torsdag den 25. september 2014

"Ikke islamisk" påstanden - passer nu det på kendsgerningerne

‘Ikke Islamisk’?

                               

                                       
Præsident Obama erklærede i sin seneste tale til nationen af “ISIL ikke er islamisk.”

Hvordan ved han det? På hvilken baggrund kan præsidenten for United States erklære den gruppe muslimer der kalder sig selv “Islamisk Stat” “ikke islamisk”?

Har han studeret Islam og islamisk historie og konkluderet af ISIL, Boko Haram, al-Qaida, Hamas, Hezbollah, Taliban, Jamaat-e-Islami, Lashkar-e-Taiba (gruppen der slagtede 166 i Mumbai, flest gæster på Taj Hotel, og torturerede en rabbi og hans hustru til døde), de forskellige palæstinensiske terroristgrupper (de har alle været muslimske, selvom der er mange kristne palæstinensere) og de muslimske terrorgrupper i Somalia, Yemen, Libyen og andre steder er det også alle “ikke islamiske”?
'Not Islamic'?

Har han konkluderet at Det Muslimske Brdoderskab, der vandt Egypten mest åben valg nogensinde, er “ikke islamisk?”

Og hvad med Saudi Arabien? Er det lande heller “ikke islamisk?”

Forresten, hvad med Iran? Heller “ikke islamisk”?

Er det ikke en hel del muslimer, muslimske grupper og endog nationer - der alle hævder at Islam er deres religion - skal de afvise som “ikke islamiske?”

For nu at være retfærdig så begyndte disse grundløse generaliseringer om, hvad der er eller ikke er islamisk med hans forgænger præsident George W. Bush, der regelmæssigt meddelte at “Islam er en fredens religion.” I hans tilfælde er det lige så usandsynligt at hans vurdering stammede fra et studium af Islam og islamisk historie.

Kendsgerningen er at et studium af Islamisk historie ikke kunne føre til at noget fornuftigt tænkende individ kan komme til den slutning af alle disse muslimer og islamiske grupper er “ikke islamiske.” Hverken islamisk historie, der fra sin oprindelse gav enorme antal mennesker et valg mellem Islam eller døden, eller Islam som den skildres i deres største værker ville kunne føre til den konklusion.

At slå “ikke troende” ihjel har været en del af - selvfølgelig ikke det hele - Islam siden begyndelsen. I løbet af 10 år efter Muhammads død havde muslimerne erobret og voldeligt konverteret folkeskarer fra Iran til Egypten, og fra Yemen til Syrien. Muslimer har givet valget - konverter eller dø - lige siden.

Hindu Kush, den enorme 500 mile lange og 150 mile brede bjergområde der strækker sig fra Afghanistan til Pakistan var befolket af hinduer, indtil muslimerne invaderede cirka år 1000. Det persiske navn Hindu Kush blev givet af muslimerne. Det betyder “Hindu dræber.” Mindst 60 millioner hinduer blev dræbt af muslimerne under de tusind år med muslimsk styre. Selvom det faktisk ikke er særlig godt kendt, kan det være det største massemord i historien på linje med Maos.


De grupper som jeg har nævnt foroven følger blot nogle diktater i Koranen.

Nogle få af mange sådanne eksempler:

“Jeg vil indgyde terror i hjerterne på de som ikke tror. Hug derfor deres hoveder af og hug hver finger af dem” (8:12).

“Når de hellige måneder er forbi så slå afgudsdyrkerne ihjel, hvor I finder dem. Arrester dem, besejr dem, og læg Jer i skjul overalt efter dem. Hvis de angrer og begynder at bede og giver almisseafgiften, så tillad dem at gå deres vej. Gud er tilgivende og nådig.” (9:5)

“Bekæmp de som ikke tror på Allah eller Den Sidste Dag, eller holder det forbudt som er forbudt af Allah og Hans Budbringer, eller anerkender Sandhedens religion.” (9:29).

Der er også en noget anden advarsel i Koranen: I trossager skal der ikke være nogen tvang.” (2:256).

Derfor kan en muslim også citere fra Koranen dersom han ønsker at tillade at ikke-muslimer kan leve i fred. Problemet er at den muslimske teologi, bekræftet ved mange lærde, fastholder at senere åbenbaringer til Muhammad annullerer tidligere åbenbaringer (en doktrin kendt som “ophævelse.”)

Koranversene der beordrer muslimer til at bekæmpe og slå ikke-troende ihjel fulgte efter de vers der tilskynder muslimer til at leve med ikke-troende i fred og uden religiøs tvang. Problemet er at muslimsk historie, i overholdelse af doktrinen om “ophævelse” langt oftere har praktiseret de voldelige tilskyndelser.

Problemet er at mere end 600 år efter Muhammad, forklarede den største muslimske skribent der nogensinde har levet, Ibn Khaldun, hvorfor Islam er den suveræne religion, det gjorde han i det mest ansete muslimske værk der er skrevet, “Muqaddimah,” eller “Introduktion til Historien”:

“I det muslimske samfund er Hellig Krig en religiøs pligt, på grund af universalismen i den muslimske mission og (forpligtelsen) til at omvende enhver til Islam, enten ved overtalelse eller ved magt.”

Med andre ord, fremholder Ibn Khaldun, hvor ingen anden religion kommanderer til omvendelse gennem magt, at det gør Islam. Var Ibn Khaldun så heller “ikke islamisk?” Og så falder præsidentens anden påstand om at “ingen religion tilskynder til drab af uskyldige” helt til jorden.

Intet af dette retfærdiggør hykleri mod muslimer. Der er hundredvis millioner af ikke-islamistiske muslimer (en islamist er en muslim der søger at påtvinge Sharia Lov på andre), herunder mange “kultur” eller verdslige muslimer. Og individuelle muslimer risikerer deres liv hver dag med at give de efterretninger der er nødvendige for at forhindre terrorangreb i Amerika og andre steder.

Dette er således kun en opfordring til klarhed midt blandt de falske påstande der kommer fra præsidenten, udenrigsministeren og i særlig grad universiteterne.

Som den modige Ayaan Hirsi Ali, kvinden født i Somalia, og som fører an i en verdensomspændende bestræbelse på vegne af muslimske kvinder, og for at reformere Islam spurgte i en tale ved Yale University i denne måned: “Hvis Islam er en fredens religion, hvorfor er der så et sværd i det saudiske flag?”

Hvis præsidenten føler han er nødt til at tale usandt for at få sig muslimske allierede, fred være med det. Men resten af os behøver så absolut ikke tro at det han sagde er sandt.

Dennis Prager’s latest book, “Still the Best Hope: Why the World Needs American Values to Triumph,” was published April 24, 2013 by HarperCollins.

http://humanevents.com/2014/09/23/not-islamic/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails