tirsdag den 8. juni 2010

Hvorfor ændre navnet på Helligdage?

Hvorfor forsøger man at ændre navnet på helligdage

Dennis Prager

Når en by i Iowa forsøger at ændre navnet på Langfredag til "Forårs helligdag" da ved man Amerika har problemer.

De iblandt os der går ind for jødisk-kristne værdier, der har udgjort hele grundlaget for Amerikas værdinormer siden grundlæggelsen af United States, forventer at se sådanne ting på de to kyster. Vestkysten og Østkysten (i det mindste ned til Virginia) har i det store og hele forladt den Gudsbaserede moral ved Uafhængighedserklæringen, og hos alle forfatningens fædre.

Jo, netop forfatningens fædre. Selv de såkaldte gudstroende, selvom de ikke var kristne i teologisk forstand, var en slags etiske monoteister, det vil sige, faste tilhængere af etikken der var forbundet med Skaberens vilje. Som Steven Waldman, som ikke var konservativ, skriver i "Founding Fathers", en bog der er blevet rost af såvel højre- som venstrefløjen, "Hver af dem følte at religion var yderst vigtig, som et mindstekrav for at opmuntre til en moralsk opførsel, og gøre landet sikker for en republikansk regering."

Vi skal derfor hen til det amerikanske "hjerteland" for at holde den religiøse base for amerikansk civilisation i live. Det er derfor at det trods Iowas historie om "progressivitet" var forstemmende at erfare sidste uge (april 2010), at byen Davenport har meddelt at det vil omdøbe Langfredag til "Forårs helligdag."

Som rapporteret af ABC News:

"Ved at tage en anbefaling af Davenports Borgerrettigheds Kommission i betragtning for at ændre helligdagens navn til noget mere økumenisk har byens chef administrator, Craig Malin, udsendt en memo til de kommunalt ansatte og meddelt af Langfredag skal kaldes 'Forårs Helligdagen.'

Borgerrettighedskommissionen sagde, at den anbefalede ændringen for bedre at kunne afspejle byens diversitet og fastholde en adskillelse af kirke og stat når det drejer som om officielle kommunale helligdage."

I betragtning af vigtigheden af Langfredag for kristne, var der et såvel lokalt som national postyr og protester da nyheden om anbefalingen blev offentligt kendt, og anbefalingen blev trukket tilbage.

Som forklaring på anbefalingerne sagde Tim Hart, formand for Borgerettighedskommissionen, "At vi blot anbefalede at navnet skulle ændres til noget andet end Langfredag. Vor Forfatning går ind for en adskillelse af kirke og stat. Davenport hævder den er en by der går ind for diversitet, og med baggrund i alle de forskellige typer af religion og etniske baggrunde vi repræsenterer, derfor foreslog vi ændringen."

At Davenports Byråd ikke støttede kommmissionens anbefaling er vigtigt at bemærke, men ikke alt afgørende. Det som er altafgørende er at borgerrettighedskommmissionen og byens administrator i den amerikanske by - en by i Amerikas hjerteland - kunne anbefale at Langfredag skulle ændres til det betydningsløse "Forårs Helligdag."

Det er vigtigt af disse grunde:

1. Der er virkelig en krig mod Kristendommen.

Venstredrejede holdninger er som en verdslig religion, og dens tilhængere forstår at den største forhindring for dominansen af venstrefløjens politik og værdier er den traditionelle religion, især Kristendommen. Med Kristendommens nedtur i Vesteuropa, vil venstrefløjens ideer og værdier komme til at dominere kontinentet. Amerika, det mest religiøse og industrialiserede demokrati er den helt store undtagelse.

2. Hvorfor man ikke skal forkaste Kristendommen?

Hvis en religiøs mangfoldig befolkning, og en adskillelse af kirke og stat kræver adskillelse af regeringens godkendelse af Langfredag, hvorfor så ikke behandle Kristendommen på lignende vis, og omdøbe det til "Vinter Helligdag?" Det spurgte man hr. Hart, formanden om. Hans svar med ordene fra ABC viser den tankegang der er karakteristisk for den politisk korrekte: "Kommissionen, sagde han, "diskuterede at ændre Julen, men besluttede at tilstrækkeligt med andre religioner fejrer Julen." Hart kunne imidlertid ikke nævne en eneste."

Borgerrettighedsorganisationer handler ikke om borgerrettigheder.

ACLU og andre venstrefløjsorganisationer, der har sådanne ædle betegnelser som borgernes-friheder og borgernes-rettigheder, har et problem der ligner det som March of Dimes havde dengang polio var besejret: Hvad skal der nu ske? Borgerrettighederne og de borgerlige friheder er yderst godt beskyttet i Amerika. Hvis ACLU og de utallige borgerrettigheds kommissioner holdt op med at eksistere, og nogle få mindre, og politisk neutrale grupper, overtog deres plads ville borgerrettighederne kun høste gavn af det. Det er helt tydeligt, fra eksemplet med Davenport, at disse grupper faktisk ikke fungerer som borgerrettigheds- eller borgerfrihedsorganisationer. De er organisationer der fremmer venstrefløjens dagsorden. Ingen venstrefløjsdagsorden er mere vigtig end at minimere den indflydelse som jødisk-kristne religioner, især Kristendommen har på den amerikanske levevis.

3. Langfredag er en amerikansk helligdag der minder amerikanerne om, at dette er et religiøst samfund.

Venstrefløjen er imod Amerikas tre store værdier - det jeg kalder Den Amerikanske Treenighed (se for eksempel min video om dette på prageruniversity.com) – "E Pluribus Unum," "Frihed" og "Vi stoler på Gud". Venstrefløjen benytter diversiteten og multikulturalismen for at underminere E Pluribus Unum ("Fra mange til En"). Den går ind for lighed (som resultat) fremfor frihed, og den magtfulde stat, i stedet for det magtfulde frie individ. Den søger, måske fremfor alt, at erstatte "Vi stoler på Gud" med et verdsligt samfund og med verdslige værdier. Hvis den havde et motto så kunne det være "På videnskaben (eller Sekularismen) tror vi." Elimineringen af Langfredag som en amerikansk helligdag er endnu et slag i denne krig.

4. Ikke-kristne der er krænkede over Langfredag er narcissister.

Venstrefløjen fortæller os, at ikke-kristne er krænkede over regeringens højtideligholdelse af Langfredag. Som jøde, så tillad mig at sige, at enhver ikke- kristen der er krænket af Langfredag eller Julen giver en helt ny betydning af ordet "narcissist." At forsøge at slette navnet Langfredag er en øvelse i at være selvcentreret og en utaknemmelighed der er simpelthen yderst forbavsende. Vi ikke-kristne amerikanere bor i det mest frie samfund i menneskehedens historie; det blev skabt af et folk der næsten alle fejrede Langfredag og så skulle vi have den uforskammethed at ændre navnet?

5. PK (Politisk Korrekthed) bør omdøbes til "Det der krænker Venstrefløjen! "(DKV).

De fleste amerikanere vil karakterisere Davenport forsøget på at få Langfredag omdøbt som politisk korrekthed. Det er det også. Ligesom alt PK skjuler udtrykket dog sin virkelige mening, der er det samme som venstrefløjens. Politisk korrekthed er altid skabt af venstrefløjen. Udtrykket burde derfor ikke være PK; det burde være DKV, ""Det der krænker Venstrefløjen." Det er meget uheldigt for Amerika, at der er blevet således. Amerikanerne ville have meget mere klarhed over Den Anden Borgerkrig der nu finder sted - fra SanFrancisco til jo, netop Davenport, Iowa.


Dennis Prager hosts a nationally syndicated radio talk show and is a visiting fellow at the Hoover Institution at Stanford University. He is the author of four books, most recently "Happiness Is a Serious Problem" (HarperCollins). His website is www.dennisprager.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails