mandag den 9. august 2010

Ar kende sine rødder! John Locke!

Hvem er John Locke?

Joseph C. Phillips

Jeg er villig til at sætte mit hus i spil i et væddemål ved at hævde at ingen af min søns klassekammerater i syvende klasse ville kunne genkende John Locke på et foto. Jeg er villig til at satse endnu engang på, at mindre end en procent af eleverne i 7. eller 8. klasse i Los Angeles Skoledistriktet ville være i stand til at udpege John Locke i en portrætrække med historiske personer. Kvit eller dobbelt om, at ikke alene ville de ikke vide hvem han er, men de ville heller ikke ane hvor vigtig en person han er. Jeg vil satse hele min bunke med jetoner på at et temmelig stort antal mellemskole studerende ville kunne genkende Karl Marx. Jeg kan vist godt regne med at blive velhavende hvis nogen indgår et væddemål om dette.

portrait

Disse tanker faldt mig ind efter afslutningen på min søns skoleår i mellemskolen.

Min hustur og jeg var deltagere i en forældreaften i vor søns skole. Da vi kom ind i engelsk klasseværelse, bemærkede jeg at væggene i værelset var dækket med billeder af Karl Marx, Josef Stalin og Vladimir Lenin. Eleverne havde studeret George Orwells, "Animal Farm." På alle vægge var der håndmalede plakater af Karl Marx, noget biografisk information, sammen med noget ynkeligt visdom der er knyttet til ham. Da vi forlod værelset hviskede jeg til min søn, "Fortæl din lærer at din far ønsker at vide hvornår hun vil undervise i John Lockes tanker og værk." Min søn svarede, "Hvem er John Locke?"

Skrevet i 1945 af George Orwell, er "Animal Farm" en allegorisk fortælling om ondskaben og terroren i Stalins Rusland. Meget betegnende er bogen ikke en fordømmelse af marxismen. Det er snarere en fortælling der kan advare om Stalinismen. "Animal Farm" er i virkeligheden en kommentar til den russiske apati og den politiske korruption der smadrer den marxistiske utopi. Det er også en temmelig kynisk fortælling om totalitarismens uundgåelighed.

Orwells bog er dertil et godt stykke litteratur og et som jeg mener har en passende plads i vore børns litterære vidensforum.

Men var Stalinismens problem blot at den korrumperede det marxistiske ideal? Er totalitarismen den naturlige følge af alle former for regering eller er mennesket i stand til at styre sig selv? Uden Lockes grundlag har de amerikanske børn da den filosofiske basis der er nødvendig for at forstå, hvad der er virkelig ondt ved Stalin og Marx og dertil hvad der er godt og enestående ved Amerika? Jeg er bekymret når unge elever ikke kan sætte navn på og finde kilden til de ideer som vor nation er grundlagt på, men de kan meget let identificere de mænd, hvis politiske overbevisning er i direkte opposition.

Locke var fysiker og filosof fra det 17. århundrede og er også kendt som faderen til empirisimen - teorien om at kundskab er opnået gennem beviser der igen er opnået gennem erfaring. Locke udviklede sine tanker i sit "Et Essay om Den Menneskelige Forstand." Imidlertid er det offentliggørelsen af to bøger - "Den Første Traktat om Regering", og "Den Anden traktat om Regering," der gør Locke så vigtig for studiet af politisk filosofi i første række og grundlæggelsen af Amerika i særdeleshed. I disse fremragende værker afviser Locke den guddommelige ret hos kongerne og sætter den naturlige legitimitet ved en civil regering forrest, med baggrund i (på den tid) den radikale ide om de naturlige rettigheder og den sociale indflydelse. Det var de revolutionære holdninger med naturlige rettigheder og regering begrænset til kun at beskæftige sig med at sikre disse rettigheder der øvede inflydelse på Amerikas Grundlæggende Fædre. Locke er citeret og parafraseret i de fleste af de dokumenter der var med til at skabe Amerika.

I årenes løb har der været et stigende pres på Amerikas offentlige skoler for at forøge, forbedre niveauet i matematik og engelsk. Der har også været en tilsvarende nedgang i betydningen af at lære amerikansk historie og samfundskendskab. For eksempel, her i Californien, er kravet om at komme ind på universiteterne kun to år uddannelse i historie og samfundsfag, i modsætning til fire år med engelsk og matematik.

Ifølge Intercollegiate Studies Institute, så er samfundskundskab ikke kun med til at "give en bredere og mere nuanceret indsigt i den amerikanske tankegang, men den forøger en persons hensyntagen til Amerikas idealer og dets frie institutioner." Med andre ord, vor republiks sundhed afhænger af et borgerskab der er uddannet i historie og kender kilden til dets politiske ideer og de institutioner der har skabt disse ideer. Det er helt klart lige så vigtigt som geometri. Hvis eleverne skal studere litteratur, som de så absolut bør, hvorfor så ikke læse de værker der også har den sidegevinst, at de underviser i kilden til ideerne bag Den Amerikanske Revolution?

Når valget står mellem Karl Marx og John Locke, hvem er så vigtigst for vor nationale identitet? Hvorfor hænger vore børn plakater op af Karl Marx på væggene i klasseværelserne, i stedet for af Locke? Jeg påstår ikke at der en en marxistisk konspiration der vil indoktrinere vore børn. Imidlertid ved jeg, at hvis vi fortsætter med at negligere uddannelsen af vore børn i de mænd hvis idealer vor nation blev bygget, så vil denne nation ikke bestå. Grænserne kan være de samme, men denne nations karakter vil for evigt være gået tabt.

Joseph C. PhillipsJpseph C. Philipps


Læs også denne artikel af samme skribent på Synopsis: En Faustiansk Handel

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails