tirsdag den 10. august 2010

Alfonseri i Moskeen

Alfonseri i Moskeen!

Ved at benytte de rigtige ord, bliver en iransk moske til et bordel, der kræver 5% i alfonsafgift og dog forbliver hellig. Le ikke: Politiske sprogkoder får os til at gøre det samme her.

Holy Shiite! Ved Imam Reza's hellige grav i Iran blev den fromme pilgrimstur bare endnu mere spændende, fordi ved helligdommen, for en meget rimelig pris (se nedenstående prislister) kan en mullah indføre enhver ivrig pilgrim i helligt ægteskab i form af et "midlertidigt ægteskab, med det valg han træffer blandt vidunderlige prostituerede, i fuld hijab udstyr, og med behørigt slør, og det gælder fra 5 timer til 10 dage.

Pædofile er velkomne: Piger så unge som 12 år er klar. Der er ikke noget at være bekymret over for mullaher sørger for de er tildækkede: Alle "midlertidige" under 14 år skal fremvise en underskrevet tilladelse fra deres far eller mandlige værge.

Det er altså ikke noget vi finder på.

Ifølge et dokument der findes på Planet-Iran.com gør mullaherne det, ikke for pengenes skyld, (hvad er også 5% for en alfons ved en hellig grav?) men af ren og skær ædelmodighed for "at ophøje den åndelige atmosfære, skabe de rette psykologiske omstændigheder og sjælsro," hos "de brødre der er på pilgrimsrejse til helligdommen." Så sandt, så sandt hvad de ægte troende dog kan opnå af sindsro og ikke bukke under for seksuel længsel mens han er borte fra sine andre hustruer, - i næsten en uge? Ingen from mand bør og skal lide under en sådan umenneskelighed.

Sådan foregår det. Mullahen udfører en ceremoni der sanktionerer det "moralske" i forholdet for en periode der er opgjort i "aftalen for ægteskabet" (ikke længere end 10 dage, minimumsprisen er for 5 timer) - i direkte forhold til størrelsen af "brudgommens" pengepung. Når "det fromme" ved deres forudbetalte romance udløber, går "nygifte" fra det høje moralske stade til en hurtig nem Sharia-tilpasset skilsmisse.

Der kræves ingen omtale af helt uforsonlige uoverstemmelser - men hvis de har været der, forestiller jeg mig at den mest almindelige sag ville være noget lig "jeg er virkelig et religiøst menneske, og hun er luder." Som Allah og hans profet Muhammads gerne ville have det, så kan en mand have mange hustruer, så der er ikke brudt nogen love og anstændigheden er intakt.

Alle er bare så glade: Mullaherne kan tælle dere penge, de oplyste "pilgrimme" kan drage hjem med en fornyet følelse af moralsk selvretfærdighed og den returnerede ung pige er tilbage på markedet som potentiel brud. I hendes tilfælde er det modtagelsesværelset i Centeret for Midlertidige Ægteskaber (lige ved siden af graven), hvor hun sidder på sofaen og læser 'Den Moderne Brud' og venter, med et hjerte der er længelsesfuldt efter at døren går op og en høj, mørk smuk brudgom farer ind, løfter hende i sine arme og bære hende til alteret, og så skal de have en familie og leve lykkeligt for evigt - ja så længe en uge nu varer - eller måske hele maximum perioden på de tilladte ti dage.

Stol ikke kun på det fordi jeg siger det. Her følger hele dokumentet, oversat til engelsk af Planet-Iran.com:

I Allahs navn, den ædleste og mest nådige

Midlertidigt ægteskab (Ægteskab er blandt Profetens Muhammads traditioner)

For at løfte den åndelige atmosfære skabe de rette psykologiske forhold og sindsro har Provinsen Quds'eh-Razavi i Khorassan oprettet centre for midlertidige ægteskaber (lige ved siden af det hellige grav) for de brødre der på pilgrimsrejse til graven for vor Ottende Imam, Imam Raza, og som er langt borte fra deres hustruer.

Til det formål beder vi alle vore søstre der er jomfruer, som er mellem 12 - 35 år om at samarbejde med os. Hver af vore søstre der melder sig vil være bundet af en kontrkat på to år, med Provinsen Quds'eh-Rahzavi i Khorassan og det vil blive krævet af dem at de skal bruge mindst 25 dage om måneden med at være midlertidigt gift med de brødre der er på pilgrimsrejse. Kontraktperioden vil indgå i ansøgerens ansættelsespapirer. Perioden for hvert midlertidigt ægteskab kan være alt mellem 5 timer til 10 dage.

Priserne er som følger:

5 timers midlertidigt ægteskab - 50000 tomans (50 dollars)

- 1 dags midlertidigt ægteskab - 75000 tomans (75 dollars)
- 2 dages midlertidigt ægteskab - 100000 tomans (100 dollars)
- 3 dages midlertidigt ægteskab - 150000 tomans (150 dollars)
Mellem 4 og 10 dages midlertidigt ægteskab - 300000 tomans (300 dollars)


De af vore søstre der er jomfruer vil modtage en bonus på 10000 (100 dollars) for jomfruhindens gennembrydning.

Efter udløbet af den toårige kontrakt, bør vore søstre stadig være under 35 år og hvis de har lyst kan de blive føjet til ventelisten på de som søger længerevarende midlertidigt ægteskab. De ansatte søstre er forpligtede til at donere 5% af deres indtjening til Imam Reza helligdommen.

Vi beder alle søstre der er interesserede i at ansøge om at vedlægge to billeder i fuld figur (med hijab og korrekt slør), deres akademiske diplomer, bevis på deres jomfruelighed og et certifikat for god fysisk og psykologisk helbredstilstand, som de kan erhverve gennem deres hjembys sundheds og pleje services.

Send venligst alt samlet materiale til nedenstående adresse den 31. i måneden Ordibehest, 1389 (21. maj 2010).

Bemærk: Af søstre der er under 14 år kræves der en underskrevet samtykke af deres fader eller mandlige værge.

Addresse: Mash’had, Shrine of Imam Reza, Shaheed Navab-Safavi, Kossar passage, Bureau of Temporary Marriages

eller ring Haji Mahmood Momtaz: 98/511/222-5790

Og det var dig der troede at regler for sprogbrug kun eksisterede i din lokalradio. Mullaherne har til fuldkommenhed leget med ordene og med stor effektivitet. For eksempel, kan ovenstående dokument benyttes som bevis på at der ingen prostitution er i Iran.

Det er jo helt klart, at det ikke er sexturisme så længe de blot kalder det "at besøge hellige grave." Det er ikke seksuel udnyttelse så længe kunderne kaldes "brødre" og luderne kaldes "søstre." Det er ikke noget bordel så længe du kalder det et "Bureau." Det er ikke prostitution så længe det benævnes som "midlertidigt lægteskab," udbyderen er en mullah og 'alfonsbetalingen' er en "tvungen donation."

Kan du se det? Ingen prostitution overhovedet. Ligesom der heller ikke er nogen homoseksuelle i Iran. Skinhelligt sprogbrug virker hver gang en ufornuftig kultur holder mennesker blinde overfor virkeligheden, tvinger dem til at dømme andre ved det de siger og ikke ved hvad de gør.

Mullaherne er meget strikse med at opretholde en høj moralsk standard i samfundet. Og samfundet spiller med, ved at fremvise en høj moralsk opførsel. Hvad der sker ved Den Ottende Imams grav forbliver ved den Ottende Imams Grav.

Nu kan du måske stadig smile smørret over den nye definition på "midlertidigt beskæftigelses kontor." Eller væmmes over at betydningen af "brødre" og "søstre" aldrig vil blive det samme igen. Og der kan meget vel gå et stykke tid før du holder op med at forbinde ordet "bryllupsrejse" med halvmånen på toppen af en moske.

Vær nu ikke for hurtig til at være så overlegen. Det er jo blot så latterligt fordi du jo ikke er vant til det. Der er lignende latterlige absurditeter som du voksede op med i din egen kultur, som du ikke overvejer særlig meget eller har opgivet at kæmpe imod.

For eksempel har du ikke selv slugt og fordøjet - i det mindste delvist - lignende skinhelligt sprogbrug i de førende amerikanske medier? Den politiske korrekthed som den udøves af underviserne, underholderne og politikerne, der tror at ved at lave om på ord så kan man også forandre virkelighedens verden, ikke sandt?

Detaljerne kan se anderledes ud på overfladen, men kerneindstillingen er den samme - spillet med at forbyde, være fortaler for, og opfinde ord giver dem kontrol over dit sind. Øst og Vest ser i den henseende ud til at dele de samme værdier.

Den islamiske kultur er i store træk meget restriktiv. Men ved en from anstændighed og de rigtige ord kan alt gå an - fra pædofili til de myrderier i stor stil. Glem bare ikke at kalde det kærlighed, fred, venskab, tolerance eller medfølelse. Og bliv ved med at gentage "i Allahs navn den mest ædle og nådigste" - bismillah al rahman el rahim - så ofte du orker.

Man kan nå langt med en skinhellig forklædning - selv så langt som til New York, hvor man kan bygge en moske lige ved siden af ruinerne af Ground Zero og kalde det "et center for venskab." Som en bonus oveni, får man den moralske ret til at forhåne de protesterende amerikanere som "hyklere" - og gøre det med den fulde opbakning fra New Yorks "nyttige intellektuelle" - en lille, men magfuld sekt med deres helt egen skinhellige kultur.

Teknisk set er den muslimske gejstlighed bag Ground Zero moskeen ikke den samme som de iranske mullaher, men deres religiøse taktik og tro på Sharia er nøjagtig den samme. Og skønt New York sekten af intellektuelle er af en verdslig afart, er den også ligeså from og selvbedragerisk. Ligesom med mullaherne er alt tilladt her - fra pædofili, til tyveri, til myrderier i stor stil - så længe man påstår at intentionerne er gode og benytter et politisk korrekt sprog og taler om kærlighed, fred, venskab, tolerance, følsomhed eller økonomisk lighed og retfærdighed. Med baggrund i følelser fremfor fornuft holder sektens irrationelle kultur sine trosfæller blinde for virkeligheden og tvinger dem til at dømme andre udfra deres ord fremfor deres gerninger.

Det er derfor New York sekten ingen indvendinger har overfor Sharia, så længe dens fortalere benytter alle de rigtige ord. De to sekter synes at forstå hinanden så særdeles godt, fordi på sæt og vis taler de samme sprog. Det gør dem til naturlige allierede. I det mindste i øjeblikket.

Oleg Atbashian, a writer and graphic artist from Ukraine, currently lives in New York. He is the creator of ThePeoplesCube.com, a satirical website where he writes under the name of Red Square.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails