søndag den 8. august 2010

Demokratiets forfald

Degenereringen af Demokratiet

Thomas Sowell

Da Adolf Hitler opbyggede nazibevægelsen i 1920'erne der igen førte til hans magtovertagelsen i 1930'erne søgte han bevidst at aktivere folk der ikke ellers beskæftigede sig med politik. Sådanne mennesker var en værdsat tilføjelse til hans politiske base, da de især var påvirkelige overfor Hitlers retorik og havde en meget dårlig viden og baggrund for at stille spørgsmål til hans påstande og konklusioner.

"Nyttige Idioter" var det udtryk som man har knyttet til V. I. Lenin for at beskrive de ikke tænkende støtter af hans diktatur i Sovjetunionen.

Udtrykt på anden vis, så har et demokrati brug for oplyste borgere hvis det skal trives og i sidste ende overleve. Amerikansk politik er ved at blive 'afmonteret' stykke for stykke lige for øjnene af os af den nuværende administration i Washington, og kun få mennesker synes at være bekymrede over det.

Præsidentens popularitetstal er for nedadgående fordi stadig flere mennesker er uenige med særlige dele af hans politik, men skaden der er gjort for nationens fundamentale struktur går langt videre, end de skadelige politikker.

Hvor lige præcis i USA's Forfatning siges det at en præsident har myndighed til at udsuge enorme pengesummer fra et privat foretagende og omfordele dem som han synes er passende til de som han mener er værdige for kompensation? Ingen steder.

Det er lige præces det som er sket med den 20 milliarder dollars store støtte der skal gives af BP for at kompensere de mennesker der har lidt tab ved selskabets olieudslip i den mexikanske Gulf.

Mange i offentligheden og i medierne kan mene at problemet er, hvorvidt BP's olieudslip har skadet mange mennesker der burde blive kompenseret. Men det formodes at vor regering er "en regering med love og ikke med mænd." Hvis vore love og vore institutioner beslutter at BP bør betale 20 milliarder - eller 50 eller 100 milliarder dollars - så lad det ske.

Men Forfatningen siger at privat ejendom ikke må konfiskeres af regeringen uden "gennem lovmæssig behandling." Teknisk set er det ikke blevet konfiskeret af Barack Obama, men det er en forskel der ikke er nogen forskel.

Med den vidtgående regeringsmagt der er til rådighed for politikerne og bureaukrater, kan private enkeltindivider og organisationer blive tvunget til at acceptere magtens påbud, der ellers aldrig var overdraget til regeringen af Forfatningen.

Hvis du tror at hensigten helliger midlet, så tror du ikke på en Forfatningsbaseret regering. Og uden en Forfatningsbaseret regering kan friheden ikke bevares. Der vil nemlig altid være en "krise" - der som præsidentens stabschef har sag, ikke kan få lov til "at gå til spilde" som en mulighed for at udvide regeringens magt.

Denne magt vil selvfølgelig ikke kun være begrænset vedrørende BP.

Da Franklin D. Roosevelt enerådende lod USA gå bort fra guldstandarden, citerede han fra en lov der blev vedtaget under 1. Verdenskrig for at forhindre handel med landets fjender i krigstiden. Men der var ingen krig da FDR afsluttede restriktionerne med guldmålestokken vedr. trykning af pengesedler.

På nogenlunde samme tid, under den verdensomspændende Store Depression, vedtog Tysklands Reichstag en lov "til lindring for det tyske folk." Den lov gav Hitler diktatoriske magtbeføjelser der blev benyttet til langt mere end "lindring for det tyske folk" - faktisk magtbeføjelser der til sidst medførte en regn af ødelæggelse over det tyske folk og andre.

Hvis aftalen med BP var et isoleret tilfælde, så kunne vi måske håbe på at den ikke ville danne præcedens. Men er er intet isoleret ved det. Manden der er udnævnt af præsident Obama til at disponere over BP's penge som administrationen finder for godt, til hvem den synes er berettiget, er kun det seneste i en lang række af præsidentudnævnte "zarer" der kontrollerer forskellige områder af økonomien, uden at det er blevet bekræftet af Senatet, som det bør gøres.

De som ikke kan se udover øjeblikkets problemer og se problemet med enerådende magt - versus firhedens bevarelse og respekt for loven - er de "nyttige idioter" i vor tid. Men nyttige for hvem?

To find out more about Thomas Sowell and read features by other Creators Syndicate columnists and cartoonists, visit the Creators Syndicate web page at www.creators.com. Thomas Sowell is a senior fellow at the Hoover Institution, Stanford University, Stanford, CA 94305. His Web site is www.tsowell.com

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails