søndag den 25. juli 2010

Forskellen på verdensopinionen og venstrefløjen

Nævn en forskel på verdensopinionen og venstrefløjsopinionen

Her er en udfordring: Kan du nævne forskellen på det som medierne omtaler som "verdensopinionen" og så "venstrefløjsopinionen?

Du skal bare brug al den tid du har brug for. Uanset hvad så vil du sandsynligvis ikke kunne komme med nogle eksempler.

Her følger eksempler på store verdensproblemer og det som er bedømt som "verdensopinionen." De er rent tilfældigt også venstrefløjens synspunkter.

-- Hadet til Præsident George W. Bush og beundringen for Præsident Barack Obama.

-- De menneskeskabte kuldioxidudledninger der fører til global opvarmning og ødelæggelse af miljøet. Derfor skal verdens nationer beskatte kulbaseret energi.

-- Den amerikanske invasion af Irak var moralsk forkert og kun motiveret af ønsket om olien.

-- Israel er ond, som eksempilcificeret her fornylig med hændelsen med den tyrkiske flotille.

-- Det frie amerikanske system er Europas velfærdsstater systemer underlegen. -- Det amerikanske sundhedssystem er ringere end det i alle andre velstående lande.
Denne liste adskiller sig på ingen måde fra venstrefløjens holdninger. Heller ikke fra nogen anden liste af "verdensopinioner," der på noget betydningsfuldt område adskiller sig fra venstrefløjens.

Hvorfor mon det?

Det mest oplagte svar ville være at verden er meget venstreorienteret i sine holdninger. Derfor er venstrefløjens holdninger og verdensopinionen næsten de samme.

Sandheden er, af grunde som følger, at der er en vis portion rigtighed i denne forklaring.

Men der er en dybereliggende og mere præcis forklaring: Medierne i verden og faktisk alle internationale organisationer har en venstreorienteret politik og de definerer begge hvad "verdensopinionen" er, og er med til at udforme dem.

Selvfølgelig er der andre magtfulde institutioner i verden der er med til at udforme den offentlige mening. Men faktisk så strider ingen af dem imod verdensmediernes venstreorienterede synspunkter.

Tag islam, for eksempel. Islamiske institutioner skaber holdningerne hos flertallet af verdens milliard mange muslimer. Men mens venstrefløjen og Islam adskiller sig på et stort antal områder - kvinders rettigheder, bøssers rettigheder, enkelttindivideres rettigheder, pressefriheden, friheden til at være uenig, religiøs pluralisme, blot for at nævne nogle få - så er de fælles om internationale emner og synet på Amerika.

Den islamiske verden, de venstreorienterede medier og FN er enige om praktisk talt ethvert internationalt problem - først og fremmest om Israels ondskab, om støtten til FN, om at svække den amerikanske indflydelse rundt om i verden, om opposition mod amerikansk magtanvendelse i Irak og Afghanistan, om at fjerne atomvåben og så videre.

Endnu en meget indflydelsesrig institution er Den Katolske Kirke. Men dens skillen sig ud fra de venstreorienterede holdninger er kun ved rent personlige forhold som - ægteskab mellem samme køn og abort. Den er ikke nogen modstander mod venstrefløjen, og ligesom venstrefløjen holder den i det store og hele mund om moralske problemer i den muslimske verden. Da den nuværende Pave kom med en kritisk udtalelse om Islam, blev verdenspressen -- og dermed "verdensopinionen" -- forenede om at fordømme ham. Medierne i verden, for at fastholde deres venstrefløjs dagsorden, er til sammenligning meget mere kritisk overfor Den katolske Kirke end overfor Islam.

For at bedre at forstå hvordan Venstrefløjen, FN og de fleste internationale institutioner bestemmer "verdensopinionen" så tag problemet med den menneskeskabte globale opvarmning. FN erklærede at det var et afgjort emne, verdens medier gengav ukritisk FN Rapporten og sådan skulle det bare være.

Ifølge en BBC World Service Afstemning af 22000 personer fra 21 lande i år 2007, "Mener store flertal rundt om i verden at menneskelig aktivitet forårsager global opvarmning og at der skal handles resolut, før eller senere, i såvel udviklede som uudviklede lande." Det er værd at bemærke hvordan "verdensopinionen" om global opvarmning lyder som Venstrefløjens holdning om samme emne. Venstrefløjen mener det er det altoverskyggende miljøproblem i vor tid, FN siger det er således, verdens medier rapporterer at sådan er det og sse så her - jo "verden" kræver øjeblikkelig og drastisk handling for at bekæmpe noget der måske vil ske, i en fjern fremtid.

Den store undtagelse til alt dette er USA. En ihærdig konservativ del af den amerikanske befolkning har foragt overfor "verdensopinionen," idet de betragter den, med rette som nytteløs mod ægte ondskab og kun som en afspjelming af Venstrefløjens synspunkter. Ligeså vigtigt, og næsten unik for Amerika, så er der ihærdige konservative nyheds- og meningsmedier. Tale-radio, Internettet, Ronald Reagan og hans ideologiske arvtagere i Det Republikanske Parti, Fox News og Wall Street Journals ledere har en stor indflydelse der går langt ud over deres antal.

Men de har kun indflydelse i Amerika. Selv her er det ofte vanskeligt at overvinde FN, Venstrefløjen universiteterne, medierne og "verdensopinionen."

Den konservative indflydelse i Amerika og andre steder er i direkte forhold til offentligheden der vil komme til at forstå at "verdensopinionen" er en Venstrefløjs opfindelse, som gengives af Venstrefløjen.


Dennis Prager

Mr. Prager hosts a nationally syndicated radio talk show based in Los Angeles. He is the author of four books, most recently "Happiness is a Serious Problem" (HarperCollins). His website is www.dennisprager.com.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails