tirsdag den 10. maj 2011

Virus kraftigere end a-våben

Virus har lammet Irans kerneprogram langt alvorligere, end man vil indrømme

Iran er måske nødt til at kassere kerneprogrammet og begynde forfra.


I modsætning til påstandene fra Gholam-Reza-Jalali - direktør for Iranian Center for Non-Military Preemptive Defense - (Det Iranske Center for Militært Forebyggende Forsvar)vedrørende computervirusens natur (STUXNET) og Iran's muligheder for at klare nedbrudet, da har Stuxnet i alvorlig grad beskadiget og måske helt ødelagt grundlaget for energistrukturen og operationssystemerne på Bushehr Kerneanlægget. Ifølge  Green Liaison news group, har Bushehr i det sidste 18 måneder lidt alvorlig skade og store muligheder er gået tabt.
Bushehr bygget med hjælp af Kraftwerk Union, Tyskland

En person der er beskæftiget i Irans kerneaktiviteter rapporterer, at denne virus blev plantet i systemet af en de udenlandske eksperter der har kontrakt med Iran. Virus har automatiserede opdateringsmuligheder for at spore og hacke information og kan også ødelægge systemets hardware skridt for skridt. De interne retningslinjer der er programmeret ind i strukturen af virusen kan faktisk få generatorerne og de elektriske kraftforsyningsliner i landet til pludseligt at gå i stå, eller skabe et "hjertetilfælde" i form af afbrydelser.

Ifølge rapporterne fra IRGC - i samarbejde med Revolutionsgardens Efterretnings organisation og Ministeriet for kommunikation og informationsteknologi - har Iranian Center for Non-Military Preemptive Defense indsat to edb taskgrupper med navnene GOWHAR og MAAHER. De to organisationer siges at have brugt det sidste halvandet år på at undersøge omfanget af skaden , men på grund af virusens kompleksiteten har de indtil nu ikke haft succes med at uskadeliggøre den.

Iranian Center for Non-Military Preemptive Defense siges aktivt at udpege eksperter på områderne elektrisk og mekanisk informationsteknologi, og kunstig intelligens for at analysere virus. Schweiz - der har fastholdt venskabelige forbindelser med regimet i Teheran - siges at samarbejde, og har hemmelige eksperter i kontakt med de iranske sikkerhedsstyrker. 

Således forsøger Iranian Center for Non-Military Preemptive Defense at skabe software og et operativsystem, der vil kunne give immunitet mod cyber angreb, og som kan modstå alle skader som vira kan påføre. Imidlertid hævdes det, at den aktuelle propduktion af disse nationale systemer ved sikkerhedsmyndighederne er det rene bluff -- intet andet, end et forsøg på at skjule den virusens kompleksitet,  og endelig Teheras manglende ekspertviden på dette område.
Revolutionsgarden har bekræftet at Iranian Center for Non-Military Preemptive Defense blev oprettet i samarbejde med Forsvarsministeriet, der foretog en undersøgelse og fik samarbejde i stand mellem 77 virksomheder i Iran. Hver af virksomhederne er beskæftiget med informationsteknologi og produktion, og hver er blevet bedt om at komme med en formel præsentation af deres produkter overfor de iranske myndigheder. Skønt der har været alvorlige tilbageslag og forsinkelser, siges det at Iran udelukkende stoler på iranske eksperter i denne sag. 

På grund af den ekstra opmærksom på de industrielle sektorer i landet, der alle er placeret i den sydlige del af Iran, er faren for at virusen rammer andre parallelle industrielle systemer der har med energi sektoren at gøre ganske sandsynlig.
Stuxnet 

Når man tager den kendsgerning i betragtning at Kraftwerk Union (KWU) - en datterselskab til Siemens - og andre, russiske virksomheder, såsom Atom Stroi Export ikke har svaret, hævdes det, at det iranske regimes myndigheder aktivt søger den suveræne leders velsignelse til at bygge et alternativ kraftværk udover Bushehr. De iranske myndigheder havde slet ikke kunnet forestille sig at arbejdsstoppet skabt af virusen kunne være så omfattende. I sidste uge, fastslog det iranske parlaments komite, at Den Islamiske Republik måske ville klare sig bedre ved at bygge en ny atomreaktor fra bunden i stedet for hele tiden at forsøge sig med det årtier gamle Bushehr. 

Det var meningen at Bushehr skulle tilsluttes elforsyningsnettet sidste år, men i marts måned blev brændstoffet fjernet fra reaktoren på grund af tekniske vanskeligheder. De russiske ingeniører der bygger Bushehr meddelte den 8. april, at man endnu engang forsøgte at placere brændstoffet. Værkets chef har bekræftet, at alle nødvendige inspektioner er blevet tilfredsstillende udført, og at værket er klar til at brændstoffet overføre til selve reaktoren.

(Also see: Iran announces discovery of new cyber attack.)

Reza Kahlili is a pseudonym for an ex-CIA spy who requires anonymity for safety reasons. A Time to Betray, his book about his double life as a CIA agent in Iran’s Revolutionary Guards, was published by Simon & Schuster on April 6.


http://pajamasmedia.com/blog/pjm-exclusive-actually-stuxnet-has-completely-paralyzed-iran%E2%80%99s-bushehr-plant/?singlepage=true

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails