tirsdag den 10. april 2012

Sandheden om en Sovjet spion


Endelig sandheden om en Sovjet spion

Hvorfor sløringen af arkitekten bag FN fortsætter

WASHINGTON – Tidligere embedsmand i U.S. Udenrigsministeriet Alger Hiss var Franklin Roosevelt Demokraternes darling og arkitekten bag De Forenede Nationer.

At han også var spion for Sovjet forbliver en af den mest velbevarede hemmeligheder fra det 20. århundrede.

Men en ny bog, “Alger Hiss: Hvorfor han valgte forræderiet,” ryster sløret af hemmelighedsfuldhederne der så omhyggeligt er blevet fastholdt af “progressive” i Det Demokratiske Parti og af en medløbende medieverden.

De hele begyndte at falde fra hinanden i 1948 da Hiss blev anklaget for at være spion for Sovjet. På grund at af begrænsningerne om spionvirksomhed var ophævet, blev han kun dømt for falsk vidneforklaring. Årtier senere - efter Hiss dommen for længst var glemt af de flest - er der dukket arkivbeviser op der bekræfter anklagerne: En offentlig tjener, med adgang til klassificerede dokumenter havde virkelig overdraget livsvigtige oplysninger til Sovjet og det i mere end ti år.

Dog betragter den amerikanske venstrefløj stadig Hiss som et ikon - et uskyldigt offer, anklaget for forbrydelser han ikke har begået. De foretrækker at fokusere på de kollektivistiske idealer som Hiss stod for, fremfor at konfrontere virkeligheden hos en mand der systematisk og metodisk bedrog sit land.

Tidligere U.S. efterretningsanalytiker Christina Shelton der har et indgående kendskab til Sovjets efterretningsvirksomhed og de nyligt frigivne ungarnske og KGB arkiv materiale lader et frisk lys flyde ud over en af de allermest berømte spionsager. Historien er dramatisk, men Sheltons analyse går videre end det sensationelle da hun dykker dybt ned i den ideologiske motivation bag Hiss’ handlemåder og den langvarige betydning det har haft på U.S. udenrigspolitik.

Hvorfor var den intellektuelle elite så forhippet på at bestemme sig for at Hiss var uskyldig? Hans anklager Time Magazine senior redaktøren Whittaker Chambers - oprindeligt Hiss’ Sovjet mellemmand og forfatter til klaasikeren “Witness” - har præsenteret tvingende nedskrevne beviser. Imidlertid var intelligentsiansen indstillet på at støtte en af deres egne. De ignorerede kendsgerninger, en bvidst gøren sig blind, der hjalp med til en polarisering der stadig hersker i vort land.

30 år med efterretningsanalyser giver Shelton ekspertisen til at gå i dybden med beretningen, og det fra adskillige vinkler, især:

  • Hendes overbevisende argumentation for at kommunismen og fascismen ikke er hinandens modsætninger, som det så længe er blevet hævdet, men meget ens ideologier
  • Hvordan Hiss’ centrale rolle i Jalta Konference og grundlæggelsen af FN er eksempler på indflydelsen fra Sovjets efterretningsvæsens rekruttering af højtstående amerikanere der kunne øve indflydelse på U.S. udenrigspolitikken til Sovjets fordel.
  • Hvorfor tavsheden der omgiver komplikationerne ved Hiss spionvirksomhed stadig hersker - og hvorfor benægterne frygter at det at hans navn smædes ville skade New Deal politikken og FN. Shelton giver ikke kun detaljer om hele bevisbyrden, hun giver indsigt i helt nye lag i lyset af det nuværende politiske landskab.

I dag har betydningen af forståelsen af Hiss’ ideologiske forpligtelse aldrig været mere vigtig. Hans gåen ind for kollektivismen og internationalismen giver stadig genlyd hos den politiske elite, og dermed bliver denne bog en meget vigtig og timelig analyse af amerikansk tankegang i denne kritiske periode i vort lands liv.

http://www.wnd.com/2012/04/finally-the-truth-about-soviet-spy-alger-hiss/?cat_orig=world

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails