søndag den 14. september 2014

Voldtægt er sådan set helt i orden!!

Bernie Planck
I min artikel, hvorfor muslimer gør oprør påpegede jeg at de voldelige islamistiske angreb i verden kan spores til elendigheden og vreden hos unge mænd i de muslimske lande, de fleste af dem er arbejdsløse, uden uddannelse, ugifte og med kun få gode udsigter for fremtiden (selvom der dog er jihadister der er i arbejde, har en uddannelse, er gift og sådan set har udmærkede fremtidsudsiger) Oveni i dette, på grund af Islams forbud mod seksuelle forbindelser mellem personer der ikke er gift med hinanden kan vi føje til, sammen med elendigheden og vreden - frustrationen.
sex slaves in Islam

Da får og geder er svære at få fat på i tæt befolkede byområder har muslimske mænd to valgmuligheder for at få ordentlig sex:

  1. Få et samleje med nogen der er med på ideen, hvilket er meget farligt, da personen han har sex med måske vil bekende synden overfor et familiemedlem, især hvis hun bliver gravid eller mister sin jomfrudom. F.eks. under Iraks straffelov Paragraf 397 - Enhver person der seksuelt udnytter en dreng eller pige under 18 år under brug af magt, trusler eller bedrag kan straffes med fængsel. Straffen vil være en fængselsdom, eller forvaring i op til 7 år.
  2. Eller ved voldtægt: Paragraf 396 -
  3. (1) Enhver person der seksuelt udnytter en mand eller kvinde eller forsøger at gøre det uden vedkommendes samtykke og med brug af magt, trusler og bedrag eller andre metoder kan straffes med en fængselsdom, eller forvaring i op til 7 år.
  4. (2) Straffen vil være en fængselsperiode op til 10 år, hvis personen som krænkelsen er begået over for er under 18 år.

Lignende love om voldtægt kan findes i alle islamiske lande.

Så hvis du nu er en stærkt liderlig ung muslimsk mand så kan du jo spørge dig selv hvad der er mest sikkert: At have sex med nogen du kender og som kan afsløre dit navn og således få dig smidt i fængsel fra 7 til 10 år, eller voldtage en fremmed som ikke kender dig (og selvom vedkommende gjorde) skal bruge to til fire vidner for at bevise voldtægten, og derpå selv efter du har fået en dom (hvilket er usandsynligt) selv kan få den samme fængselsdom?

I nogle muslimske lande er der er “Kom ud af fængslet mulighed:” Hvis du er dømt for voldtægt kan straffen sløjfes hvis du gifter dig med ofret.

Så set udefra og med neutrale briller må man konkludere, at islam sådan set opfordrer til voldtægt og faktisk er der intet ord i Koranen der svarer til voldtægt som vi benytter det i civiliserede kulturer. Som bevis, bed en muslim citere et enkelt vers fra Koranen der sådan set går imod tvungen sex.

Og hvis du er en muslim med tilstrækkeligt med penge til at eje sexslaver, så kan du få al den tiltvungne sex du begærer

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails