tirsdag den 10. maj 2011

Den Næste Osama bin Laden vil komme

Dilemmaet med Islamisk Jihad

Er det afslutningen på terrorismen at bin Laden er død?Osama Bin Laden findes ikke mere. Den officielle meddelelse kom den 1. maj, 20100 da præsident Obama afslørede for verden, at US havde fanget og dræbt Al-Queda lederen ved en hemmelig operation udført af Navy Seals og CIA.

Da jeg imidlertid, som tidligere muslim, der blev født og voksede op i Saudi Arabien i den samme by som Bin Laden, og som var en bekendt og en nær ven med nogle af Bin Ladens familie og fætre, der engang var radikale og på et tidspunkt næsten sluttede sig til Bin Ladens bestræbelser for at bekæmpe Sovjet i Afghanistan, stillede jeg mig selv dette vigtige sprøgsmål: HAR VI VUNDET KRIGEN MOD TERROR?
Desværre vil svaret været en højt gennemtrængende NEJ, udelukkende fordi problemet med terror intet har at gøre med et individ som Bin Laden. Det har så meget mere at gøre med et dybereliggende problem der skal imødegås dirkete. Problemet er KILDEN til terroraktiviteterne der inspirerede Bin Laden til at skabe Al Queda i 1990 for at bekæmpe de han mente var Guds fjender, herunder uskyldige mennesker og børn.

Hasan al-Banna (1906 – 1949).
Var Bin Laden alene om dette eller blev han inspireret af andre før ham der fulgte den samme opfordring og bar Den Hellige Krigs Banner mod de vantro? Tag for eksempel Hasan al-Banna, der grundlagde Det Muslimske Broderskab i 1928 med det ene formål at forkaste Vestens værdier, at indfgøre ShariaLov eller en Islamisk stat. Al-Banna var inspireret af samme kilde.

Hvad med HAMAS der blev grundlagt i 1988, som en gren af Det Muslimske Broderskab af Ahmad Ibrahim, og hvis mål er at ødelægge Guds fjender og deres agenter. Også han var inspireret af den samme KILDE. Hvis vi imidlertid ønsker at kende KILDEN, skal vi se på hvad disse bevægelser står for, og svaret vil således fra det øjeblik vi ser nærmere på det.


Memlemmer  af HAMAS.
For det første, navnene på bevægelserne; Al Qaeda “The Foundation”; Det Muslimske Broderskab; eller HAMAS “Den Islamiske Modstandsbevægelse," afslører for os en religion: ISLAM. Alle disse navne er inkorporeret enten direkte eller indirekte med islam.
For det andet, så deler alle disse bevægelser og andre som dem de samme værdinormer der omfatter: Fuldstændig afvisning af Vesten, kommunismen og friheden; oprettelsen af en pan-islamisk stat med grundlag i Sharia Lov, en idealstat der skal styre af en Kalif, et titel der blev givet til efterfølgerne af Islams profet Muhammad lige fra Islams begyndelse for næsten 1400 år siden.


For det tredje inspirerer alle disse bevægelser deres tilhængere, på alle sociale niveauer, ved at erklære overfor dem at muslimer er undertrykte af Vesten der besætter Islamiske lande og udgyder muslimers blod uanset om det var Korstogene i 1192 eller de seneste krige i Afghanistan og Irak siden 2001, eller blot tilstedeværelsen af amerikanske styrker i Saudi Arabien. For eksempel udstedte Osama Bin Laden i en fatwa i 1996 med titlen "Krigserklæring mod de amerikanske besættere af landet med De To Hellige Steder," og som slog følgende fast:
 
“. . . Det bør ikke skjules for jer at Islams folk, der har lidt under agression, fjendskab og uretfærdighed påført at Zionis-Korsfarernes alliance og ders samarbejdspartnere; i en grad så muslimsk blod er blevet det billigste og deres velstand som bytte i fjendens hænder. Deres blod blev udgydt i Palæstina og Irak."


Hasan al-Banna sagde engang:

Israel vil eksistere og vil fortsætte med at eksistere indtil Islam udsletter det, ligesom den har udslettet andre førhen."

 Overvej hvad Ahmad Ibrahim sagde:
"Seks millioner efterkommere af aber (dvs. jøder) hersker nu i alle verdens nationer, men deres tid vil komme. 'Allah! Dræb dem alle, lad ikke en eneste være tilbage!"

Nu kan vi se et mønster dukke op, der indgyder had mod Vesten og dens såkaldte Zionist-agenter, og for at befri muslimer fra deres undertrykkelse. Med andre ord for at gøre Islam til overherren. Men hvor fik alle disse terrorledere disse ideer eller inspirationen fra? Den fik de fra KILDEN, som er Koranen. Koranen er selve grundlaget for al terror og radikale grupper og deres aktiviteter.

Hvad er det så Koranen lærer der giver disse terror grupper deres målsætning? Følgende vers fra Koranen burde tale for sig selv:
 
“I er den bedste nation, der er blevet frembragt for menneskeheden. I påbyder det rette, forbyder det slette og har iman (overbevisning) på Allah. [Koranen  3:110)

“Oh I troende! Frygt Allah, som det sig sømmer, og dø ikke på anden måde, end som gudhengivne. Koranen 3:102

“For så vidt jeg er i stand til det ønsker jeg intet andet end reform, og kun Allah er min vejleder på min rette og succesrige sti; på ham stoler jeg på, og til ham vender jeg mig" Koranen 11:88 

“. . . Hvis nogen ikke dømmer efter, hvad Allah har åbenbaret, så er de ikke bedre, end dem der er på afveje.”  Koranen 5:47

“. . . Intet menneske dør uden at Gud så vil, og når tiden kommer.” Koranen 3:145

. . . De som kæmper og dør for Allahs sag, - deres gerninger lader Han aldrig løbe ud i intet. Han vil lede dem, og give deres tanker det rette leje, og føre dem ind i paradiset, som Han har gjort dem bekendt med”  Koranen 47: 4-6

“"Derfor, når I møder de vantro i kamp,skær halsen over på dem, når I har gjort et blodbad iblandt dem..." Koranen 47:19

“. . . da dræb dem, (afgudsdyrkerne) hvor I end finder dem. Tag dem til fange, omring dem, læg jer i baghold og pas dem op overalt. ..” Koranen 9:5

“Kæmp da mod dem. Allah vil straffe dem ved jeres hænder og beskæmme dem og hjælpe jer mod dem og rense hjerterne på et folk, som tror.« Koranen 9:14

“»Kæmp mod dem fra Skriftens folk, som ikke tror på Allah og ej heller på den yderste dag, og som ikke holder det for forbudt, som Allah og Hans Sendebud har forbudt, og som ikke følger sandhedens religion, indtil de betaler tribut med egen hån og underkaster sig øvrigheden.« Koranen 9:29


“Det er Ham, der har sendt Sin Budbringer (Muhammad) med vejledning og Sandhedens Religion (islam), for at islam skal være hævet over alle andre religioner, også selvom de vantro afskyr (det).” Koranen 9:33

“. . . Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt! Koranen, 9:73


Med bud som disse, taget fra muslimernes allerhelligste bog Koranen, der opfattes som Allah eviggyldige uforanderlige ord, VANDT VI DA VIRKELIG KRIGEN MOD TERROR VED AT SLÅ BIN LADEN IHJEL?
Det kan godt være jeg lyder som en pessimist. Pointen jeg forsøger at påpege her og kaste lys over, er at vort problem ikke er individer som Bin Laden. Vor krig er mod en ideologi der findes i en såkaldt guddommelig bog der inspirerer unge mænd og kvinder til at slå sig selv ihjel, og andre, for en sag: At gøre Islam suveræn. Dette er den samme ideologi der har holdt Islam ovenpå i 1400 år ved brug af vold mod enhver der vover at være imod den.


Den eneste måde vi kan stå op imod dette problem og klare det, er ved at forstå hvad det er der giver det brændstof. Dette brændstof kan findes på Koranens sider. I vor nyeste bog "Koran Dilemmaet" analyserer vi som tidligere muslimer denne ideologi i dybden med det formål at hjælpe andre til endelig at begribe det ægte problem med Radikal Islam og Terrorismen. Medmindre vi er villige til at blive bekendt med det og stå det  imod i en direkte bestræbelse vil en anden Osama dukke op på Den Hellig Jihads scene hurtigere end vi kan reagere.

For en mere dybdegående undersøgelse af Islams lære vedrørende Jihad og Hellig Krig mod ikke-muslimer og moderate kan du erhverve dig vor bog gennem: www.thequran.com or http://www.amazon.com/. Du kan også besøge min blog: www.thequrandilemma.com.
Family Security Matters Contributing Editor Al Fadi is a former Wahhabi Muslim, originally from Saudi Arabia. He is a co-author and editor of the scholarly book entitled The Qu’ran Dilemma, which will be reviewed here soon. He blogs at http://thequrandilemma.com/blog.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails