landet med flere end 40,627 Love og regulativer
1. januar 2010 var der 40.627 nye love i lovbøgerne i USA og dets oversøiske territorier og protektorater.
...
Jeg har været regnskabsmand hele mit liv, og erkendelsen at det moderne samfund kræver af mig at kende Lovene, som jeg jo potentielt er udsat for, fik mig til at forsøge at beregne den tid der skal bruges for at være blot overfladisk bekendt med de 40.627 nye love. Hvis jeg ville bruge 2 minutter per nyintroduceret lov, så ville det kræve 81.254 minutter, eller 1.354 timer eller 169¬† 8-timers arbejdsdage for at kende mine rettigheder og forpligtelserne som disse 40.000 nye love indebærer.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails