fredag den 25. juni 2010

Obamas forbillede? Philip Dru!

Philip Dru Obama


Henry Lamb

Philip Dru er en karakter skabt af Col. Edward Mandell House. House var en politisk aktivist i Texas før han blev kampagneleder for Woodrow Wilson. (præsident 1913-21)I otte år var House Wilson's hoved-zar og arbejdede helt bevidst på at forandre USA til en regering der opførte sig som regeringen i hans roman:"Philip Dru: Administrator."

Barack Obama må have læst den bog, og holdt meget af den. Hans optræden ligner meget Philip Dru's. Dru troede at:

Vor Forfatning og vore love tjente os godt i de første 100 år, men under nutidige forhold, så er de ubrugelige, endda groteske. (side 222

Lyt til Obama forklare hvorfor han mener at Forfatningen er "....et ufuldkomment dokument, med alvorlige brister...."

Dru mente, at regeringen og arbejderne skulle være repræsenteret i enhver virksomheds bestyrelse, og at "hans land var ødelagt af velstandens magt, under det tynde dække af anerkendelsen af den forfatningsmæssigt sikrede ejendomsret." Dru troede også at der ikke var brug for Kongressen, en unødvendig hindring for god lovgivning, og at den således skulle forbigås.

Ligheden mellem Philip Dru og Barack Obama er skræmmende.... Obama gik i gang med øjeblikkeligt at skabe en "administrator" agtig regering ved at udnævne mere end 30 zarer der ikke er godkendt i Kongressen eller er underlagt tilsyn, hver af dem med administrative beføjelser og kun ansvarlige overfor deres administrator-chef.

Obama spildte ikke tiden ved at han lod regeringsrepræsentanter komme i bestyrelserne for bilindustrien og effektiv få kontrol over finansverdenen. Han har offentligt lovet af støtte "Card Check" og har givet fagforeningerne begunstigelser over ledelser ved enhver lejlighed.

Dru troede at "alles liv og ejendom" skulle være under beskyttelse af administratoren, der alene havde magten til at indføre love (side 154, 222.)

Enhver handling Obam har foretaget sig i de 15 måneder han har været i besiddelse af embedet har været beregnet på at sætte hver borgers liv og ejendom, og hver virksomheds ejendom under "beskyttelse" (læs: Kontrol) af regeringen.

Han styrtede nationen ud i bundløs gæld til lyden af billioner af dollars med hans såkaldte "genoprettelses" lov. Han fik næsten 16% af økonomien under regeringskontrol og har fuld kontrol over sundhedssystemet i hele landet, gennem den såkaldte "sundhedsreform" lov. Han planlægger nu at få kontrol over hele den finansielle verden med sin såkaldte finansielle reform lov. Dette forslag går langt videre end regulering og er faktisk, regeringskontrol over hele pengeverdenen.

Det 89 sider lange reformlovforslag blev forberedt af Skatteministeriet. Det går ind for skabelsen af et nyt "Finansielt Service Tilsyns Råd," der skal være under (hvilken overraskelse) Skatteministeren. Det nye råd vil afløse myndigheden hos alle finansielle institutioner og vil have en helt ny bemanding der skal have til huse i (hvilken overraskelse) Skatteministeriet.

Man vil skabe et Forbruger Finansiel Beskyttelses Kontor, endnu et nyt bureaukrati med ekstraordinære regelbeføjelser og myndighed. Dette kunne meget vil blive regeringens "Brunskjorter" mod den finansielle verden.


Mandell House på dollarsedler

Obama holder fast ved et af sine kampagneløfter: Han forandrer fundamentalt USA til en nation der er under gennemført kontrol af regeringen. Forfatningen - som Obama mener er fejlfyldt - skabte en regering der blev kontrolleret af folket. Tilsyneladende mener Obama at denne ide er ..."uduelig, endda grotesk."

En eller anden slags cap and trade (handel med CO2) skat vil snart dukke frem. Den vil også blive påtvunget folket uanset hvad. Hvis Senatet bakker ud så hold øje med EPA der vil implementere nye administrative straffe - for at producere kuldioxid. Det kommer helt sikkert.

Fremkomsten af diskussionen om en Merværdiskat (VAT) er ikke tilfældig. Uanset, hvordan den nedtones af Det Hvide Hus så er det en stor del af Det Hvide Hus' dagsorden. Den helt igennem utrolige gæld påført af Obama administrationen kombineret med hans mål om ambitøs regeringskontrol skal jo betales. Merværdiskatten giver en mulighed for administrationen der derpå kan hævde at den blot er midlertidig, beregnet på at fjerne gælden. Hvem kan dog være imod at fjerne gælden?

Merværdiskatten vil ikke kun være midlertidig, den vil heller ikke kun være begrænset til at betale gælden. Obama følger den samme procedure som benyttes over hele Europa hvor den "midlertidige" merværdiskat nu går fra 15% på Cypern til 25% i Norge og Danmark og adskillige andre lande.

Philip Dru har gjort helt utrolige fremskridt hen mod at konvertere USA til en slags "administrator" agtig regering under kontrol af hans personligt udvalgt under-administratorer. Hans politik ser bort fra Forfatningen og det amerikanske folks udtrykte vilje. Nation Obama ligner meget mere de socialistiske nationer i Europa, end det friemarkeds Amerika vore grundlæggende fædre skabte.

Obama kan standes. Det vil kræve mere end 41 senatorer og 178 repræsentanter i Kongressen. Det vil kræve et flertal i begge Huse et flertal der tror på U.S. Forfatningen og at regeringen den skabte er den mest fuldkomne sociale organisation der nogensinde er fundet på. Nu er det på tide at udvælge de embedsmænd der skal erstattes og finde de kandidater der kan erstatte dem.

Lakmusprøven bør være ganske enkelt at erstatte de embedsmænd der støtter Philip Dru's Obama form for regering, og indsætte nye kandidater der demonstrerer deres tro på, og kærlighed til U.S. Forfatningen.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=144873

Henry Lamb

Henry Lamb is the author of "The Rise of Global Governance," chairman of Sovereignty International and founder of the Environmental Conservation Organization (ECO) and Freedom21 Inc.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails