mandag den 30. maj 2011

Beretning om 2 kæmpesvigt

En historie om to bedrag

Steve McCann

Præsidenten for USA har villigt og velovervejet sat vor allierede gennem rigtig lang tid , Israel, hvis eksistens Amerika har stået som garant for siden 1948, i en uholdbar situation ved sit forsøg på at påtvinge en handlingskurs, der hvis Israel ikke følger den, yderligere vil opflamme den muslimske verden og forårsage af de internationale følelser vendes mod Israel.
Præsident Obama forsøger at tvinge en aftale igennem med betingelser der er dikteret af araberne i Mellemøsten. Ved som en forhåndsbetingelse at sætte en overdragelse af territorie af samme størrelse som før 1967-grænserne i nogen forhandlinger med Palæstinenserne har han i stedet garanteret yderligere konflikt.

Hr. Obama den 'klogeste' og mest uduelige person der nogensinde har siddet i Det Ovale Værelse (bekræftet af hans opførsel og hans sykopanter i medierne) er enten naiv eller indbildsk (synonym for Venstrefløjen) eller ikke klar over de fiaskoer som historien kan fremvise forårsaget af, at man intimiderer sin allierede til at opgive land i bytte for fred, men nogen der er forhippet på den allieredes ødelæggelse.

Hvis præsidenten imdilertid ikke er klar over det, så var der på sådan cirka på denne tid for 73 år siden en skræmmende lignende situation i Europa. Tjekkoslovakiet var et land der blev skabt ved en gentegning af grænserne efter de rædselsvækkende slagterier i 1. Verdenskrig, og Tyskland og Østrigs kapitulation. Det meste af den tjekkiske grænse var nabo til det der var tilbage af Tyskland. Men det var en grænse man kunne forsvare militært mod en nation der i årtier udviste en særlig agressiv indstilling mod sine naboer.


En del af det omfattende tjekkoslovakiske forsvarsværk i Sudetenland
Besøg denne hjemmeside for flere fakta om Tjekkoslovakiets stærke hær og industri før krigen

Den nye nation udviklede hurtigt sin egen økonomi, regering og militær samtidig med at man undgik meget af den finansielle og politiske kaos der fandt sted i Tyskland i 1920- og 1930'erne. Imidlertid, langs grænsen med Tyskland, var der en region der blev kaldt Sudentenand, der var beboet af mange etniske tyskere, der for det meste var ganske godt tilfreds med at bo indenfor Tjekkoslovakiets grænser.

Efter Adolf Hitler greb magten i Tyskland begyndte han næsten med det samme at kaste sine øjne på at generobre og genindføre det gamle tysktalende imperium i Europa. Da han indså at de andre stærke vesteuropæiske magter ville stå ham i vejen med hans øjeblikkelige ambitioner, såsom genbesættelsen af Rheinland (kontrolleret af Frankrig)satte han fokus på Tjekkoslovakiet.

I april 1938 udstedte Hitler, sammen med sine allierede i Sudeten Nazi Partei et krav om, at Sudetenland skulle have selvstyre og alliere sig med Nazityskland. Et krav, hvis det blev føjet ville efterlade Tjekkoslovaket på det nærmeste forsvarsløst da alle deres forsvarsstillinger var placeret i denne region, ligesom en stor del af landets industri. Den tjekkiske regering nægtede at føje sig overfor disse absurde krav.

Hitler der vidste at Frankrigs og United Kingdoms regeringer var opsat på at undgå krig for enhver pris, strammede sine krav op, og truede med at begynde en krig ved at invadere Tjekkoslovakiet. Såvel Frankrig som Storbritannien rådgav den tjekkiske regering til at gå ind på Hitlers krav ellers ville de ikke støtte dem i tilfælde af en krig.

Hitler og hans lejesvende begyndte derpå at skabe uro i Sudetenland, der afstedkom militær indgriben af den tjekkiske hær i et forsøg på at genskabe orden. Hitler påstod derpå at tjekkerne slagtede Sudetentyskere (en helt falsk anklage). Han krævede at franskmændene og briterne skulle give tyskerne lov til at overtage regionen. Det indgik man på og udstedte et ultimatum til tjekkerne, der gjorde deres forpligtelse til Tjekkoslovakiets eksistens afhængig af at man accepterede Hitlers krav,.

Tjekkerne accepterede tøvende; imidlertid havde Hitler forstærket sine krav endnu engang og insiterede på at kravene fra etniske tyskere i Polen og Ungarn også skulle indfries, hvilket ville have den effekt at grænsen mod Tyskland ville blive snævret ind, men også grænsen mod Polen i nord og grænsen mod Ungarn i syd. Det tilbageværende Tjekkoslovakiet kunne ikke overleve som en så lille stat.

Den tjekkiske regering nægtede at indgå¨på disse nye krav og begyndte at mobilisere sit militær. Den 28. september appellerede Storbritanniens premierminister Neville Chamberlain om, en konference med Hitler om sagen sammen med Frankrig og Italien. Tjekkoslovakiet blev ikke inviteret.

 
Neville Chamberlain vifter med traktaten og erklærer "Fred i vor tid." Helvedet kunne begynde.

Næste dag var en aftale indgået. Den tyske hær skulle besætte Sudetenland den 10. oktoner 1938 og en international kommission ville beslutte skæbnen for de andre omdiskuterede områder; Hitler indvilligede i at han ikke havde yderligere krav på landet og ville lade Tjekkoslovakiet i fred. De allierede ville derfor garantere en overlevelse for det som var tilbage af landet.

Tjekkoslovakiet blev informeret af Storbritannien og Frankrig om at de ikke kunne stå imod Nazityskland alene, da man ikke ville indfri forsvarsaftalerne med Tjekkoslovatiet, eller de kunne underlægge sig annekteringen og betingelserne i aftalen. Med de muligheder kapitulerede tjekkerne.

Neville Chamberlain fløj tilbage til London og proklamerede denne Aftale, der nu er kendts som "München Pagten" sammen med en ny fredstraktat med Tyskland som "Fred i vor tid."

I løbet af seks måneder ophørte Tjekkoslovakiet med at eksistere da:
 

  • 1) Oktober 1938: Tyskland besætter Sudetenland
  • 2) Oktober 1938: Polen besætter dele af det nordlige Tjekkoslovakiet
  • 3) November 1938: Ungarn besætter dele af det sydlige Tjekkoslovakiet
  • 4) Marts 1939: De tilbageværende tjekkiske områder blev annekteret og en del af Tyskland

Hitler der med en sådan succes havde intimideret, og med bøllemetoder havde tvunget de europæiske allierede, i forbindelse med Tjekkoslovakiet satte derpå blikket mod Polen, der blev invaderet i september 1939, og således igangsattes den mest ødelæggende krig i menneskehedens historie.

Det er ikke helt tilfældigt at observere, hvor mange paralleller der er i beretningen om Tjekkoslovakiet og nutidens Israel.

Mange af immigranterne til den nye stat Israel i 1946-48 kom fra den heksekedel der var Europa i 1930- og 40'erne. De og deres forfædre husker, hvad der skete med Tjekkoslovakiet og andre lande der stolede på de garantier der blev givet af såkaldte allierede for deres overlevelse.


Israel er omringet af de som der hovedformål har at ødelægge og udslette folket i landet. Barack Obama har med sine seneste handlinger fremtvunget et stort spørgsmål: Vil United States gentage den rolle som Frankrig og Storbritannien spillede i 1938? Vil Israel blive intimideret og gennem bøllemetoder blive påtvunget betingelser der som deres slutresultat vil være en opløsning af landet? 
Trods Israels utallige bestræbelser i de sidste 40 for at forhandle og overdrage noget land, blandt andre koncessioner, er der intet der har ført til eller vil føre til fred med palæstinenserne og de muslimske radikale medmindre alle parter har den samme forpligtelse til fred, og allervigtigst respekterer hinanden. 

Det ville klæde præsidenten at forstå  ikke kun historien, men menneskets natur, før han forsøger at tilfredsstille sin forfejlede ambition som den ophøjede frelser for Mellemøsten. Hans kluntede forsøg på at påtvinge en løsning ved at forsone de radikale arabere på bekostning af Israel vil kun føre til en potentiel verdensomspændende brand da Iran og det jihadist allierede da kun vil være endnu mere opsatte på at få flere indrømmelser og en afgørende krig.

http://www.americanthinker.com/2011/05/a_tale_oftwo_betrayals.html

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails