lørdag den 28. august 2010

Vokser islam så hurtigt som vi tror?

Er islam den hurtigstvoksende religion?

Det religiøse 'landskab' i verden er i forandring, men mediernes fokus på Vesten gør mange blinde for at islam mister terræn i den tredje verden

Ryan Mauro
Det er en fastslået kendsgerning overalt, fra medieverdenen til akademierne til kirkerne: Islam er den næsthurtigst voksende religion. Den vil blive den største religion i dette århundrede. Kristendommen er umoderne og islam er den nye elev i klassen. Vi hører det fra de som ønsker at give det muslimske samfund en stærkere røst; fra de som beklager sig over Vestens uvidenhed; fra de som forsøger at sætte islam på samme niveau som Kristendommen og Jødedommen; og selv i kirkerne hvor man beklager mangelen på evangelisk nidkærhed i menigheden.

Men er det egentlig sandt?


Det er sandt at islam (ligesom ateismen og universalismen) er i vækst i Vesten, mest på grund af de høje fødselstal blandt muslimer og indvandring, men den eksplosive vækst i evangelisk Kristendom rundt om i verden gennem omvendelse nævnes ikke. Analysen er ikke fyldestgørende på grund af de manglende rapporter fra steder som Afrika, hvor næsten halvdelen af befolkningen anslås at være kristne. Andre steder, som Kina, bliver nyhederne om en sådan tendens undertrykt, og kun få ved at der er vurderinger der anslår at den kristne del af befolkningen er omkring 111 millioner. Der kan være flere medlemmer i den evangeliske undergrundsbevægelse dér, end i kommunist partiet med 75 millioner medlemmer. Der er rapporter om at op til 10000 kinesere omvender sig til Kristendommen dagligt. Det antal kan være overdrevent, men hvis tendensen som den er nu holder sig da kan det meget vel være, at Kina vil blive det land med flest kristne ved midten af dette århundrede.

Man plejer at have den forestilling om en kristen, at vedkommende enten er amerikaner eller europæer. Kristendommens nedtur i Vesten giver indtryk af at religionen er ved at falde sammen, når den faktisk er under forandring. I Dinesh D'Souza's What So Great About Christianity, skriver han at i år 1900 boede 80% af de kristne i Europa og USA. Nu, bor to ud af tre evangeliske i Asien, Afrika og Sydamerika. Sydkorea besidder nu andenpladsen over lande der udsender missionærer, trods den kendsgerning at nummer et landet, USA, har over seks gange så mange indbyggere.


Endnu en kendsgerning man bør overveje er, at mens antallet af kristne som et hele er for nedadgående i Vesten er antallet af evangeliske stigende. Der er færre "Søndags kristne" der kommer i kirken rutinemæssigt, og som ikke har et forhold til Gud som en del af deres tilværelse. De falder fra kirkerne da det bliver mere socialt acceptabelt at gøre det og vender sig mod agnstoicisme, ateisme og en universalisme, der mener at alle religioner går ud på et. Kristendommen er ved at forvandle sig til en mindre, men mere hengiven og aktiv magt.

Det er langt sværere at få øje på "Fredags Muslimer" i den islamiske verden end de "Søndags Kristne" i Vesten på grund af de sociale modforanstaltninger og undertrykkelsen af andre religioner. De som betvivler deres tro gør det sandsynligvis i det private og går dog stadig i moskeen selv om de fester i weekenderne. Den elendige økonomi i den islamiske verden og den politiske tilstand og ekstremismen voldsomhed får mange muslimer til at vende sig bort fra islam.

For eksempel er jeg blevet overrasket over, hvor mange iranere jeg har kommunikeret med som er ateister eller ikke er hengivne muslimer. Der er en skjult bevægelse der skaffer Bibler og praktiserer Kristendommen i private hjem. Det siges at op til 1 million har vendt sig til Kristendommen i de sidste 5 år.

Dette udgør et alvorligt problem i den muslimske verden, men Vesten ser det ikke. i april 2008, skrev Andrew Walden (ligger her på synopsis) en fremragende artikel på Pajamas Media om denne fænomen. En øverste islamisk lærd i Libyen siger, at 16000 muslimer konverterer til Kristendommen dagligt, og Walden skriver, at evangelisten Wolfgang Simpson siger at flere muslimer er kommet til Kristus i de sidste to årtier end i hele historien,"

Han skriver at muftien af den malaysiske stat Perak siger at cirka 250000 muslimer i hans land har bedt om officielt at forlade islam, heraf har 10000 omvendt sig til Kristendommen. Mufiten advarede om at dette antal ikke indbefatter de som er ikke-praktiserende muslimer.

Det er uden for al diskussion at islam er i fremgang i Vesten, men der er tegn på at antallet af muslimer der ikke omhyggeligt udøver deres tro også er i vækst ligesom det er tilfældet med Kristendommen. I februar 2005, skrev Sunday Times at "man anslår at der er så mange som 15% af muslimerne i samfund i Vesten der har mistet troen." En PEW undersøgelse i juli 2007, fastslog at amerikanske-muslimer angiver det som grund nummer tre når de spørges om religion spiller en "meget vigtig" rolle i deres liv, med 72% der bekræfter spørgsmålet sammenlignet med 79% af hvide evangelikere og 85% af sorte protestanter. Mest interessant er det, at kun 50% af de muslimske-amerikanere tager deres hellige bog Koran bogstaveligt, mens 66% af de hvide evangelikere og 68% af de sorte protestanter tager Bibelen bogstaveligt.

Det religiøse landskab i verden er under forandring, men mediernes fokus på Vesten forårsager at mange er blinde for at islam mister terræn i den Tredje Verden. Adam Housley rapporterede for Fox News. com i januar 2003, at "de fleste eksperter er enige om at Kristendommen har de fleste troende. Og de nyeste rapporter anslår at i 2005, vil denne forskel være blevet endnu større, og dermed er Kristendommen langt den største religion i verden."

Kristendommens geografiske udbredelse, især gennem den evangeliske bevægelse, er i forandring mens den spredes mere jævnt over hele verden. I de evangelisk-orienterede kirker i dag, skabes der fonde for at udsende missionærer til steder som Afrika, Indien og Sydkorea. Den dag kan meget vel komme da det bliver disse steder der sender ud til USA og Europa.

Ryan Mauro is the founder of WorldThreats.com, national security advisor to the Christian Action Network, and an intelligence analyst with the Asymmetrical Warfare and Intelligence Center (AWIC). He can be contacted at TDCAnalyst@aol.com

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Det er lidt af en skrøne at Islam skulle være så hurtigt voksende. Kristendommen er den hurtigst voksende religion hvis tager det i absolutte tal (det eneste der sådan set giver mening). Kristendommen er ligeledes den hurtigste voksende religion hvis man tager antallet af konvertitter (2,501,396 / år) mere end Islam og alle de andre store religioner tilsammen. Kristendommen er ligeledes den største religion når det kommer til organisk vækst (personer født ind i religionen). Af større anerkendte trossamfund er Zoroastrianisme, noget overraskende, den hurtigst relativt voksende religion, i.e. antal nytilkomne i forhold til antal nuværende medlemmer af trossamfundet.

Her for grafer og detaljer: http://fastestgrowingreligion.com

Anonym sagde ...

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/11220431

http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-04-03-islam-vil-vokse-mere-end-andre-religioner

Related Posts with Thumbnails