fredag den 30. september 2016

Salgsgasset om Islams gyldne tid

Salgsgasset om Islams Gyldne TidKritikere af Islam har brug for at vide noget om Islams “Gyldne Tidsalder” fordi det argument smides i hovedet på dem ved forskellige lejligheder. ‘Den Gyldne Tidsalder’ sluttede i det 13. århundrede a.d.. Mange historikere mener faktisk den sluttede noget tidligere - i det 12. eller det 1. århundrede a.d.

Det er sandt at der i denne periode var masser af kulturliv og civilisation i den muslimske verden (afhængig af hvornår og hvor). Dog er det altså 800 hundrede år siden - mindst!

Ikke kun det, men hele Islams ‘Gyldne Tidsalder’ var gennemsyret af indflydelsen fra græsk filosofi og videnskab, sammen med jødisk og kristen teologi, og persisk og indisk kultur.

Det er derfor helt klart et tegn på desperation at muslimer har brug for at gå så langt tilbage i tiden for at ‘sælge’ os den forestilling af Islam er “en kulturens og ...fredens religion!”

Selv under Islams ‘Gyldne Tidsalder’ blev minoriteter forfulgt og jihad blev udkæmpet. Faktisk var kulturlivet og videnskabslivet resultaterne af islamisk imperialisme. Så, jovist var der også perioder med fred og kultur.

Problemet er at “Islamisk kultur” faktisk ikke er islamisk. Det vil sige de forskellige kulturelle opblomstringer havde meget lidt - eller intet - at gøre med Islam og Koranen.

I bund og grund burde muslimer bare ikke have behov for at nævne hvad der skete i det 12. århundrede for at ‘sælge’ Islam til den ikke troende.

Islam's bidrag til Vestens kultur

Dette nu som svar på påstanden om at Islam har “bidraget meget til Vestens kultur.”
Lad os for eksempel tage denne passage fra Irshad Manji:
“Lad mig sætte fokus på en håndfuld af Islams bidrag til Vestens kultur. Guitaren. Hostesaft. The university. Algebra. Mocha coffee...” (page 65)
Dette er en af de almindeligste fejl man kan finde i forsvaret for Islam.

Hvordan i alverden kan Islam i sig selv have bidraget til guitaren, hostesaft, algebra mv. i Vestens kultur? Hvordan kan en religion, eller Koranen, eller hadith mv. have bidraget med disse ting?

Det er helt og aldeles latterligt at hævde at islam - en religion der primært er baseret på Koranen - kunne havde haft en hånd med i ‘opfindelsen’ af guitaren, algebra, hostesaft mv. Hvilke passager i Koranen eller hadith mv. har været med til at bidrage til skabelse af algebra? Hvilke passager har hjulpet med til at opfinde hostesaft? Igen - det er altså komplet tåbeligt!

Det Manji faktisk mener er, at mennesker der tilfældigvis har været muslimer kom med disse bidrag til Vestens kultur. Islam i sig selv havde absolut intet med dette at gøre. Jeg formoder vi så også kunne sige at islam sporadisk har inspireret disse muslimer til at opfinde de nævnte ting. Men sådanne tilfældigheder er i sandhed sporadiske.

Vi kan endda med god ret hævde at disse videnskabsfolk, opfindere, matematikere mv. opfandt eller skabte disse ting til trods for Islam, ikke på grund af Islam. Måske stod islam, som et hele i vejen for deres opdagelser - det vil sige - hjalp ikke med til at inspirere dem. Faktisk stod islam oftest i vejen.  

Algebra, guitaren, hostesaft mv. ville ikke være opfundet om det ikke var for de vitalt vigtige forgængere der kom fra vantro eller ikke-muslimske kulturer. Selvom muslimer skulle være opfinderne eller skaberne af disse ting så ville de ikke have være sådanne hvis det ikke var for det forarbejdet ved disse vantro i det gamle Grækenland, Rom, Indien, Persien mv.

Udover dette er der nogle eksempler på “Islams bidrag til Vestens kultur,” der er noget suspekte. Udover den kendsgerning at hvert eneste af disse eksempler ville have forudsat ikke-muslimske forgængere til at udføre grundarbejdet, er det uden for al tvivl at algebra ikke er en muslimsk ‘opfindelse. Algebra går helt tilbage til de game grækere. Og det siges også af Diophantus (3. århundrede a.d.) var “fader til algebra.” Altså hele 300 år før Islam.

Så måske mente Maji at muslimer, ikke islam i sig selv, føjede sig til traditionen og udbredelsen af algebra. Muslimer - og da slet ikke Islam - opfandt helt ikke algebra.

Med hensyn til både guitaren og universitetet, se det afhænger af, hvordan disse ord eller koncepter defineres. Guitarlignende instrumenter kan man spore helt tilbage til oldgamle kulturer - de alle er lang, lang tid før Islam, måske tusinder af år (især i det gamle Indien og Asien).

Måske taler Maji i sidste ende om selve ordet guitar (som også med ordet algebra). Jovist stammer det ord fra en andalusisk arabisk kilde - men det betyder ikke at det er muslimer - og da slet ikke Islam - der opfandt guitaren.

Præcis det samme argument kan benyttes om Manjis andre eksempler på “bidrag til Vestens kultur.” Igen er forestillingen om at det er selve Islam - frem for de mennesker der tilfældigvis var muslimer (der til gengæld stod i dyb gæld til ikke-muslimske kulturer og viden) - der opfandt eller skabte nogen af disse ting, se det er i bund og grund direkte latterligt. At hævde at Islam, bidrog, opfandt eller skabte algebra eller noget andet er en grammatisk eller en konceptuel fejl.

På grund af alt dette kan den samme kritik rettes mod det som Maji hævder i den næste paragraf, hvor hun skriver:

“Innovation og ånden bag ijtihad var i samtråd. I det sydlige Spanien, i byen Cordoba var der for eksempel en åndeligt beriget kvinde ved navn Wallada der organiserede læseseminarer, hvor mennesker analyserede drømme, poesi og Koranen.”
Vi kan endog omskrive den passage således:
En kvinde -- der tilfældigvis var muslim -- organiserede læseseminarer hvor folk analyserede drømme, poesi og Koranen.
En mere relateret pointe ville være:

Inspirerede Koranen mv. eller øvede den indflydelse på denne “åndeligt berigede kvinde” til at ‘analysere sig selv.’?  

Alt dette blev gjort til trods for Islam, ikke på grund af Islam.

Ville vi hævde at en seriemorder - der mente at vedkommende ved at sove med, og derpå slå alle dem ihjel han mødte og ved at spise orme - blev inspireret eller influeret af Islam blot, fordi han gjorde alt dette som muslim? Essensen er: Var Islam så ansvarlig for hans seriemord og spisen orme?  Naturligvis ikke! Så hvorfor kan vi ikke sige det samme om muslimer der opfandt guitaren, eller hostesaft eller som bidrog til algebra? Og i Manjis andet eksempel var det så Islam (eller Koranen) årsagen til denne kvinde fra Cordobas tendenser eller hendes forkærlighed for samtaler om poesi, drømme mv.?l

Således kan vi koge spørgsmålet ned til det væsentligste.

Bidrog Islam i sig selv til Vestens kultur? Eller, alternativt var det bare muslimer (under den grundlæggende indflydelse af ikke-islamisk kultur) der gjorde det?

http://www.americanthinker.com/articles/2016/06/salestalk_about_the_islamic_golden_age.html#ixzz4BuikmbQj

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails