søndag den 6. juni 2010

Så skal der dies og suttes!

Ifølge Ny fatwa skal mænd drikke kvinders brystmælk

Problemet drejer sig ikke så meget om at muslimske kvinder skal give mænd deres brystmælk, men snarere hvad en sådan mentalitet giver af udsigter for os vantro.

I sidste måned skrev jeg en PJM artikel, (hjemmesiden hvor denne artikel er hentet fra) der handlede om nogle af Islams mere "problematiske" aktiviteter, især de som kan knyttes til den muslimske profet Muhammad. En af disse - det muslimske fænomen med "voksne der får brystmælk" eller rida`al-kabir - trækker overskrifter igen, præcis tre år efter sidste gang det skabte kontrovers i (og uundgåeligt hån) den islamiske verden. Ifølge Gulf News:

Præcis for tre år siden den 22. maj 2007, blev en ægyptisk lærd irettesat ved Al Azhar Universitetet, ( Hvor præsident Obama holdt sin Kairo-tale og skamroste islam - synopsis kommentar) en af Islams allermest prestigefyldte institutioner efter han udstedte en fatwa der opfordrede kvinder til at brystføde deres mandlige kolleger. Dr. Izzat Attiyah sagde at hans fatwa var et tilbud om at hjælpe til med at blande kønnene på arbejdspladsen, da det at brystføde gav et moderligt forhold selvom modtageren ikke var kvindens biologiske søn eller datter.

Nu har en højtstående saudier, Sheikh Abdul Mohsin al-Abaican, en rådgiver ved Saudi Arabiens kongelige hof udstedt en fatwa der vurderer at:

kvinder kan give deres mælk til mænd for at oprette en form for moderlige forbindelser og derved komme i overensstemmelse med et strengt religiøst forbud mod at mænd og kvinder der ikke er slægtninge er sammen. (Fordi) en mand der ofte kom i et hus og i kontakt med kvindfolkene dér symbolsk burde være i familie med kvinderne ved at drikke af en af dem. Under fatwaen, ville handlingen fjerne enhver seksuel forbindelse mellem manden og donorkvinden og hendes slægtninge.

Sheikh al-Abaican "moderniserer" dermed Dr. Izzat’s holdning - at manden bør drikke direkte fra brystvorten - ved at foreslå: "Manden bør modtage mælken, men ikke direkte fra kvindens bryst. Han bør drikke den og dermed blive en slægtning af familien, en kendsgerning der giver ham lov til at komme i kontakt med kvinderne uden at bryde Islams lov om mænd og kvinder er sammen uden at være i familie.

(Således for blot at vise selvbeherskelse uden at gå igennem bizarre ritualer.)

Under alle omstændigheder, hvor stammer alle disse "voksne der brystfødes" ideer oprindeligt fra? Som sædvanligt: Muhammad. En kanonisk hadith fortæller om en kvinde der engang spurgte Muhammad, hvad hun skulle gøre ved den situation, at en ung knægt der havde boet hos hendes og hendes mand nu var blevet en voksen mand; At en mandlig ikke-slægtning der boede hos dem, så mandens hustru uden slør, var foruroligende for manden.

Derfor bad profeten hende om at "brystføde" manden. Chokeret svarede hun med at sige, det jo var en voksen mand; Muhammad sagde - ifølge nogle overleveringer, mens han lo -- "Jeg ved det." Kvinden brystfødede manden og ifølge det som fortælles var hendes ægtemand ikke længere foruroliget da brystfødningshandlingen gjorde den unge mand til slægtning. Muhammads favorit hustru, Aisha - "moderen til de troende" - benyttede ofte denne praksis for at mødes med mænd der ikke var i slægten (en af de største debatter på hendes tid drejede sig om hvor mange "brystfødninger" der var tilstrækkeligt - en, fem, ti - for at gøre en mand til "familiemedlem." Se her for flere detaljer om hadiths.

Vigtigheden af denne 'brystfødnings' foretagsomhed har mindre at gøre med det sensationelle, og langt mere med, hvad det siger om Sharia lovens indtrængende og styrende natur i muslimens liv. Muslimer kan ikke undgå brystfødningen netop, fordi det er med i islams mest kanoniske hadiths (herunder Sahih Muslim og Sunan af Abu Dawud og Ibn Maja). Ydermere er det omtalt - og støttet - af islamiske myndighedspersoner som Ibn Taymiyya og Ibn Hazm. At forkaste denne hadith er at forkaste kilderne og metodologien af usul al-fiqh - kort sagt at forkaste Sharia Lov.

Ydermere er al-Abaican's formodede"moderate" holdning - at mænd ikke skal drikke mælken direkte fra patten, men fra en kop - med til yderlige at demonstrere Sharia lovens ufravigelige indsnævrede regelsæt: For denne udlægning er med baggrund i den kendsgerning, at hadiths ikke bogstaveligt antyder at mænd skal drikke direkte fra brystvorten (muligvis fordi det ville have være overflødigt at nævne det, da der kun var meget få andre måder at få brystmælk på i det 7. århundredes Arabien, ("brystpumper eksisterede ikke dengang.) Alligevel ved ikke helt og aldeles at fordømme praksis demonstrerer al-Abaican at også han, ikke tør fravige grænserne i Muhammads bogstaveliges ord.

Se, dette er et ægte problem (set fra en vantros synspunkt): Hvis muslimerne i året 2010 stadig føler sig forpligtet til at være virkelige "voksne der får brystmælk" blot fordi en Muhammad fra de 7. århundrede siger det, så vil de helt sikkert helhjertet også gå ind for profetens veldokumenterede og utvetydige ord vedrørende vantro.

Se på dette ud fra denne synsvinkel: Emnet 'brystfødning' er lidt pinlig for muslimerne; den giver dem ingen form for fordel eller goder, det placerer dem, især deres kvinder, i en latterlig position (faktisk ligger det som nummer eet på denne liste over "de ti mest bizarre eller latterlige fatwas.") Så hvorfor er det stadig et relevant problem blandt muslimerne? Fordi Muhammads omtalte det. Derfor, uanset om de kan lide det eller ej, så må muslimerne se at finde ud af det.

Hvad så med Muhammads andre bud - bud der, hvis de skal følges, ikke krænker muslimerne, men giver dem magt, velstand og ære - det er bud der går fint i spænd med menneskehedens urdrifter? Jeg taler om Muhammads (og og dermed Sharia Lovens) utvetydige bud om at muslimer skal føre krig ("jihad") mod den vantro, skal plyndre den vantro for hans rigdom og kvinder, og skal holde den vantro i en evig underkastelse -- alle de ting der så tydeligt tegner Islams historie med hensyn til vantro.

Faktisk så advarede Muhammad selv engang muslimerne: "Fordi I har forladt jihad, ladet Jer føre bort fra vejen, og beskæftiget jer med handel så har Allah påført Jer skam og i vil aldrig være i stand til at ryste det af Jer indtil i angrer overfor Allah og kommer tilbage til jeres oprindelige holdninger (som jihadister i offensiven)," The Al Queda Reader side 162.

Kort sagt, den muslimske mentalitet der mener der er behov for at voksne får brystmælk, blot fordi Muhammads engang gav et råd derom, må helt sikker 'sælges' gennem profetens vedvarende tilskyndelser til krig og erobring. Da vi lever i en tid, hvor den muslimske verden er i betragtelig grad svagere med hensyn til den vantro verden og således, for nuværende ikke i stand til at leve op til sådanne krigeriske påbud, kan man meget vel overse denne kendsgerning. Men intentionen er der helt sikkert. Blot det at betragte muslimer i det 21. århundrede der debatterer en absurditet som "voksne der får brystmælk" er nok til at man kan blive overbevist.

Raymond Ibrahim is the associate director of the Middle East Forum, the author of The Al Qaeda Reader, and a guest lecturer at the National Defense Intelligence College.

1 kommentar:

Peter R sagde ...

Jeg savner ord ...

Related Posts with Thumbnails