tirsdag den 1. juni 2010

Journalist nævnt som Sovjetredskab af FBI

Cronkite nævnt som mulig Sovjet agent af FBI

Den afdøde CBS Evening nyheds ankermand Walter Cronkite nævnes ved navn i et netop frigivet FBI-dokument fra 1986 som værende et mål for en Sovjet "aktiv målrettet" kampagne mod Præsident Ronald Reagans anti-kommunistiske udenrigspolitik. Cronkite nævnes som et muligt medlem af en U.S. delegation der ville underskrive en pro-Sovjet "Folkelig Freds Aftale."

Cronkite engang omtalt som den "mest tillidsvækkende mand i TV-nyhederne" på grund af hans indflydelse på den tid da tre nyhedsstationers programmer dominerede den nationale udvælgelse af nyheder og information, bærer en stor del af ansvaret for det amerikanske militære led nederlag i Vietnam, og den kommunistiske erobring af det Sydøst asiatiske land.

Udtrykket "aktiv målrettet" i FBI-dokumentet har en særlig betydning, da det peger på Sovjets efterretningsoperationer med det formål at skade USA og fremme Sovjets udenrigspolitik. Den mest almindelige fremgangsmåde var handlinger for at øve politisk indlyldelse, hvor højtprofilerede U.S.- og politikere i Vesten, og kendte mennesker, blev benyttet til at fremme Sovjets målsætning.
Dokumenterne om Cronkite er kommet til denne journalists kendskab gennem Freedom of Investigation Act (FOIA) og inkluderer et brev fra FBI, dateret 25. juni 1986, der peger på et vedhæftet internt memorandum fra "Campaign for a People's Peace Treaty," som værende en del af en "Sovjet aktiv målrettet" kampagne. Dokumentet er adresseret til FBI direktøren og efterretningsdivisionen.
Selvom der er mange spørgsmål der står tilbage om baggrunden for denne hemmelige operation for at få indflydelse og dens endelige succes, giver dokumenterne dog absolut bekræftelse på, at Sovjet som målgruppe havde ledende personer i U.S. medierne. Andre 'mål' var talk-show værten Phil Donahue, Harrison Salisbury fra New York Times, David Brinkley fra ABC News og Bill Moyers fra CBS News og senere i offentlig TV.
"Kampagnen for en Folkelig Freds Traktat" var et projekt fra Sovjets National Council of American-Soviet Friendship og var skabt for at få et offentlig og international pres i forsøget på at underminere Reagan's U.S. oprustning af konventionelle såvel som atomvåben.
Vicedirektøren for FBI Efterretningsvæsenet, Edward J. O'Malley bevidnede overfor Kongressen i 1982 at National Council of American-Soviet Friendship blev grundlagt i 1943 af Kommunistpartiet i USA og havde Sovjets interesser som mål.

Cronkite, der gik på pension som hovedmand fra CBS Evening News i 1981, men fortsatte med at udtale sig offentligt om tidens begivenheder var et naturligt mål for Sovjet og deres agenter fordi han allerede blev omfattet som havende sympati for deres sag. I 1979 havde han givet et interview til det Sovjetiske tidsskrift Literary Gazette, og fortalt Vitaly Kobysh, at "Truslen fra Sovjet" var "højst sandsynlig en myte." Ifølge tidsskriftet gik Cronkite videre med at sige at "jeg vil aldrig tro på en trussel fra Sovjet."
Kort tid efter interviewet blev offentliggjort invaderede Sovjet Afghanistan.
Donahue der var i spidsen for tidens TV talk-show i U.S., før Oprah Winfrey satte sig på pladsen, havde allerede lavet programmer med Sovjet journalisten Vladimir Pozner, og er fortsat med at være en prominent venstrefløjsaktivist der lejlighedsvis optræder i medierne. Hans program på MSNBC blev fjernet i 2003, fordi som hans tidligere chefproducer Jeff Cohen hævder, var for meget mod krigen.
FBI brevet og memorandummet kan man se på siderne 58 og 59 i dette udvalg af materialer der er frigivet under FOIA.
FBI havde ellers tidligere oplyst om, at Cronkite's personlige arkiv i FBI var blevet fuldstændigt ødelagt af bureauet.
Andre påstande i dokumenterne om - at Cronkite assisterede anti-Vietnam krigs protesterende og sagde at CBS burde leje en helikopter for at transportere Senator Edmund Muskie til en anti-krigs demonstration - er blevet grebet med kyshånd af andre nyhedsagenturer der tilsyneladende modtog samlinger af det samme materiale gennem deres udnyttelse af FOIA.
Siderne 6-9 i samlingen indikerer, at Cronkite særskilt blev tilbudt at give en CBS News "åben mikrofon" til organisatorerne af '1969 Moratorium to End War' i Vietnam. En intern undersøgelse fra 1969 af House Internal Security Subcommittee pegede på, at organisatorerne af Vietnam Moratorium Committee var under stærk indflydelse af Kommunist Partiet i USA.
Tilbudet fra Cronkite om støtte til anti-krigs organisatorerne er i overensstemmelse med den kendsgerning at CBS nyhedsjournalisten allerede havde erklæret at den kommunistiske Tet-offensiv i 1968 var et nederlag for U.S. og at den amerikanske regering burde forhandle en militær tilbagetrækning. Cronkite's dom om at krigen ikke kunne vindes - og at det blev accepteret af andre medier og ledende mennesker i offentligheden - tvang en ændring af U.S. politikken igennem, i hvilken forhandlinger med kommunisterne og en eventuel U.S. tilbagetrækning af styrkerne var et punkt, og som førte til den kommunistiske magtovertagelse af Sydvietnam i 1975.
Det kommunistiske Nordvietnam havde værksat en invasion af Sydvietnam i 1960 ved skabelsen af NLF (National Liberation Front) eller Viet Cong, som undskyldning for at føre krig.
I udgaven for marts-arpil 2010 af Military Review i en artikel med titlen "Lektionerne vi lærte af Vietnam," genopfrisker dr. William L. Stearman den kontroversielle periode i 1968-69 der var yderst kritisk for de vietnamesiske kommunister fordi, trods Cronkite's påstande, så blev de faktisk besejret militært af U.S. og de sydvietnamesiske tropper under Tet Offensiven. Stearman bemærker at Cronkites forhastede og fejlagtige dom om krigen kom efter et "hurtigt besøg" til Vietnam i februar 1968.
Tet offensiven "var en alvorlig Nordvietnamessik fejlbedømmelse," bemærker Uwe Siemon-Netto, en international journalist der dækkede krigen. Ved Tet, skriver han, mistede Hanoi 45000 mænd og hele sin infrastruktur i syden. "Alligevel portrætterer større nyhedsmedierne i USA Tet som et nederlag for deres side," sagde han, idet han henviste til Cronkite og andre.

"Efter Tet, meddelte (præsident) Johnson at han ikke ville stille op til genvalg. Skønt det var en militær sejr for USA og dets allierede, markerede Tet begyndelsen til deres nederlag."
Stearman konkluderer, "...takket været U.S. medierne, vandt fjenden krigen, hvor det virkelig gjaldt - i USA."
Sovjet kommunisterne der førte den samme form for propagandakrig mod U.S. politikerne og offentligheden var ikke så succesfulde som Vietnam kommunisterne. Reagan holdt ikke kun fast i sin våbenoprustning og slog ned mod kommunistisk agression i Centralamerika, men igangsatte adskillige bestræbelser for at udstille og nedkæmpe Sovjets propagandahandlinger.
Kongressen holdt høringer og offentliggjorde rapporter om sådanne emner som "Sovjets aktive målsætning" og Sovjets hemmelige aktioner," og understregede, hvordan Sovjet efterretningsoperationer og deres agenter opererede på amerikansk jord og internationalt.

Vi ved nu, ved de dokumenter der er frigivet og opdaget efter Sovjets kollaps, at senator Ted Kennedy gav et tilbud til Sovjet om hjælp med at organisere en modstand mod Reagans pro-forsvarspoltik. Kennedy var en af de førende lederes i Kongressen der støttede en "fastfrysning af atomvåben" kampagne for at forhindre en udbredelse af U.S. atomåben til Europa for at stå op imod truslen fra Sovjet.

Cronkite og andre mediepersonligheder var med på listen over "mulige medllemmer af U.S. delegationen der kunne underskrive traktaten." En venstrefløjs organisation, Center for Defense Information, nævnes som værende i stand til at kunne skaffe en "militærperson" der kan underskrive dokumentet.
På industriområdet nævnes som første navn "Armand," tilsyneladende en henvisning til Armand Hammer, den nu afdøde formand for Occidental Petroleum der var medlem af Al Gore familien og Sovjet agent.
"Fagforenings" delen inkluderer en henvisning til ACTWU, tekstilarbejdernes fagforening.
Memorandummet nævner at Alan Thomson vil medbringe den underskrevne "Fredstraktat" til Moskva og præsentere det for Sovjet Peace Committee. Thomson var ordførende direktør for National Council of American-Soviet Friendship.
Trods sit ry som en ærlig og objektiv nyhedsformidler bemærkede vi i en artikel, der fornylig er udgivet, kort efter hans død, at Cronkite var en nøgleperson i det løbende CBS News æterbårne angreb på Reagan administrationens forsvarsopbygning.
Vi skrev, "Efter Ronald Reagan overtog embedet som præsident og gik igang med at opbygge U.S. forsvars kapaciteten, i kølvandet på de katastrofale Jimmy Carter år, handlede CBS News for at gå imod Reagans bestræbelse. De sendte et program i fem dele, 'The Defense of United States,' i hvilken Cronkite trådte frem for at fortælle os at forholdet med Sovjetunionen var domineret af "de samme gamle skræmmebilleder, fordi vi ikke har en ægte dialog med Sovjet kommunisterne."

AIM grundlæggeren, Reed Irvine, skrev på den tid, at udsendelserne fra CBS gav os "Kreml's syn om at det er USA, og ikke Sovjetunionen, der stræber efter en umulig militær overlegenhed, mens der skabes fantasier om Sovjet agression."

Irvine hendledte opmærksomheden på den "vedvarende anti-forsvars dagsorden hos CBS News" under Cronkite og kommenterede, "Man må undre sig over, hvorfor anti-forsvars dagsordenen er så stærk og vedholdende hos CBS. Min egen fornemmelse er at det er en genspejling af de synspunkter som Walter Cronkite har, der udstiller en godtroende holdning til Sovjetunionen."
Mens Reagan ihærdigt forsatte med sin våbenopbygning, herunder udviklingen af Strategic Defense Initiative, kollapsede Sovjetunionen endeligt i 1991, men bestræbelsen på at frelse Vietnam fra kommunismen var ikke så succesfuld, takket været for en stor dels vedkommende Cronkite's indlfydelse.
Det blodige resultat: 58160 U.S. tjenestegørende og næsten en million civile døde i Vietnam krigen. Sydvietnams militær mistende næsten en kvart million og over en million kommunistiske soldater blev dræbt.

Titusinder at sydvietnamesiske U.S. allierede blev efterladt efter det amerikanske militær trak sig ud, og de blev torteret i kommunisternes lejre. Titusinder andre flygtede i skrøbelige både, og blev kendt som "bådfolket."
Regeringen i Vietnam er til denne dag et kommunistisk diktatur.
I mellemtiden overdrog National Council of American-Soviet Friendship deres samling af pro-Sovjet film til Academy of Motion Picture Arts and Sciences. "Filmene giver et fascinerende indbklik i et land og et politisk system der ikke længere eksisterer, og giver tilskuerne en mulighed for at se Den Kolde Krig fra den anden side," siger akademiet.

Selvom det politiske system fra Sovjet måske ikke længere eksisterer har russerne fortsat med mange af de gamle Sovjet-inspirerede efterretningsningsmetoder og metoder til at skaffe sig indflydelse. Bogen Kammerat J, der er med baggrund i afsløringerne af en russisk mesterspion, Sergei Tretyakov, identificerer tidligere departementschef hos Clinton, og nu leder af Brookings Institution, Talbott, som en russisk efterretningsmarionetdukke.
Talbott har været artikelskriver for Time Magazine, hvor han skrev om behovet for en verdensregering et emne som også Walter Cronkite omfavnede.
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Cliff Kincaid is the Editor of Accuracy in Media, and can be contacted at cliff.kincaid@aim.org.

Læs også denne artikel om Cronkite: http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/07/et-nyhedsoplser-far-trt-pa.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails