søndag den 18. juli 2010

Den venstreorienterede-Fascistiske Akse, del 2


Den venstreorienterede-Fascistiske Akse, del 2

Ellis Washington

Del 1 kan læses her
Venstrefløjen støttede Hitler, ikke fordi han narrede dem til det. De vidste at Hitler ville dræbe, Faktisk var det derfor de støttede ham

~ Lettisk dokumentarfilm "The Soviet Story" (2008)

Jeg er mere end villig til at droppe den radikale attitude for det radikale endemål.

~ Van Jones (Kommunist, Obama tidligere Grønne Zarr)

PROLOG

Slaveri, abort, Social Darwinisme (evolution), racehygiejne, fascisme (det vil sige, nazisme, kommunisme, frisindethed), er måske de fem mest djævelske uforsonlige ideer fra de sidste 160 år. Alligevel, trods borgerkrige, verdenskrige, sociale revolutioner, borgerrettighedsaktioner, kristne vækkelser og politiske reformer er dette femhovedede uhyre stadig i live under den totalitære frisindetheds kult, der nu kaldes "progressivisme.

 • SLAVERI

 • Slaveri har eksisteret lige siden menneskets allertidligste historiske optegnelser og er blevet praktiseret hos alle nationer og stammer på jorden. I Amerika måtte der en blodig Civil War til for at bringe denne "besynderlige institution" til ophør i 1865, og senere gennem lovgivning via 13 og 14. og 15. Amendments.
 • Det Demokratiske Parti gik ind for og havde mest udbytte af slaveriet og alligevel på grund at den venstreorienterede hegemoni i akademiet, domstolene, medierne og Hollywood, er denne ondsindede racistiske baggrund og den politiske galskab i det store og hele blevet fjernet fra historiebøgerne, og alle synder er tilgivet. Hvorfor? Fordi Demokraterne kaprede de sortes stemmer tidligt i 1930'erne og LBJ fik kredit for vedtagelsen af BorgerreTtighedsloven (1964-68) og stemmerettighedsloven Voting Rights Act. (1965).

 • ABORT

 • Abort er handlingen hos en kvinde der forårsager at hendes baby og graviditet bringes til ophør tidligt i graviditeten. Trods de utallige tykke bøger der er skrevet om abort, er der kun få skribenter der har set den uundgåelige forbindelse mellem de to onde ting, abort og slaveri -- såsom for hver 1000 sorte babyer der fødes i Amerika er der 472 sorte aborter eller for hvert andet sort barn der fødes bliver en aborteret. NAACP og borgerrettighedsbevægelsen er især at klandre for deres støtte til folkedrabet på deres egen race.

 • Jeg har foretaget en eksistensiel forbindelse mellem slaveri og abort i en Sokrastisk dialog:

  Sokrates: Allerførst skal du fortælle os, hvorfor Amerika nu for tiden tillader at der foretages i gennemsnit 1,5 millioner aborter om året og der foretages mellem 40-53 millioner aborter på verdensplan? Hvorfor er der foretaget mellem 40-50 millioner aborter i Amerika alene siden Roe v. Wade (1973)? Dette er et land der i deres egen Forfatning lovede enhver af sine borgere "Liv, forihed og retten til at søge lykken?" Hvorfor hr. ACLU?

  Advokat for ACLU: {indigneret} M-M-M-Men, men, men, aborter er jo et helt andet problem end slaveri.

  Sokrates: Jeg er enig hvis du med "andet" mener henrettelsesmetoden. Imidlertid er politiken den samme: Om en person, slaveejeren med slaveriet, og en kvinde/Højesteretsdommers dom om abort, har den lovlige autoritet til at dræbe et andet levende menneskeligt væsen, har jeg ret hr. advokat for ACLU?

 • SOCIAL DARWINISME (evolution)

 • Med social Darwinisme forstås at lovene bag Darwins udviklingsteori om naturlig udvælgelse kan anvendes på de sociale strukturer og politikker. Trods den øjeblikkelige og verdensomspændende kult der fulgte evolutionen siden 1860'erne var Darwin oprigtig skeptisk, og i et brev til Asa Gray udtrykte Darwin sine tvivl om evolutionen idet han skriver: ".....Jeg er ganske bevidst om, at mine spekulationer går udover grænserne for sand videnskab.....Det er blot en række hypoteser med ligeså mange fejl og huller som det lyder som."
 • I sin bog fra 1882, "Udvælgelse i relation til køn" var Social Darwinisme hans hovedtema:

 • Således formerer de svage medlemmer af civiliserede samfund sig. Ingen der har beskæftiget sig med avl af husdyr vil tvivle på at dette vil være meget skadeligt for menneskeracen....der er knap nogen der kan være så dum at tillade at hans meste uegnede dyr formerer sig.
 • Hvem bestemmer hvem der skal leve og hvem der skal dø`De progressive, selvfølgelig


 • RACEHYGIEJNE

 • "Racehygiejene" er studiet og udøvelsen af selektiv avl vedrørende mennesker med det formål at forbedre racen. "Racehygiejne" blev grundlagt af Darwins fætter Francis Galton. Margaret Sanger var en nidkær fortaler for for racehygiejne før hun blev grundlæggeren af Planned Parenthood (Planlagt Forældreskab), en af de største abortudbydere i verden. Hele Sangers ide om racehygiejen (hvoraf abort er en logisk konsekvens) var at indføre et folkedrab på den sorte race, som Sanger og mange progressive intellektuelle troede fra naturens side var uværdig til fuld deltagelse i civilisationen.

 • FASCISMEN
 • Gennem historien, har frisindet, totalitarismen og fascismen været sengekammerater - under Oplysningstiden (Voltaire, Rousseau, Diderot, Jefferson), gennem den systematiske korruption under Den Franske evolution (Jakobinerne, Robespierre) og senere i det 19. århundredes Tyske Romantisme (Schopenhauer, Wagner, Kejser Wilhelm, Darwin Nietzsche). Det 20. århundrede så dette forvandle sig til den progressive bevægelse og den moderne velfærdsstat (Lippmann, Croly, John Dewey, Woodorw Wilson, FDR, LBJ, Obama) hvor Staten har erstattet Gud, fornuft, forfatningsoverholdelse og Naturens Lov.

  Dr. Benjamin Wiker's "10 Bøger der har smadrede verden" placerede frisindet i sin epistemologiske kontekst:
 • Den helt klare indflydelse på Hitler af tænkere som Darwin og Nietzsch bør få os til at erkende at vi ikke kan holde Hitler ansvarlig som det eneste eksempel på ondskab. Han var en mand af sine tid, en mand fra det 19. og 20. århundrede der i samme grad skylder ligeså meget til Margaret Sanger for de Darwinistiske racehygiejeneteorier der var i omløb og delte den samme reaktion som Nietzsche til den epikuræiske nedgørelse af mennesket der blev indført ved Hobbes og Mill's frisindethed.

EPILOG

Slaver, abort, Social Darwinisme, racehygiejne og fascisme udgør det femhovedede uhyre i moderne tid. Hvert hoved er som nazidoktrinen Lebensunwertes Leben (uværdigt liv). I den moderne tid har disse ideer og politiker været direkte ansvarlige for folkedrab på millioner af mennesker.

Amerikansk fascisme udstilles i dag i de førte politikker som: ObamaCare, TARP, Obamas overtagelse af bankvæsenet og bil industrierne, udnyttelse af olieudslippet i Gulfen for at ødelægge olieindustrien gennem stats overtagelse mens man tvinger amerikanerne til at benytte uholdbare og ikke bæredygtige energier, og således ødelægger vor økonomi.

Uden Kristendommen og den naturlige lov vil Obamas revolutionære politikker kun være med til at gøde den stadig større socialistiske stat under Den Venstreorienterede-Fascistiske Akse.

Read "The Liberal-Fascist Axis."Ellis Washington is former editor of the Michigan Law Review and law clerk at The Rutherford Institute. He hosts a radio program Thursdays at 11 a.m. Eastern on 1620 AM in Atlanta. It can be heard online at the Radio Sandy Springs website. His weekly podcasts are available Mondays at The Conservative Beacon. Washington is a graduate of John Marshall Law School and a lecturer and freelance writer on constitutional law, legal history and critical race theory. He has written over a dozen law review articles and several books, including "The Inseparability of Law and Morality: The Constitution, Natural Law and the Rule of Law" (2002). Washington's latest book is "The Nuremberg Trials: Last Tragedy of the Holocaust."

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails