fredag den 25. maj 2012

Sådan begyndte global opvarmningssvindelen!

Sådan begyndte det - Global opvarmningssvindelen

Bernie Planck

Vi har alle set, hvordan de fleste apokalyptiske Hollywood film begynder: En enkelt videnskabsmand opdager tilfældigvis, at Jordens magnetiske kerne sløves, eller bemærker en lille plet på et stjernespækket kort, og det nærmer sig Jorden, og løber derpå til US regeringen for at advare om at landet, og verden vil gå under.

På lignende vis tror mange af de som har været sovset ind i bedraget om global opvarmning at en videnskabsmand eller en gruppe af videnskabsforskere pludselig faldt over studier i træers årringe, og dermed fandt bevis på at verden er blevet varmere i de sidste to århundreder, hvor vi har haft den industrielle revolution.
 
Girls on Ibiza Beach
Flickr User Xamonich

Intet kunne være længere borte fra sandheden. Det var politik det hele. Således begyndte det:
NJ.com, 11 Jan 2012, Iron Lady had tin ear on global warming
Crispin Tickell kan lyde som et navn fra en Monty Python sketch, men han er ægte nok. En efterkommer af Thomas Huxley, manden kendt som “Darwins bulldog.” I harmoni med Huxley traditionen gik Tickell i færd med videnskabelige emner, og var med til at gøre dem populære....Tickells emne var menneskeskabt global opvarmning. Skønt han manglede en videnskabelig baggrund, var Tickell forfatter til en bog med titlen “Klima forandring og Verdens forhold” i 1977.

Tickell kunne være afvist som endnu en underholdende engelsk excentriker om ikke det var for Margaret Thatcher. “Jernladyen” der kom til magten ovenpå “utilfredshedens vinter” i 1979, det år hvor fagforeningerne forsøgte at påtvinge indrømmelser fra Labour regeringen.

...
Thatcher’s kamp mod kulminearbejdernes fagforening var som Ronald Reagans kamp mod luft-trafikledernes, men langt mere alvorlig. Luft-trafiklederne lykkedes det aldrig at få lukket lufthavnene. Kulminearbejderne derimod, kunne have lukket hele landet, og de forsøgte efter bedste evne at gøre det.

Ind kom Sir Crispin.
Som en prominent akademiker og diplomat, og Thatcher lyttede til Tickell. Han påpegede, at hvis hun ville hindre kulforbrugets rolle i opvarmningen af planeten skulle hun opnå to mål. Det ene var at vise hun var klogere end den typiske mandlige politiker i videnskabelige spørgsmål - hvilket hun var, takket været hendes Oxford uddannelse i kemi. Det andet var at komme med et vægtigt argument for atomkraft, en manøvre der ville udmanøvrere kulminearbejdernes fagforening....(læs denne artikel på synopsis om Thatcher og klimaet)
The Climatic Research Unit at the University of East Anglia blev ophøjet fra en lille undseelig afdeling på et lille undseeligt universitet til verdens førende autoritet om global opvarmning.

Resten er historie. På den tid da Al Gore skrev “Jorden i Blance” i 1992 var Thatcher tilbage i det private liv. Ikke videnskabsmanden Gore tog over, hvor ikke videnskabsmanden Tickell holdt inde. Med sin film “En Ubelejlig Sandhed” viste Gore sig at være en populariseringens mester.

Men den ægte ubelejlige sandhed her er, at ideen om menneskeskabt global opvarming var fra begyndelsen en politisk bevægelse. Selv den mest ihærdige drivhusgasteori tilhænger ville ikke argumentere for at der var nogen form for videnskabelig enighed om emnet tilbage til dengang Tickell fik ørenlyd hos Thatcher. Med hensyn til den nuværende “konsensus” så omfatter den ikke fysikere der argumenterer for at der skal flere eksperimenter til for at afgøre om det er kosmisk stråling fremfor CO2 der spiller hovedrollen i klimaforandring.  

Alt den oppiskning af frygt for for meget CO2 er rettet mod mennesker der ikke kender til den gavnlige rolle som kuldioxid spiller for vort miljø. Jorden er blevet varmere, meget varmere et antal gange i de sidste titusind år, og vi som art har haft den største gavn og fremgang netop i disse varmere perioder.

Ligesom de gode intentioner plejer at ende med at skade mere end gavne, så kan alle de idioter der går ind for alternativ energi som erstatning for olien for at reducere den globale opvarmning, ironisk nok faktisk komme til at forårsage global opvarmning ved anvendelsen af .....ja hør nu..... vindmøller:

The Telegraph, 30 Apr 2012, Vindmøllefarme kan forårsage klimaforandringer siger ny forskning

Vindmøllefarme kan forårsage klimaforandring ifølge en ny undersøgelse, der viser for første gang, at den nye teknologi allerede har fået temperaturen til at stige.
Sædvanligvis bliver luften der er nær jorden koldere når solen går ned og jorden afkøles. Men ved de kæmpemæssige vindfarme blander turbinernes vinger den højere luft i atmosfæren, der er varmere, med den køligere luft fra jorden,  og dermed stiger temperaturen.

Data fra satellitter over en stort område i Texas, der nu er dækket af fire af verdens største vindmøllefarme viser at i løbet af et årti er den lokale temperaturen steget med næsten 1 grad celsius efter vindmøllerne blev stillet op.

Dette kunne have langtvirkende indflydelse på dyrelivet, der bor i nærområder af de store vindmøllefarme.

Det kunne også påvirke de regionale vejrmønstre da varmere områder påvirker formationen af skyer og endog vindhastighederne.

Men hensyn til billedet med de unge piger på Ibiza beach, så kunne jeg tage fejl om den menneskeskabte klimaforandring - men jeg må indrømme jeg har det en del varmere nu.Noter

Newsmax, 27 Mar 2012, Wall Street Journal: På 10 år, ingen tegn på global opvarmning

Verdenstemperaturerne er forblevet i det store og hele uforandrede i de sidste 10 år trods forudsigelser om global opvarmning og Amerikas mildeste vintre i årtier, indrømmer professor i fysik ved Princeton William Happer.

Vejrmønstre på verdensplan var i de sidste måneders tid meget lig de som var i 1942, da kontinental United States oplevede en varm vinter mens Alaska og Asien blev ramt af dårligt vejr og en “Kong Frost” hæmmede den tyske hær i at komme frem i Rusland, skrev Happer i en klumme i Wall Street Journal. Og enhver forandring der er sket skal ikke knyttes til en stigning af kuldioxid i atmosfæren, skrev, Happer, en prominent modstander af klimaforandringsteorien i en artikel med overskriften “Modellerne for Gobal Opvarmning er igen forkerte.”

“CO2 er ikke en forurener,” skrev han. “Livet på jorden blomstrede op for hundrede millioner år siden ved meget højere CO2 niveauer end vi kan se i dag. Forøgede CO2 niveauer vil være til nettogavn på grund af at de kultiverede planter kan vokse bedre og er meres resistente for tørke ved højere CO2 niveauer, og fordi opvarmning og andre formodede skadelige virkninger af CO2 er blevet groft overdrevne.”
(2):
American Thinker, 16 Jul 2011, The Global Warming Hoax: How Soon We Forget

Ironisk nok så er frækheden ved deres løgne om CO2 blevet overskygget af den allermest åbenbare del af Bedraget. Den kendsgerning, at opvarmningen er god! Gennem historien er mennesket så vel som alle andre levende skabninger trivedes bedst under jordens varmeperioder, og har lidt og sultet under de kolde, en lektion som vi vil blive mindet om i de år der følger.
Den Romerske Civilisation havde fremgang da jorden var meget varmere end den har været i den senere tid. Og det er ikke noget tilfælde at ligesom jorden gik ind til den 400 år lange “Lille Istid,” så blev Romerriget løbet over ende af Hunnerne. Egypterne byggede også pyramiderne da det var meget varmere end i dag, og begyndelsen af den industrielle revolution faldt sammen med afslutningen af den Lille Istid. Hvis den globale opvarmning er sådan et problem er det så ikke besynderligt at menneskeheden altid er stortrivedes under jordens varmeste perioder?

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails