fredag den 20. maj 2011

Nogle få nazister skader ikke

Bernie Planck


Hvis der blot havde været mellem 70 eller endog 7000 medlemmer af Nazipartiet i Tyskland i 1933, da ville millioner af polakker, jøder, russere og tyskere ikke været forsvundet.


Hvis de havde været få, ville nazisterne kun have haft lidt indflydelse på det politiske system, de ville ikke kunne kontrollere medierne, og de ville ikke skulle have noget sagt i udenrigspolitik eller indenrigspolitik. 

Islam Will Dominate
Photo Credit: Alisina.org
Jeg har tidligere skrevet at 90% af nazisterne ikke var onde, (ligger her på synopsis) flertallet dræbte ikke nogen, kæmpede aldrig mod nogen, og sendte ikke en eneste person til en dødslejr.

Det som gjorde nazisterne så farlige, er at de havde millioner af medlemmer. Det bør bemærkes at flertallet af tyskerne ikke var medlemmer af Nazi Partiet. Imidlertid logrede Nazi Partiet med Tysklands hale, og ekstremisterne i Nazi Partiet styrede hele Partiet. En mand styrede alle ekstremisterne.

I de sidste hundreder af år har der kun været nogle få tusind muslimer i Europa. De generede ingen, ingen lagde mærke til dem og de gjorde ikke krav på deres værtslande fordi de var så få  antal.

For eksempel i år 1900 i Frankrig udgjorde muslimerne 0,1% af befolkningen og der var ikke steder der var farefyldte for ikke-muslimer at bevæge sig. I 2010 regner man med at de udgør 10% af befolkningen og er ansvarlige for hundredevis af ikke-tilladte zoner (ligger her på synopsis) der er for farlige for vantro at komme ind i.

Flertallet af nazister var ikke en fare for nogen, men på grund af deres antal, gav de nogle få ekstremister magt, og modet til at gøre krav på resten af samfundet.

Når man ser bort fra de sidste årtier, siden grundlæggelsen af vor nation, har ingen muslim kommet med latterlige krav til lokalregeringerne, virksomhederne eller enkeltindivider for at de skulle tilpasse sig deres religion. Grunden er den enkle, at muslimerne var for få i antal. Men nu lever der millioner af muslimer i Amerika, og de føler nu de har ret til at flytte ved siden af en svinegård og kræve at landmanden ophører med at holde svin.
Nu vil nogle af mine læsere indvende, at enhver gruppe med mange medlemmer sandsynligvis vil komme med samme absurde krav til resten af samfundet. 

Jeg svarer ved at bemærke at der er flere jøder i New York City, end nogen anden etnisk gruppe og dog beder ikke en eneste jøde skolesystemet om at fjerne svinekød fra menuen. 

Jeg skal fortælle dig hvorfor den ene gruppe gør det, og den anden ikke kommer med krav om at tilpasse sig deres religion: Judaismen indpoder ikke i sine troende den ide at alle ikke-jøder skal konvertere til Judaismen eller at hedningen skal bøje sig for den mægtige Jøde. Men muslimerne lærer at Islam skal dominere og det er denne holdning af overhøjhed der får dem til at stille krav om vor tilpasning.

Man vil ikke se et skilt ved en jødisk demonstration der lyder: Judaismen vil Dominere.

Så mens jøder, sikher, hinduer og andre ikke udgør en trussel mod dette land antal uanset antallet af medlemmer, så vil når det, når der er store antal af muslimer til stede i hvilket som helst land, medføre situationer som de i UK, hvor vi ser britiske undersåtter flytte, fordi de ikke længere kan udholde krænkelser fra muslimer i deres kvarterer. På lignende vis i Nederlandene, Frankrig, Tyskland, Sverige, Belgien Schweitz - ja hvilket som helst land i Europa der har for mange muslimer.

Der er imidlertid ikke noget forkert med nogle få muslimer.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails