søndag den 4. juli 2010

Gennemført fornuftige mænd

Yderst fornuftige MÆND

Bill Whittle

Der er en samlet orkestreret bestræbelse i gang hos tilhængerne af 'Stor-Regering' til at beskrive Tea Party som en forsamling af farlige, hadfyldte radikale med en flok skøre ideer der går lang udover de traditionelle amerikanske politikse strømninger.

Lad os spørge nogle fornuftige mænd - for De Grundlæggende Fædre var helt sikkert den største forsamling af fornuftige mænd der nogen sinde har været samlet på eet sted på een gang i historien - hvad mon de kunne tænke om de emner der er rejst af Tea Party Bevægelsen?

For eksempel, hvad mon de mente om en magtfuld central regering?

George Washington:

"Regering er ikke begrundelse i sig selv; det er ikke veltalenhed. Det er magt. Og magt, som med ild, er en farlig tjener og en barsk herre."

For de som siger nuvel, Regeringen skal tvinge dig til at købe noget du ikke ønsker. Det er for almenvellets skyld! Så følger her William Pitt, 1783:

William Pitt:

"Nødvendigheden er det som benyttes ved enhver krænkelse af menneskets frihed. Det er argumentet hos tyranner. Det er slavers trosbekendelse."

Thomas Jefferson den mest intellektuelle og mest brillante mand der besad embedet som præsident - Barack Obama undtaget, selvfølgelig - havde dette at sige i sin Første Indsættelsestale, da han accepterede magtens tøjler:

Thomas Jefferson:

"En viis og beskeden regering, (viis og beskeden - du godeste hvor vi er faldet dybt) der skal afholde mænd fra at skade hinanden, som skal lade dem være fri til at følge deres egen foretagsomhed og forbedringer, og som ikke skal tage det brød ud af munden som mennesket selv har tjent. Dette er summen af god regeringsførelse....."

Havde det største sind i amerikansk historie nogen andre radikale farlige tanker om regeringsovergreb og ukontrolleret forbrug?

Jefferson, 1782:

Ved enhver umyndiggørende udøvelse ved magten gennem lovgivningen skal folket rejse sig i oprør, ellers vil deres tavshed blive fortolket som en overdragelse af magten til den? Hvis det er tilfældet, hvor mange oprør skulle vi da ikke allerede have haft?"

Thomas Jefferson, i et brev til John Taylor, Maj 28, 1816:

"Princippet om at bruge penge der skal betales af fremtidige generationer med henvisning til gavnen ved dette, er blot svindel med fremtiden i stor skala."

Thomas Jefferson, i et brev til Spencer Roane, 9. marts 1821:

"Den store mængde af offentlige kontorer, forøgelsen af udgifter udover indkomsten, væksten og følgen af en offentlig gæld, er indikationer der anmoder om anvendelsen af beskærerkniven"

Thomas Jefferson, 1824:

"Jeg mener vi har mere regeringsbureaukrati, end der er nødvendigt, alt for mange parasitter der lever af de foretagsommes arbejde."

1824! Hvis Jefferson var i oprør over udvidelsen af forbundsregeringen i 1824, så er det godt nok for Bill Whittle i 2010. Jeg mener nemlig, som Chris Matthews og Rachel Maddow og Ed Schultz og Keith Olbermann, ikke jeg er klogere end Thomas Jefferson. Men Ed og Rachel og Chris og Keith er her for at fortælle dig at det at protestere over denne regerings overtagelse af bilindustrien, finansverdenen, forsikringsverdenen boligmarkedet, og nu landets sundhedssytsem er en vild og radikal ide!

Jeg skal fortælle dig hvad Tea Party støtterne ellers tror på: Vi tror på, at Forfatningen er Loven. På samme måde som De Ti Bud og ikke De To Forslag, føler vi at Forfatningen er Loven. Når Husets speaker Nancy Pelosi blev spurgt om hvor hendes grænse var ifølge Forfatningen til at tvinge folk til at købe sundhedsforsikring, sagde hun dette...

For nogle dage siden, havde den Demokratiske Kongresmand Phil Hare, fra Barack Obamas egen stat Illinois dette at sige om kilden til hans lovbestemte myndighed for at få mennesker til at gøre ting de ikke ønsker.....

Hvis man nu tog sit ansvar og sin ed alvorligt, da ville jeg blive tvunget til i det mindste at respektere de embeder de besidder, fra Speaker og hr. kongresmand Hare. Men det er helt klart ikke således I har det. Lyt omhyggeligt, Nancy og Phil, til hvad bedre mennesker end I kan forestille Jer havde at sige om kilden til Jeres myndighed:

Alexander Hamilton, 28. august 1794:

"Hvis der spørges om. Hvad er den helligste pligt og den vigtigste kilde til vor sikkerhed som Republik? Svaret ville være, en ukrænkelig respekt for Forfatningen og loven - den første ud af det sidste ....En hellig respekt for konstitutionelle love er et livsvigtigt princip, den selvopretholdende energi i en fri regering."

Patrick Henry:

"Forfatningen er ikke et værktøj for regeringen til at pålægge folket bånd, det er et værktøj for folket til at pålægge regeringen bånd."

Thomas Jefferson:

"Et frit folk (kræver) de rettigheder der kommer af naturens love, og ikke som en gave fra deres chefmagistrat."

Thomas Jefferson, 1774.

Og til sidst hvad med de farlige vilde i øjnene, hadfyldte og truende udtalelser om vold? Hvad med det u-amerikanske, uhørte og det hidtil usete ry det om det naturligt dannede i politik, som det blev repræsenteret af de rolige og fornuftige retorik der kom fra venstrefløjen under Bush årene? Hvad havde De Grundlæggende Fædre at sige om det at forsvare friheden, om nødvendigt med magt?

En af Forfatnings udformerne John Dickinson skrev:

John Dickinson:

"Vi er reduceret til alternativet, at vælge mellem en ubetinget underkastelse for tyranniet hos pirrelige ministre (jeg elsker dette udtryk "pirrelige ministe" hvor er det præcist) eller modstand med magt. Ære, retfærdighed og menneskelighed forbyder os godmodigt at overgive den frihed som vi har modtaget af vore tapre forfædre, og som vor uskyldige efterkommere har ret til at modtage af os."

Eller dette fra Patrick Henry, 1778:

Patrick Henry:

"Vogt med nidkærhed den offentlige frihed. Mistænk enhver der går imod den juvel. Uheldigvis er der intet andet der vil bevare den end direkte magtanvendelse. Når du opgiver den magt, er man uundgåeligt ruineret."

Af alle de ting jeg har set siden denne bevægelse begyndte er der intet der har forundret mig mere, end det som blogger Kent McManigal har gjort ved at benytte det berømte Gadsen Flag, der var yderst populært i Revolutionstiden og har fået et gevaldigt comeback med Tea Party Bevægelsen Her er Kent's flag.

Folkens, tiden er kommet. Jeg ved at I Irriterede Ministre og forsvarerne for de rige og magtfulde nyhedsmedier, håner og forhåner Tea Party fordi I frygter den. I har ret i at frygte den! Den vil nemlig tage landet tilbage fra Jer Stor Stat, anti-friheds elitære. Tiden er oprindet!

Her følger så nogle ord der kan bringe os videre.

Alexander Hamilton, Federalist No. 21, 1787,

Alexander Hamilton:

"Den naturlige kur mod en elendig administration i en folkelig eller repræsentativ forfatning, er en forandring af mændene."

John Adams, 1765:

"Friheden skal støttes mod alle anslag. Vi har en ret til den, vi har fået den overdraget af vor Skaber. Men hvis vi ikke havde den, da har vore fædre fortjent den og købt den til os, med prisen betalt gennem deres slid, deres ejendom, deres glæde og deres blod."

Benjamin Franklin, 4. juli, 1776:

"Vi må alle holde (hang) hænge sammen, ellers vil vi helt sikkert alle hænge hver for sig."

Og så er der denne:Thomas Jefferson: I et brev til Williams Stephen Smith, 13. november 1787:

"Hvilket land har nogensinde eksisteret i 150 år uden et oprør? Hvilket land kan bevare sine friheder, hvis dets herskere ikke advares af og til om at deres folk er i besiddelse af modstandens ånd? Lad dem gribe til våben. Midlet er at holde dem ansvarlige, bære over med dem og stifte fred med dem. Hvad indikerer nogle få liv der tabes i et århundrede eller to? Frihedens træ skal gødes fra tid til anden med blodet af patrioter og tyranner.

Thomas Jefferson i et brev til William Stephens Smith, 13 November 1787

Og endelig fra Samuel Adams - til alle Jer der er vilde med den store-statskontrol, Jer der håner Tea Party og de ansatte på MSNBC:

Samuel Adams:

“Hvis du elsker velstand mere end frihed, velbehaget ved tjenesteydelser mere end den oplivende konkurrence om frihed, da forlad os i fred. Vi beder ikke om dine råd eller dine våben. Bøj dig ned og slik den hånd der giver dig føde. Må dine lænker ikke være en byrde for dig og må eftertiden glemme at I var vore landsmænd."

Således er de radikale med vilde øjne som jeg står sammen med, og således er de ideer der er under angreb. Hvad med dig?

Læs også denne artikel af Bill Whittle fra 04.07.09

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails