søndag den 15. april 2012

Indviklet samfund - hæmmet vækst

Komplekse samfund har brug for enkle love

John Stossel

"Hvis man har 10000 regler,” sagde Winston Churchill, “smadrer man al respekt for loven.”

Han har ret. Men Churchill havde aldrig forestillet sig en regering der ville føje yderligere 10000 til år efter år. Det er hvad der sker i Amerika. Vi har 160000 sider med regler alene fra Forbundsmyndighederne. Staterne og de lokale myndigheder har muligvis fordoblet det. Vi har så mange regler at specialister i jura ikke kan følge med. Advokater i straffesager kalder regler “uforståelige.” Og det er de. De er også “utællelige.” Kongressen har skabt så mange mange regler for mulige krænkelser af loven at American Bar Association siger det er nytteløst endog at forsøge at anslå det totale antal. 
 
   

Hvad gør politikerne og bureaukraterne i den nuværende regering derfor? Jo, de vedtager flere regler.

Det er ikke godt. Det lammer alt liv og initiativ.
   
Politikerne siger sommetider de forstår problemet. De lover at “forenkle.” Men det gør de sjældent. For det mest pumper de nogle nye regler ud. Det synes næsten som en naturlov. Det er således offentligheden vurderer politikerne. Skolebørn på udflugter til Washington spørger, “Hvilke love vedtog I?” Hvis de ikke vedtager nye love hyler medierne op om “Kongressen der intet laver.”

Det er heller ikke så godt.    

Når nu så meget er mod loven, regler og regulativer da uddør almindelig sund fornuft. Af frygt for at bryde reglerne holder folk op med at være innovative, efterprøvende, at hjælpe.    

Synes du jeg overdriver? Overvej, hvad der skete i Storbritannien, et land, endog endnu mere regelbundet end Amerika. En mand fik et epileptisk anfald og faldt omkuld i en lavvandet dam. Redningsarbejderne kunne have reddet ham, men de ville ikke gå ud i den 3 fod dybe dam. Hvorfor? Fordi, “sikkerheds” regler blev vedtaget efter redningsfolk var druknet i en flod og derfor forbød man nu “nødhjælpsarbejdere” at træde ud i vand der gik over anklerne. Blot 30 minutter senere, ankom redningsarbejdere med en “gruppe 2 træning” de gik ud i vandet blot for at konstatere at manden var død, og bar ham derpå til et godkendt oppusteligt telt. Tyve andre betjente, brandmænd og “reddere” stod ved siden af dammen og så til.    Den gamle kinesiske filosof Lao Tzu, undertiden kaldet den første liberale tænker sagde, “Jo flere kunstige tabuer og restriktioner der er i verden des flere mennesker bliver gjort fattige....des flere love og regler der får fortrinsret, des flere tyve og røvere vil der være.” Han klagede over at der var “flere love og regulativer end hårene på en okse.” Hvad mon han ville have sagt om vor verden?
   

Fortalere for en stor regering vil sige, at mens samfundet bliver mere kompleks da må og skal lovene gøres flere for at følge med. Det modsatte er sandt. Det er præcis fordi samfundet er ubegribeligt kompleks at lovene skal være enkle. Ingen lovgivning kan umuligt indføre regler for det komplekse netværk at utallige transaktioner og samarbejdsaftaler der finder sted hver dag.
 

Ikke alene er den viden der er påkrævet for at få et sådant regulerende regime til at fungere ikke tilgængelig for planlæggere, den eksisterer faktisk ikke, fordi folk ikke ved hvad de ønsker eller vil gøre før end de konfronteres med alternativerne i den virkelige verden. Ethvert forsøg på at styre et moderne samfund er mere som en tyr i en mørklagt porcelænsforretning end en fint justeret maskine. Det kan da ikke undre at politikernes planer går skævt.

F.A. Hayek sagde så kløgtigt, "Økonomiens tankevækkende opgave er at demonstrere overfor mennnesket, hvor lidt de egentlig ved om det de forestillinger de kan skabe.” En anden Nobel pristager James M. Buchanan udtrykte det på denne måde: “Økonomi er kunsten af sætte parametre på vore utopier.”
   
Barack Obama, og hans lige i begge partier, ønsker ikke parametre på deres utopier. De mener verden er til for at blive manipuleret med. Den forestilling er blevet forkastet for år tilbage.
   
"Med gode mænd og stærke regeringer blev alt betragtet som gennemførligt,” skrev den store østrigske økonom Ludwig von Mises. Men med økonomiens komme, “blev det erfaret at .....der er noget i handlinger som hverken magt eller styrke er i stand til at ændre ved og som de må bøje sig for hvis de håber på succes, på præcis samme måde som de skal tage naturens lov i betragtning.”
   
Jeg ville så inderligt ønske vore politikere vidste det. Jeg ville ønske de ville holde inde med deres formastelige planer.
   
Vi skal virkelig få standset dette orgie med regelskabelse lige med det samme, og gå ind for enkle regler som de ægte liberale grundlæggere af Amerika forestillede sig.

John Stossel is host of "Stossel" on the Fox Business Network. He's the author of "Give Me a Break" and of "Myth, Lies, and Downright Stupidity." To find out more about John Stossel, visit his site at >johnstossel.com.

http://www.humanevents.com/article.php?id=50167

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails