tirsdag den 1. maj 2012

Ayn Rand - Når samfundet kører af sporet!

Ayn Rand's "Og Verden Skælvede" - fremtiden forklædt som fiktionDen nedadgående spiral ned i en rettighedsafgrund har været så gradvis, så sofistikeret at det undertiden har været svært at se. Vi er gået fra tankegangen om "den som ikke vil arbejde, skal heller ikke spise" til "kylling i alles gryder." Folk venter på at få skattepenge,de måske ikke har betalt, refunderet, eller tilskud til mad eller husleje af ren og skær "venlighed" af Onkel Sam, og det blot, fordi de vågnede her til morgen.


Jeg er vokset op i et hjem, hvor vi blev undervist i at man kan opnå noget gennem hårdt arbejde og uddannelse. Jeg har i årevis kæmpet med fagforeningsarbejdernes mentalitet, hvis arbejde er sikret, ikke på grund af hans tænkeevne og muskler, men på grund af hans evne til at betale sit fagforeningskontingent. Jeg er vokset op med i stigende grad at være frustreret over forældre og bedsteforældre, hvis børn og børnebørn bliver oplært i at udfylde en tilskudsansøgning, ikke en jobansøgning. Ordene, "have ret til", "gratis," og "fortjener" er de tre mest hadede ord i det engelske sprog. Talemåden "der er ikke noget der hedder et gratis måltid," har mistet sin betydning da den hårdtarbejdende skatteyder, husejer og forældre tvinges, gennem skyldsmekanismer til at give dette "gratis måltid," (erstat det med  - sundhedssystemet, uddannelse, transport, husly).
Her fornylig på en usædvanlig kølig weekend havde jeg fat i "Og Verden Skælvede" af Ayn Rand. Bogen er blevet fremhævet i årevis som en igangsætter af fornuftig konservativ tænkning. Idet jeg regnede med at det ville være et tørt, gammeldags filosofisk digert værk forklædt som en gammeldags dyster fortælling, så var det jeg tog fat på en "fremtidsskildring af kendsgerninger forklædt som fiktion." Fortællingen om Dagny Taggart's søgen efter at finde en motors designer, en genistreg der ville redde hendes jernbane, og med romancen mellem Taggart og d'Anconis og Reardon, det kunne jeg bare ikke lægge fra mig. Det var den underfundige filosofi, som selve grundlaget for historien er bygget op om, der afstedkom en rutschebane af følelser og en fornyet erkendelse og forståelse. Det var frustrerende og fortryllende, mens den skildrede livet i sin nuværende form, uanset om det er regeringstilskud til andre nationer, regeringsrettigheder til deres egne borgere, med det formål at gøre dem mere afhængige af regeringen, til tankegangen hos folk jeg møder i min hverdag. Jeg kastede bogen mod væggen.
Som Rand karateriserede i "Og Jorden Skælvede" er "offentligheden" blevet en befolkning af sløve robotter, ikke i stand til selv at kunne tænke. Der er regeringstiltag for at diktere vore handlinger helt ned til, hvor meget salt der skal på vore bagte kartofler. Det frie initiativ er kollapset under vægten af regeringsregulativer, fagforeningskrav og skatter. Indkomster omfordeles mellem de som skaber dem og snylterne gennem "skatter", "gebyrer og bøder." Det "gratis" betalte uddannelsessystem har skabt, ikke uafhængigt tænkende, foretagsomme studerende, men en generation af "progressive" får der mumler et mantra om 'stor regering.'
Det er denne absurditet og virkelighed vi er blevet til på nationalt og industrielt plan som så mange fokuserer på når de læste "Og Jorden Skælvede." Imidlertid var det en anden facet at historien der gjorde at bogen blev kylet med raketfart mod dagligstuens væg, og fik min gravhund til at søge skjul. Bogen er fyldt med karakterer der er et produkt af regeringen, skolerne, universiteterne og indoktrineringen gennem medierne som giver sløvhed. Philip Reardon troede, sammen med sin mor, at han havde ret til sin "retmæssige del" af sin brors indkomst, udelukkende af den grund at han mente han havde "ret" til Henry Reardons velgørenhed.

Jeg læste her fornylig et brev fran en ung kvinde og mor til to til hendes far. Hun gav ham skylden for hendes fiasko, der stammede fra at være vokset op med den tro, at hun havde "ret" til en bil og en ugentlig ydelse, fordi hun, som Philip, manglede ambitionen om at få en uddannelse, og hun nægtede at arbejde for en "minimumsløn." De konstante krav ruinerede til sidst farens to forretninger og forseglede hans  checkhæfte, og han gik sin vej. Hendes fiasko i livet stammede ikke fra manglende bestræbelser, men med hendes egne ord - og ordene af hendes mor, bedstemor og tante - fra ikke at få hendes "retmæssige del" af alt det hendes far arbejdede for. Det er denne vugge til grav tankegang som "progressive" - fra bedsteforældre til den unges universitetsprofessor - har skabt, og dermed en generation af ikke skabende, der ikke har noget begreb om en hård dags arbejde. De venter på deres ufortjente "ret" uden den ringeste tanke på, hvor midlerne til disse "rettigheder" kommer. Jovist forældre, mange af Jer er ansvarlige for denne 'snylter' mentalitet, ligesom politikerne og professorerne er det. 

I dagens skyldbelastede samfund er intet nogens fejl, og alle bør betale for de teoretiske uretfærdigheder der overgår dem. Det at tro du er efterkommer af en slave er det normal praksis i dag? Kræv din velfærdscheck. Lever du en uansvarlig livsstil der producerer børn du ikke kan sørge for`? Kræv din velfærdsydelse. Grave grøfter og vaske op, "forkramper det din livsværdi"? Så find på et handicap og kræv din ydelse. Betaler regeringsprogrammer  mere, end noget job du er kvalificeret til at klare? Så kræv din ydelse. Er regeringens skattekiste ved at være tom? Så kræv, at de der arbejder betaler mere og at virksomhederne betaler mere indtil rettighedssystemet er vendt helt på hovedet og kollapser af sig selv.

Med en medrivende filosofi og en fascinerende historie der ikke kun fængsler og underholder provokerer Rand til individuel tænkning. Der er lys for enden af tunnelen for alle Dagny Taggarts, Hank Reardons og Francisco d'Anconias i verden. Det er et glimt ind i den dystre fremtid der afventer 'plyndrerne' og 'snylterne' og svaret på det mest stillede spørgsmål i de sidste 70 år. "Hvem er John Galt?"
Ayn Rand

FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Renee Taylor is a licensed private investigator with The Taylor Company, an investigations and research company based in Warren, Bradley County, Arkansas, as well as an Arkansas licensed bailbond agent for Bryce’s Bailbonding, Inc.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails