onsdag den 14. juli 2010

Skal NASA sende en mand til Mekka?

Skal NASA sende en mand til Mekka?

NASA’s nye opgave: At give muslimer over hele verden selvrespekt?

Joe Hicks

I sidste uge sad Israels premierminister Benjamin Nethanyahu endnu engang sammen med præsident Obama for at diskutere forholdet mellem U.S./Israel. Obama sagde til den israelske leder at båndet mellem de to lande er "ubrydeligt."

Smukke ord fra Obama, men det historiske bånd mellem U.S. og staten Israel er blevet grundigt rystet i sin grundvold af Obama administrationens nye "upartiske" politik vedrørende begivenhederne i Mellemøsten

Den nyeste indblik i Obama præsidentskabets tankegang er kommentarer fremført af NASA Chefadministratoren Charles Bolden. Bolden var i Mellemøsten her fornylig, et år efter præsident Obama rejste til Kairo for at tale til de muslimske nationer vedrørende Amerikas politik og islamiske interesser.

Se blot på hvad Bolden afslørede om det som Obama havde bedt Bolden om vedrørende hans mission som chef for Amerikas Rumforsknings Bureau:

Da jeg blev NASA's administrator, ja før jeg blev det, fik jeg tre ting som opgaver. Den ene var at han ønskede at jeg skulle give børn fornyet inspiration til at gå ind i videnskab og matematik; han ønskede at jeg skal udvide vore internationale forbindelser; og for det tredje, og måske først og fremmest, ønskede han at jeg skal finde en vej til at nå ud til den muslimske verden og beskæftige os meget mere med altovervejende muslimske nationer for at hjælpe dem til at have det godt med sig selv om deres historiske bidrag til videnskab ...matematik og forskning.

OK, det er helt fint at opmuntre børn til seriøst at beskæftige sig med videnskaberne, og der er ikke meget at indvende vedrørende Obamas ønske om at udvide de internationale forbindelser med udlandets rumagenturer.

Men, pas nu på. Ønsker Obama at gøre Amerikas rumprogram til et værktøj for hans udenrigspolitiske mål?

Enhver der har set mine Hicks File kommentarer der omhandler Obamas præsidentskab ved at jeg har været meget barsk overfor ham - men ret så nødvendigt. Jeg har ikke kritiseret ham uden god grund, og har lejlighedsvis også komplimenteret ham når han har foretaget noget jeg mener var det rigtige - såsom at sende flere tropper til Afghanistan, noget Stanley McChrystal, dengang krigens chef, virkelig havde argumenteret for.

Men hvorfor er det NASA's job, eller som en ekstra opgave, Amerikas job af få muslimerne til at være tilfredse med sig selv?

Endnu mere foruroligende er den kendsgerning at Bolden kom med sine hensigter om den mission der er blevet ham overdraget af Obama midt i et interview med ...Al Jazeera. Dette er det internationale netværk der praler med at give en stemme til den muslimske verden, herunder voldelige ekstremistiske grupper som Hamas og Hezbollah.

Det er ikke at strække sagen for langt at betragte Boldens kommentarer som en indikation af Amerikas nye svækkede position i verden.

I 1961, talte en anden Demokrat, præsident John F. Kennedy, så veltalende om Amerikas rumforskning. Denne præsident satte rumrejser ind i en kontekst, idet han betragtede det som en del af kampen mellem "frihed og tyranni" i verden. Kennedy kom imidlertid med endnu en observation.

Han sagde: "Nu er det på tide at tage nogle lange skridt fremad - tid for en stor amerikansk indsats - tid for denne nation at indtage en klar ledende rolle i rumforskningen, der på mange måder kan være med til at åbne op for vor fremtid på Jorden."

Ikke alene har Obama skåret ned på støtten til NASA's rumforskning, han har nu gjort det til et middel i hans politisk korrekte politiske mål vedrørende verdens muslimer.

Nu vil der være nogle derude i "birther" bevægelsen der vil argumentere for at dette bekræfter Obamas naturlige tilhørsforhold til hans muslimske forfædre. Som du ved, så fortsætter de med at påstå at Obama er "hemmeligt" muslim, og at 'fyren' slet ikke er amerikansk borger i lovens forstand.

Det er, selvfølgelig noget forbandet sludder - anti-intellektuelt og konspiratorisk "beam me up" nonsens. Min ven Hugh Hewitt kalder disse rabiate konservative for "skøre kugler."

Boldens interview på Al Jazeera beviser ikke at Obama "virkelig er muslim" men det giver et ekstra bevis for en venstredrejet ideologi der lader ham (som andre venstreorienterede) betragte muslimer - på en eller anden facon - som ofre for Vestens undertrykkelse. Obama tror at Amerika skal frigøre sig for skylden ved at vise præferenser for muslimerne ... i politisk forstand.

De mest bekymrende er at det er en del at et større mønster i regeringen, der sætter småskøre multikulturelle synspunkter over nationens interesser.

Da Nidal Malik Hassan skød 13 personer og sårede yderligere 30 ved Fort Hood, var den første reaktion fra General George Casey at udtrykke bekymring for at en gengældelse for skyderierne udført af en muslimsk soldat ville forårsage et tab af støtte fra Hærens programmer for forskellighed.

Uanset hvad de historiske bidrag fra den muslimske verden har været til videnskab og matematik (noget der virkelig kan debatteres), så er kendsgerningerne disse: I en nutidig forstand så er ingeniørkunst, matematik og videnskab i en sørgelig forfatning i de arabiske og i den muslimske verden.

Uddannelsesniveauet er virkeligt ringe i de fleste muslimske nationer, og kvinder og piger er udelukket fra næsten enhver mulighed for at konkurrere på lige vilkår - i tilgift med at de i det store og hele behandles som husdyr.

Hvorfor er det Amerikas rolle at få muslimerne til at "føle sig godt tilpas" om deres fortid eller deres nuværende udviklingstilstand? Det er oprørende at forsøge at gøre det til en NASA opgave.

Ligeså deprimerende som dette er, så er det endnu mere foruroligende det som Obama har gjort med Charles Bolden, en tidligere så stolt astronaut. Obama har forsøgt at få denne rumrejsende til a ligne et fjols, en mand som præsidenten åbenbart kun betragter som et værktøj i hans udenrigspolitiske forsøg på at "være imødekommende" overfor den muslimske verden.

CharlesBolden.jpg

Nogle 'klogeåger' i de førende medier har forsøgt at sammenligne Barack Obama med nationens helt store præsidenter. De har vurderet at han er på samme plan som Ronald Reagan eller John Kennedy.

Det kan kun være ment som en vittighed. Kennedy bad "enhver videnskabsmand, enhver ingeniør, enhver servicemand, enhver tekniker, enhver iværksætter, og enhver embedsmand" om at aflægge en personlig ed for at få nationen ført fremad "med frihedens fulde kraft, i det spændende eventyr om Rummet."

Ikke som en mand med statur som John F. Kennedy, så ser Barack Obama denne nations rumprogram som et værktøj for hans udenrigspolitik.

Er det kun mig eller er der endnu et tegn på en helt igennem bizar svag ledelse i dagens Hvide Hus og en foragt for den nationale storheds etos som præsidenter som Reagan og Kennedy troede på - og holdt fast ved.

Lad mig høre derude - at det ikke kun er min mening.

Joe R. Hicks hosts the weekly "Hicks File" segment on PJTV.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails