fredag den 27. august 2010

Islamo-fascisten Remer

Islamo-Fascisten Remer

Mark D. Tooley

I filmen fra 2008 med Tom Cruise -"Valkyrien" om attentatet den 20. juli 1944 med hensigten at dræbe Hitler bliver major Otto Ernst Remer portrætteret som en nøgleperson til optrevlingen af anti-Hitler kuppet. Da Remer var i gang med arrestere propaganda minister Joseph Goebbels, overrakte denne snedigt en telefon til Remer, der som følge af kupmagernes planer troede at Hitler var død. "Kan du kende min stemme?" spurgte en dyster stemme Remer, "der øjeblikkeligt genkendte Führeren. Hitler beordrede en lydig Remer til at fange alle de som havde konspireret mod ham i live, formodentlig for at deres eventuelle dødsdom kunne blive passende barbarisk.

Deres mordforsøg havde fejlet og kun såret Hitler, og Valkyrie kupmagerne gik i opløsning. Major Remer, portrætteret af den tyske skuespiller Thomas Kretschmann, førte an med sit Stor Tyske Regiment, der var ansvarlig for sikkerheden i Berlin, i arrestationerne af anti-Hitler konspiratorerne. Filmesn fremstilling er i det store og hele korrekt. På det mindre end år der var tilbage af krigen for Det Tredje Rige blev den 32-årige Remer belønnet med forfremmelse til Generalmajor.

Remer levede til 1997 og var Hitler, og Det Tredje Rige dybt hengiven til sin død. Hans bestræbelser for at genoplive nazismen og benægte Holocaust tvang ham med tiden til at forlade Tyskland. Ligesom andre gamle nazister, fandt han et midlertidigt tilflugtssted for sit arbejde i Ægypten og Syrien i løbet af 1950'erne før sin død i Spanien. En ægyptisk avis interviewede i 1993 ham om han synspunkter vedrørende Israel, palæstinenserne, Irnas Islamiske Republik iog USA. Han blæev interviewet til den i Kairo baserede "Al Shab" af en marokkansk islamisk, Ahmed Rami, der tidligere havde været fængslet i Sverige for "anti-zionistisk" aktitivet, det vil sige Holocust benægtelser.

"General Remer er en ægte ven af araberne og muslimerne," skrev artiklen begejstret. "Han følger problemerne og bekymringerne hos vor islamiske nation på nært hold, som observatør og ven," bemærkede den, og mindede om Remers rolle som militærrådgiver for den ægyptiske præsident Nasser i begyndelsen af 1950'erne og hans senere ophold i Syrien. Den ægyptiske avis hyldede Remer som en af Det Tredje Riges mest "enestående generaler," selvom han faktisk var blevet forfremmet langt højere end hans evner tillod på grund af hans rolle i optrevlingen af Valkyrien. Uden succes som leder i kamp, blev hans indsats begrænset til at ødelægge de få tyskere der forsøgte at frelse Tyskland fra Hitler.

Rami spurgte Remer ud om den "Nye Verdens Orden," som er således præsident Bush beskrev den amerikansk dominerede verden efter Den Kolde Krig, i kølvandet på sejren i Golfkrigen over Iraks Saddam Hussein. "Dette koncept er intet andet end en ny forklædning hvor der bagved lurer den internationale magt hos jødiske organisationer," udtalte Remer. Jødiske grupper var de eneste sejrherrer i 2. Verdenskrig, påstod han, da de "stater der var allierede mod Tyskland, også var imod de islamiske og arabiske nationer og mod Vestens nationer."

Ifølge Remer var følgen af "voldtægten af Palæstina og skabelsen af staten Israel" efter 2. Verdenskrig et resultat af jødisk planlægning gennem generationer. Idet han citerede fra "Protocols of the Elders of Zion" understregede Remer at jøderne altid havde haft til hensigt at "implementere deres faktisk meget gamle "Nye Verdens Orden."

Remer roste skabelsen af de islamiske regimer i Afghanistan og Iran. "Det nye er bevægelsen bag islamisk genfødsel og det fortsatte forfald ved magten hos de koloniale regeringer der er ledet langt borte fra af Israel i mange islamiske lande," fortalte han. Han anbefalede Ayatollah Khomeini for at denne havde inviteret Mikhail Gorbachev til at blive muslim, hvilket "havde stor symbolsk betydning!" Og han hyldede den "åndelige" sejr hos den afghanske Mujaheddin. Vedrørende Saddams Irak, så blev det knust, fordi det havde brudt med det "israelske monopol på atombomben i Den Nære Orient" og "den israelske teknologiske dominans."

Ikke som nogen overraskelse mente Remer at krigen i 1991 mod Saddam Hussein for at befri Kuwait blot var et redskab hos amerikanske jøder for at neutralisere en fjende af Israel. "Alle og enhver ved at Irak ikke kunne true Amerika, selvom det havde haft atomvåben," bemærkede han. Men Israel "så sine interesser og sin dominans i regionen truet," derfor "førte Amerika krig mod Irak for Israel." Israel havde som sædvanligt "mobiliseret sin jødiske propaganda, der kontrollerer massemedierne i Vesten."

Remer forudså at det næste mål for den jødiske "propaganda"ville være Iran: Den jødiske stat vil ikke længere lade nogen mulighed gå sig af hænde for at opildne USA mod Iran og dermed hele Vesten og den 'offentlige mening' hos staterne i Vesten der er kontrolleret af massemedierne." Han advarede om at Israel som mål havde at "likvidere" Iran og den islamiske bevægelse, og og enhver modstand mod den zionistiske verdens rodens tyranni. Den gamle nazist havde teorier om at "Persiens islamiske system er den eneste lovlige form for regering i den muslimske verden, fordi den udspringer af den måde folket tænker på og udtrykker sin vilje på." Han roste også Sudans folkedrabssigtiede islamiske regime for på lignende måde at legemliggøre den formodede vilje hos dets muslimske befolkning.

De islamiske bevægelser er ifølge Remer en modgift mod de korrumperende "mikrober" af jødisk indflydelse der søger at "fordærve selve landets organisme" og "slaveholde ikke jødiske sjæle." Remer udtrykte tilsynladende troskab til sin kirke om at tjene Det Tredje Rige. Det ser ikke ud til han var muslim, men han betragtede helt sikker et stærkt islam som central i modstanden mod jødisk indflydelse. "Under de nuværende omstændigheder spiller de islamiske bevægelser en rolle som vaccinen der skal bevare sundheden hos nationen" vurderede han. "Den islamiske vækkelsesbevægelse vil overtage rolle som en livredder, for at frelse den islamiske nation fra at drukne i korruptionen fra de jødiske organisationer."

Remer sammenlignede det slagne Tyskland med de slagne palæstinensere begge ofre for jøderne og begge lider de under en "okkupation." Ligesom tyskerne i fremtiden håbede på igen at kunne få de tabte territorier i Øst tilbage, således vurderede han var også palæstinensernes korrekte drøm om at fjerne den israelske besættelse. Men han beklagede at mange angiveligt muslimske nationer, som Ægypten, var på linje med magter som USA mod de lovlige islamiske regimer. Svaret? "Jeg kan ikke se nogen anden udvej af de alvorlige nuværende omstændigheder end at oprette et ægte islamisk samfund og en islamisk stat i hvert muslimsk land, og implementere den politiske og økonomiske enhed i de islamiske stater." "Heksejagten mod islam er en taktisk propaganda fra de jødiske organisationer der tjente sit formål med at få den offentlige mening til at svinge til gunst for en krig mod Irak," forklarede Remer og advarede: "Den samme taktik benyttes i dag i heksejagten mod Persien." Remer gik naturligvis ind for at skabe et "ægte Palæstina, der skal befinde sig indenfor den jødiske stat, samtidig med han hyldede Hamas som det passende "islamiske svar på den zionistiske udfordring."

Remer konkluderede ved at fortælle de ægyptiske læsere at deres nation også burde følge den islamiske vej. Siden Nassers død og Sadats "kapitulation" til Vesten er den arabiske verden i knæ. Men nu "ryster islamiske bevægelser deres fakler til modstand," og "den fakkel brænder klarest i Iran og Sudan." Han lovede at "Ægypten snart ville indtage den plads i den islamiske verden som landet fortjener - i kampen for frihed, værdighed og retfærdighed."

Indrømmelser i 1993 fra en en gammel nazist der i 1944 hjalp med til at forlænge livet for Det Tredje Rige med yderligere 9 månederes myrderier. Det lyder som et skræmmende ekko og her i 2010 fra de utallige radikale islamister og deres kolleger rundt om i verden.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails