tirsdag den 31. august 2010

Afhængighed er ækelt

Afhængighed af regeringen er skæmmende

Frie mennesker kan ikke både være afhængige og frie

Lige siden han trådte til som præsident i januar 2009 har Obama brugt det meste af sin tid på at lade dette land falde fra hinanden, i stedet for at bygge op. Hans håb om forandring, kødeliggjort med sundhedsreformen, stimuluspakken, og lovgivning med det mål at give forbundsregeringen mere kontrol over Wall Street har vist sig at være ligeså håbløs som det er påtvunget.

På grund af disse ting har mange amerikanere det som Fouad Ajami beskriver som "en bedrøvelig tilstand over at et politisk flertal, om det kun er midlertidigt, faldt for udsigten til en uerfaren forsoner (i 2008)." Men selvom der en 'bedrøvelig tilstand' hos en del så er der et antal af mennesker der stadig helt skamløst tigger om mere af Obamas håndsrækninger og dermed udviser, på tydeligste vis, de ækle sideeffekter af afhængighed af regeringen.

For eksempel, da nyheden kom i første uge af august at brugen af *fødevaremærker' har nået sit højeste niveau i US historien, en situation skildret med beretningen, hvor en kvinde i en 'fødevaremærkekø' samtidig talte i sin smart phone. Og så var der et lignende bille fra foråret 2009, da Michelle Obama arbejdede i et suppekøkken, og mennesker i madkøen benyttede deres smart phones for at tage billederaf fru Obama der serverede for dem.

Hvordan kan mennesker der formodes at skulle være så hårdt ramt finansielt dog have råd til kunne købe smart phones?First Lady Michelle Obama serves food to homeless people at Miriam's Kitchen in Washington DC 3-5-09

Se den væmmelige lille hemmelighed er at i visse stater, kan de som er afhængige af hjælp fra regeringen også få en gratis mobiltelefon med 200 minutter gratis taletid om måneden oveni. Jo, den er god nok. I Michigan, North Carolian, New York, Tennessee, Virgina, da kan man hvis man har fået tildelt 'fødevaremærker' også få en gratis mobiltelefon. Denne besynderlige og (helt klart) forkvaklede definition på behov og ønsker er kun med til at sætte kraftigt lys på hvor afskyeligt det er at være afhængig af regeringen.

Vi kan selvfølgelig ikke sige, at alle og enhver der accepterer hjælp fra programmer som 'fødevaremærker' kun gør det med det formål ikke at skulle arbejde. Men vi ville være tåber dersom vi ikke kunne se, at mange af de mennesker der modtager 'fødevaremærker' gør det fordi de netop har fundet gåsen der lægger guldæg med "Obamas penge." De tror at gåsen vil give dem lov til at live omkostningsfrit fremover.

Det er det der går det så afskyeligt, fordi det er unormalt. Og det er unormalt fordi frie mennesker ikke både kan være frie og så afhængige: Det er enten eller. Derfor er det ækelt at se mennesker sælge deres frihed til en alfaderlig regering der lover at indfri alle deres behov.

Det er også afskyeligt at betragte en regering der er villig til at afklæde mennesker deres værdighed ved at forsøge at imødekomme alle deres behov. Derfor er et af de største problemer vi står overfor som nation den kendsgerning, at vor præsident og Demokraterne i Kongressen faktisk opmuntrer til denne afhængighed.

Oveni at øge rettighedsprogrammernes længde og omfang, såsom velfærd og 'fødevaremærker' så har man også udvidet arbejdsløshedsunderstøttelsesperioden til 99 uger (hvilket igen betyder at man kan gå næsten 2 år uden arbejde, og modtage Obama penge til livets opretholdelse). Man er også begyndte på at betale for mad som "hjælp til husejere" for at hjælpe "arbejdsløse husejere der står overfor en fallit."

Alt dette og så de gratis mobiltelefoner? Og tænk lidt efter, det eneste de ønsker som betaling for disse goder og services er vor værdighed (skønt de vil være yderst tilfredse med om vi blot vil stemme på dem).

Hele forestillingen er utrolig skræmmende og grim.

AWR Hawkins is a conservative writer who holds a Ph.D. in military history from Texas Tech University.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails