fredag den 2. september 2016

Masser af mexicanere i Amerikas fængsler - har Trump ret?

Flere end 28,000 Mexicanske borgere i U.S. Federal fængslerDer befinder sig 28,683 mexicanske statsborgere i U.S. Forbundsfænglser viser den seneste opgørelse, har PJM erfaret.
Tallet udgør det samlede antal indsatte med mexicansk statsborgerskab i forvaring hos the U.S. Federal Bureau of Prisons den 30. juli 2016 ud af et samlet antal på 191,391 indsatte. De mexicanske indsatte udgør den næststørste gruppe af indsatte efter statsborgerskab, 14,8%,  lige efter U.S. borgere med 77,8%.
I maj måned var antallet af mexicanere i forbundsfænglser højere med 29.371 ud af 191,991 indsatte.
Bureauet kunne ikke give de specifikke tal for indsatte i deres forvaring der er illegale indvandrere.
Talsmand Justin Long fortalte PJM at the U.S. Federal Bureau of Prisons ikke har myndighed til at tilbageholde illegale indvandrere når de først har afsonet deres dom. Derfor bliver de løsladt til U.S. samfundet, hvis ikke Immigration and Customers Enforcement (ICE) tager hånd om dem.
Ifølge talsmanden tillader det gældende “Treaty Transfer Program” kun ved at indsatte med krænkelser af immigrationslove i U.S. kan overføres til Mexico under særlige omstændigheder. De indsatte skal kræve en overførsel.
“Mexicanske indsatte der afsoner en dom udelukkende for krænkelse af immigrations love kan ikke komme under betingelserne for udvisning efter traktaten medmindre dommen falder sammen med en anden igangværende dom, og den tid der skal afsones svarer til eller er større end den dom der er idømt for immigrations krænkelsen,” sagde han.
Kongress komiteer har for nylig holdt høringer for at undersøge ICE’s løsladelse af illegale indvandrere indsat i detentionscentre.
PJM spurgte talsmanden om the Federal Bureau of Prisons nogensinde løslader mexicanske statsborger der har begået forbrydelser i U.S., hvis Mexico ikke vil have dem retur.
“En fremmed der kommer illegalt til U.S., og derpå begår en krænkelse af forbundslove (f.eks. overfald) som han dømmes for ved en Forbundsdomstol ville typisk afsone forbrydelsen, og enhver anden forbundskrænkelse i Bureauets varetægt samtidig med at vedkommende vil have en Immigration and Customs Enforcement (ICE) værge der venter på ham efter afsoningen. Efter denne er forbi beslutter ICE sammen med værgen om vedkommende skal tilbageholdes eller udvises,” sagde talsmanden.
“Hvis ICE og andre myndigheder ikke tager den indsatte i deres varetægt ved at udnævne en værge, så har Bureauet ingen lovlig myndighed til at tilbageholde den indsatte,” føjede han til.
Long fortalte PJM at the Bureau of Prisons “ikke holder regnskab med det samlede antal mexicanske statsborgere i vor varetægt, som ulovligt er kommet hertil eller har begået krænkelse ved at komme hertil igen.”
Han sagde også, at bureauet ikke accepterer nogen overførsler af indsatte fra Mexico medmindre de er U.S. statsborgere.
“Kun U.S. statsborgere overføres til U.S. fra Mexico ifølge traktaten. Derfor er de eneste  mexicanske statsborgere der ville kunne være overført til U.S. være statsborgere med dobbelt statsborgerskab og antallet af disse er ikke opgivet,” sagde han.
Ifølge Mexicos Menneskerettigheds Kommission er de fleste fængsler i Mexico overfyldte.
En rapport fra regeingskommissionen nævnte at af de 130 statsfængsler man har inspiceret manglede de 95 tilstrækkeligt med vagter og ansatte, og at 104 ikke holdt dømte fanger væk fra mennesker der stod overfor en retssag,” rapporterede AP i april. “Det mest chokerende ved rapporten var at overbefolkningen kunne findes hos 71 af de 130 fængsler.”
TIME magazine postede en video i 2009 fra et overfyldt mexicansk fængsel, hvor man beskrev forholdene som et “problem der er ved at eksplodere.”
Den Republikanske præsidentkandidat Donald Trump sagde under sin tale hvor han meddelte han ville stille op, at Mexico sender nogle af deres fanger til U.S. over grænsen mod sydvest. The Federal Bureau of Prisons kunne ikke bekræfte eller afvise Trumps påstand, fordi man ikke har nogen statistik.
I december 2015 spurgte PJM Miguel Basáñez Ebergenyi, Mexicos ambassadør på det tidspunkt i U.S. om Mexico har sendt fanger til U.S. på grund af fyldte fængsler.
“Nej, nej, det er ikke tilfældet,” sagde han. “Det er en del af den retorik der benyttes i den politiske proces.”
Ebergenyi sagde at antallet af indsatte i Mexicos fænglser er “meget lille.”
Antallet af indsatte i Mexicos fængsler er meget lille. Den største andel af fængslede personer i verden er i U.S., OK? Overbefolkningen af fanger der er, fordi der ikke er nok ressourcer,” sagde han.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails