mandag den 19. juli 2010

Hvorfor borgerlige elsker historien

Hvorfor borgerlige elsker Forfatningens fædre

James Lewis

En 'salon' læser skriver, "Hvorfor er borgerlige så forelskede i Forfatningens fædre?

Det skyldes at vi læser historien, min sørgeligt ignorante ven. Det gjorde Forfatningens fædre også.

Historien er proppet med Obamas, og de mennesker der tilbeder sådanne magtsyge, selvforherligende narcissister. Forfatningens fædre forstod menneskehedens historie og det helt ind til benet, fordi de læste historien fra Bibelen til Det Romerske Imperium, Europas blodige og tyranniske historie og Amerikas historie. Hvis man ønsker at forstå Obama, så se blot på enhver idoliseret helt i Latinamerika: Chavez, Fidel, Bolivar, Juan Peron. Se på Europas monarker. Se på Napoleon.

De er alle den berømte mand på hesteryg, datidens helt der øjeblikkeligt bliver til en tyran. Selv i dag er Latinamerika plaget, og besat af deres egne Obamas, der alle kræver at blive tilbedt og idoliseret. Obama er en ud af et dusin.

http://boboleechronicles.files.wordpress.com/2008/11/obama-makes-history.jpg
Forfatningens Fædre havde kendskab til magtmisbrug og de tåbelige narcissister, idet de havde set det igen og igen gennem historien. De læste om det i Shakespeare's Julius Cæsar. De læste om det i Kongebøgerne, hvor du kan finde hele baggrunden for Saddam Hussein, fordi politik i Mellemøsten ikke har ændret sig meget. De så det i Mellemøsten på deres tid, der var fyldt op med klaner af tyranner og afskyvækkende grusomhed. Arabiske slavehandlere hærgede stadig mod Storbritannien da Forfatningens Fædre proklamerede Uafhængighedserklæringen.
De læste om det i Plutarks "Kejsernes Liv." De læste om det i Athens historie, opsplittet som det var i blodige fraktioner, og konstant fremtryllede man nye Obama'er til magten. http://www.africancrisis.co.za/images/Cartoon_Obama_Definition_of_History.jpg Forstår I, kære salonistas, Forfatningens Fædre var gennemført veluddannede mænd. De var utvetydigt tilhængere af Oplysningstiden.

De forstod vigtigheden af ytringsfrihed, tankefrihed, en fri politisk debat og en fri handel. De så fordelene ved friheden gennem deres eget liv. Forfatningens Fædre kendte til slaveriet i Syden, og de skammede sig dybt over det. Men ulig datidens liberale, der var helt og aldeles ligeglade med det som ikke drejede sig om deres egen næsetip, vidste de også at slaveriet var normen i Den Britiske Flåde, for eksempel, der rekruterede sine søfolk gennem tvang, ved at benytte bander i London og andre havnebyer. Den Britiske Flåde kidnappede også amerikanske søfolk.

Royal Navy, gik bort fra den afrikanske slavehandel. Men almindelige britiske søfolk blev pisket til at arbejde hver dag. De sov i 28 tommer hængekøjer, næsten ligeså elendigt som de afrikanske slaver, og blev lagt i lænker (desertører blev hængt, og dagligt bedøvet og gjort afhængige af grog og øl. Forfatningens Fædre kendte til slaveriet på Bibelens tid, og blandt de russiske livegne. De kendte til slaveriet i Frankrig og de Tyske Stater, hvor vold blev benyttet rutinemæssigt for at holde bønderne bundet til landbruget. Forfatningens Fædre kendte til det mentale slaveri der er en følge af indoktrinering, hvilket også er årsagen til at de elskede friheden, herunder trosfriheden.

Forfatningens Fædre forstod at friheden skal indføres gradvist. Kun tyrannen påstår at kunne skabe et Paradis med det samme. Praktiske Statsmænd arbejder trin for trin.

De skabte det intellektuelle og lovlige grundlag for frigivelsen af slaverne. Da Abraham Lincoln dukkede op, var amerikanerne villige til at udkæmpe en frygtelig krig for at befri slaverne, selvom mere en end halv million mennesker ville dø. Læs teksten til Battle Hymns of the Republic, og du vil finde den sande kampagne for menneskelig frihed, ikke fantasiudgaven som venstreorienterede underholder med dag. Friheden er købt for en høj pris, med blod og lidelse. (De var kristne modstandere mod slaveri der igangsatte kampagnen for at befri slaverne.)

Amerikas frihedskrige var sande, ikke falske krige som marxisternes. Vi bragte friheden til Europa i 1. Verdenskrig, i 2. Verdenskrig og i Den Kolde Krig. Vi bragte friheden til de amerikanske slaver i Civil War (Borgerkrigen). Ingen anden nation i historien kan gøre krav på noget der blot ligner.

Forfatningens Fædre skabte det første land med frihed i menneskehedens historie. Jo, de lærte helt sikkert en del af de britiske politikere, John Locke, og Edmund Burke og fra de klassiske forfattere. De krævede af sig selv de rettigheder der (i teorien) var blevet givet til englænderne på den tid. I mellemtiden havde Den Franske Revolution ført til omfattende blodsudgydelser og en tyve-årig periode med blodige krige i forsøget på at erobre Europa. Napoleon var blot endnu en Obama.

Læs på historien, mine venner. Virkelig historie, ikke den venstreorienterede propagandaversion. Amerika var den første store mulighed i menneskehedens historie for en frisk start. Forfatningens Fædre benyttede denne lejlighed til at skabe den største politiske bevægelse i historien - fordi de forstod at menneskets natur ikke har forandret sig, og der ville være de (som Obama) der ville være så magtorienterede at de ville forsøge at spille herremand over alle amerikanere.

Forfatningen blev omhyggeligt udformet for at hindre og afbalancere menneskelige magtuhyrer, som Obama. Sådan har det været i mere end 200 år, og i dag er det den marxistiske venstrefløj der har indledt et stort angreb mod US Constitution. Men Marx forandrede aldrig menneskets natur.

Det ser ud til at venstrefløjen mener at Karl Marx har fundet en bedre metode end Forfatningens Fædre. Men se så på frugterne af marxismen. Sovjet, Mao, Pol Pot. 100 millioner mennesker dræbt af marxistiske regimer alene i det 20. århundrede. Se på Nordkorea, mine uvidende venner. Se på Robert Mugabe og hans slæng. Se på nazisterne og deres nære hengivenhed for de marxistiske totalitarister. Karl Marx var blot en tilbagevenden til alle de slaveholdende imperier i historien. Marx blev født i Preussen, og havde dyb respekt for propagandachefen i Preussen for dennes "filosofi" (Det var Friedrich Hegel), Marx ønskede en militaristisk stat, der skulle ledes af en elite at marxistiske tilhængere, der ville indoktrinere alle arbejderne til at marchere efter den Centrale Kommandørs ønske. Er det det du ønsker? Det er det Obama er ved at skabe for USA i dag.

Læs på historien min, uvidende ven og du vil se Obamaer overalt. Lenin var en Obama, (og Obama kampagnen benyttede bevidst Lenins portræt i sin propaganda). Stalin var en Obama. Mussolini var en Obama. Napoleon var en Obama. Putin er en Obama. Ahmadinejad er en Obama. Saddam var en Obama.
_The%20First_.jpg
Amerika havde aldrig haft en 'rockstjerne' præsident før Obama kampagnen. George Washington sikrede sig at ingen ville mistænke ham vor at være en Obama. Lincoln påstod aldrig at være en Obama. Ingen af vore præsidenter har stillet sig selv op som Obamaer -- ikke førend Obama kom, og medbragte psykologien bag den selvforherligende narcisssime ind i vor nation. Venstrefløjen bed på krogen og hilste Obama, tilbad ham for hans lerfødder på samme oldgamle og korrupte måde som mennesker har kendt til i årtusinder.

Er 'rockstjerner' sådan du gerne vil opleve en amerikansk præsident? Hvis ja, så kom tilbage til skolebænken og læs på historien. Den russiske præsident Medvedev sagde dette fornylig - og han sagde det ganske højt - og til de døve, dumme og blinde på verdens venstrefløj:
"Præsident Medvedev har udtalt sig kritisk om Sovjetunionen og fordømt det som et totalitært statssystem der har berøvet russerne deres grundlæggende rettigheder. Han fordømte også Josef Stalins undertrykkelsesmetoder før V-dag fejringerne på søndag der markerer 65 års dagen for besejringen af Nazityskland, en begivenhed som mange ældre russere tilskriver den sovjetiske diktators lederskab.

... "Stalin begik massekriminalitet mod folket. Trods den kendsgerning at han arbejdede ganske meget, trods den kendsgerning at under hans lederskab opnåede landet succes, så er det der blev gjort mod hans eget folk utilgiveligt...."
Borgerlige elsker Forfatningens Fædre fordi vi læser historien. Vi ved du ikke læser historie. Obama kender ikke til historien..

Det er grunden til at I på venstrefløjen gør os bange.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

dette er en prøve da kommentarfeltet giver en del problemer

Related Posts with Thumbnails