torsdag den 14. august 2014

Olien som politisk våben er svækket - eftersprøgslen falder

Olievåbnet er svækket - efterspørgslen falder

       
           
Verdens olieforsyninger er faldet samtidig med at efterspørgslen er faldet på nøglemarkederne i Vesten, og dermed er Ruslands petro-magt noget svækket, og en opblødning af enhver potentiel forstyrrelse i Mellemøsten ville kunne have indflydelse på verdensøkonomien. Vi kan takke fracking i USA og andre steder for den ikke ventede favorable situation, da US olieproduktionen har føjet yderligere 1,2 millioner tønder til om dagen.  

Efterspørgslen åbenbarer, hvordan verdensøkonomien har det: Ambrose Evans-Pritchard fra UK Telegraph skriver:

Efterspørgslen efter olie faldt med 440,000 tønder om dagen i Europa og USA i perioden, et tegn på hvor svag den globale opblomstring oven på krisen stadig er, hvilket svarer til et sjældent fald i CPB’ index i verdenshandel i maj måned. Den store overraskelse har været i “stærk modsætning” til Tysklands opbremsning i behov for olieprodukter der er gået ned med 3,9% i det sidste års tid. Det samme gælder for Italien og Japan.

Saudi Arabien har besidder muligheden for at øge eller sænke olieproduktionen for at fastholde en stabil pris er i færd med at øge deres leverancer til markedet. Dette er altid en politisk beslutning fra deres side. Vær blot forvisset om, at de ikke vil lade prisen falde hvis det betyder ‘ubehageligheder’ for dem selv.

Faldende priser vil øge presset på Rusland, der skal bruge en pris nær 100 dollars for at budgettet blot balancerer. Selvom Rusland har en reservebeholdning der kan dække ethvert kortvarigt prisfald, så vil denne hurtig gå i smulder dersom olien falder til nær 80 dollars, og Rusland vil komme ind i en alvorlig recession. Hovedparten af Rusland indtægter stammer fra olien, ikke gassen.

Olieproduktionen i Libyen er også øget i år, trods den igangværende borgerkrig, og selv i Irak, trods ISIS opstanden har man kunne fastholde produktionsnormen. De ‘slemme’ vil i lige så høj grad have fingre i olieudbyttet som de ‘gode.’

Fracking har ændret geopolitik selvom Obama administrationen intet har gjort for at opmuntre til fracking, og en masse for at sætte hindringer. Under en administration der ville være venligere stemt over for produktion af enerig, ville USA have fået større magt i verdens forhold, og dermed ville det have været en hjælp til at komme sig efter de udenrigspolitiske katastrofer som Obama administrationen har stået for.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails