søndag den 22. april 2012

Bovskud til Miljøbevægelsen

Bovskud til Miljøbevægelsen                           

Alan Caruba
                                  
           
I 1517 igangsatte Martin Luther den Protestantiske revolution mod Den Katolske Kirke, hvilket førte til at den dengang nye bevægelse spredtes som et modsvar på korruptionen indenfor Kirken. Det tog noget tid for den at blive etableret som et alternativ, og det skete med den virkelig store hjælp af trykning og ubredelse af litteratur, men dog mest, fordi almindelige mennekser var blevet trætte af Kirkens ekstravagance, elendige ledelse og modstand mod forandring.
Salget af værdiløse “afladsbreve” som et middel til at gøre en persons synder ‘rene’ var det endelige strå der fik læsset til at vælte.

Miljøbevægelsesaktivister er blevet en moderne religion og dets “handel med Co2 kvoter” plan for at sælge værdiløse udledningstilladelser af de såkaldte “drivhusgasser” - baseret på FN’s Kyoto Protokol der går ind for en reduktion af kuldioxid (CO2), i Jordens atmosfære - er belvet forkastet af mange nationer.

Mens det er blevet almindelig viden af CO2 er livsnødvendigt for alt liv på Jorden og ingen rolle har på klimaet, har almindelige mennesker konkluderet at den globale opvarmning i særdeleshed og miljøbevægelsen som et hele er et gigantisk bedrag.

Ingen argumenterer for at nationer ikke skal passe på at der er ren luft og vand. Det synspunkt er gået forud for miljøbevægelse, men kvælertaget på en nations økonomi og evne til at indgå i enhver form for handel har nået en skillevej. Kendsgerningen er at USA har gjort sig store anstrengelser i årenes løb og der er ingen grænser for hvor “ren” luften og vandet kan eller bør være. EPA ønskede at regulere “støv” til et punkt hvor Kongressen gjorde en ende på den galskab.

De løgne der er påkrævet for at opretholde miljøbevægelsen og dens enorme kompleks af love og regulativer er blevet forkastet offentligt og det seneste eksempel er et brev sendt til NASA administratoren af 50 nuværende og tidligere astronauter, videnskabsfolk og ingeniører der arbejder for NASA på højt niveau, ikke meget anderledes end Martin Luthers 95 teser der blev slået op på borgkirken i Wittenberg.


De NASA ansattes brev krævede af dets Goddard Institute for Space Studies (GISS) “afholder sig fra at anvende ubeviste kommentarer i offentlige udgivelser og hjemmesider. Vi mener at de påstande som NASA og GISS kommer med om at menneskeskabt CO2 har en katastrofal indvirkning på global forandring ikke er underbyggede, især ikke når det drejer sig om tusinder af år med empiriske data.”

Det burde bemærkes at fuppet ved den globale opvarmning kan dateres til det vidnesbyrd som James Hansen kom med foran Kongressen i 1988, og han er stadig administrator for GISS! Hans apokalyptiske forudsigelser hjalp med til at igangsætte det U.S. svar der for tiden kan ses i det magtgreb som Environmental Protection Agency (Miljø Beskyttelses Agenturet) har, baseret på falske CO2 påstande, der vil eleminere en femtedel af de kulfyrede kraftværker der forsyner en kæmpe del at natinoen med elektricitet, og som sandsynligvis vil afslutte bygningen af nye lignende faciliteter.

Den 9. april udgav Rasmussen Report, et meningsmålingsinstitut, resultater af en undersøgelse der viser at 52% af de potentielle vælgere “mener der er en konflikt mellem økonomisk vækst og miljøbeskyttelse, dog var 31% uenige.” Rasmussen fastslog at “støtte til at investere i fossile energikilder som olie og gas er også på et nyt højdepunkt nu, hvor der er næsten rekordagtige priser og den nuværende udvikling af Keystone XL rørledningen som præsident Obama har blokeret af miljømæssige hensyn.” (læs denne artikel på synopsis)
 

Følgende dag den 10. april frigav Rasmussen resultaterne af en anden undersøgelse der vist at 44% af de potentielle vælgere “tror, generelt set, at EPA’s regulativer og handlinger skader økonomien. Kun 17% var uenige.”

Den 21. februar kom Steve Milloy fra JunkScience.com med en udtalelse i The Washington Times om EPA administrator Lisa Jacksons vidnesudsagn for Kongressen og han skriver at “I løbet af de sidste tre år, har Obamas EPA udført en brændende kampagne mod de som fremstiller energi gennem fossile kilder og mod brugerne, især den kulfyrede industri, med mange regler til mange milliarder af dollars og som ikke har medført nogen gavnlige miljømæssige- som offentlig sundheds goder.”

Denne video er bare så imponerende smuk, ikke med i den originale artikel

Miljørevolutionen - en kommunistisk dagsorden - er blevet imødegået bid for bid af videnskabsfolk og andre der ikke længere vil underlægge sig dens ekstremt falske “videnskab” og dens FN inspirerede Agenda 21 planer om at få indført kontrol over alle livets aspekter på planeten Jorden. En konference i juni i Rio de Janeiro, vil i det store og hele forlade skræmmebilledet med global opvarmning til gengæld for “bæredygtighed” en matrix af kontroller der vil slaveholde verdens befolkning i de værste totalitære tendenser siden fremkomsten af kommunismen og nazismen i forige århundrede. (læs denne artikel om Agenda 21 på synopsis)

Agenda 21 har været i funktion i Amerika i årtier til nu, men kun få har nogen fornemmelse af hvad det repræsenterer. Den er med til at smadre ejendomsrettigheder i Amerika og det er blot en begyndelse. På Jordens Dag - 22. april - Vladimir Lenins fødselsdag, den diktator der påtvang kommunismen på Rusland i 1917, vil de forskellige elementer af miljøbevægelsen oversvømme verden med propaganda. Forbindelsen mellem disse to begivenheder burde ikke ignoreres.

Miljøbevægelsen burde afvises ved sund fornuft, og den fremvoksende bevægelse til at gøre det burde fordoble sin bestræbelser.


FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Alan Caruba writes a daily column, “Warning Signs”, posted on the Internet site of The National Anxiety Center and he blogs at http://factsnotfantasy.blogspot.com. His book, Right Answers: Separating Fact from Fantasy”, is published by Merrill Press.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails