søndag den 29. august 2010

Er Obama muslim eller kristen?

Religion og politik: Obama og Disraeli!

Allen Z. Hertz

Den jødisk fødte Benjamin Disraeli var i syv år britisk Premierminister, i to perioder mellem 1868-1880. Som barn modtog Disraeli jødisk undervisning og hans familie kom i synagogen. Skønt han konverterede til den Anglikanske Kirke som 13 årig, var Disraelis jødiske religiøse og etniske oprindelse velkendt, og den blev ofte diskuteret gennem hele lans lange politiske karriere, som han med stolthed fandt var prosemitisk.
Som en kontrast viser en ny Pew Research Center undersøgelse, at en stadig større procentdel af amerikanerne (43%) ikke er helt klar over præsident Obamas nuværende religion, med andre 18% der siger han er muslim. Dette signalerer et stadig større potentielt politisk problem fordi offentlige meningsmålinger giver en indikation af, af, at de fleste amerikanere forventer at deres politikere har helt klare religiøse holdninger, og de er oprigtigt interesserede i deres lederes religiøse sympatier og tilknytning.

Selvom han er udtalt promuslimsk i sin politik, har præsident Obama gentagne gange bekræftet sin egen kristendom, som han antog da han var i sen-tyverne i 1988, da han tilsluttede sig United Church of Christ.

Imidlertid er der stadig et relevant spørgsmål der står åbent om hans religiøse udvikling før den tid, herunder hans barndom. I den henseende gav hans tale den 4. juni 2009, et fingerpeg: "Jeg er kristen, men min far kom fra Kenya og en familie der i generationer har haft muslimer."

Kunne det mon være sådan, at den voksende usikkerhed om præsident Obamas nuværende religiøse tilknytning er forbundet med hans religiøse historie fra barndommen, ligesom der altid var en levende interesse for Disraelis' jødiske barndom?

Teologisk set betragter islam alle børn som være født som muslimer, og således forbliver de, indtil voksne underviser dem om noget andet. Præsident Obama var sandsynligvis også engang muslim, fordi:
(1) Hans bedstefar var muslim;

(2) hans far -- skønt ideologisk marxist -- var født som og blev begravet som muslim;

(3) hans forældre valgte at give ham to helt klare muslimske navne, "Barack" og "Hussein;

(4) hans indonesiske stedfar var også muslim;i

(5) hans samtidige i Indonesien er overbeviste om at Obama overværede muslimske religiøse gudstjenester i moskeer;

(6) han har selv skrevet at som barn udtalte han shahadah - den muslimske trosbekendelse;

(7) dokumenter afslører at han var registreret som "muslim" i indonesiske skoler;

(8) Obama siger selv han dengang studerede Koranen;

(9) en indonesisk lærer husker at Obama også lærte at recitere fra Koranen på arabisk;

(10) Obama's indonesiske skolekammerater har sagt at under barndommen i Indonesien da troede de han han var muslim;

(11) Da hun reflekterede over sin barndom i Indonesien og Hawaii, fortalte Obamas halvsøster Maya Soetoro-Ng i 2007 til New York Times: "Hele min familie var muslimer."
Selvom Obama kampagnen i 2008 kategorisk benægtede, at han nogensinde havde været muslim, da ville præsidenten måske vise større klogskab ved at følge Disraeli's eksempel ved at udtale sig helt tydeligt om sin barnetro og på en måde der er forståeligt for amerikanerne, der selv fra deres barndom er troende.

Selvom han var medlem af Den Anglikanske Kirke, bekræftede Disraeli gentagne gange, at der intet galt var med at være jøde, eller at have konverteret fra jødedommen til Kristendommen. På samme måde er der intet galt i at være muslim, eller have været muslim.

Imidlertid er mistanken om, at den tidligere religion er blevet skjult, af politiske grunde med til at skabe et indtryk som både er besynderligt og meget lidt betryggende. Kunne det måske være, at det er denne faktor der bidrager til den stigende forvirring om præsident Obamas særegne religiøse tro nu om stunder?

Selvom et mindretal vil være meget uenige, er der et bredt udsnit af offentlige meningsmålinger om religionens rolle i USA der lader formode at de fleste amerikanere meget gerne betragter præsident Obamas nuværende religion og religiøse historie som et område der helt lovligt har offentlighedens interesse.


Allen Z. Hertz was formerly senior advisor in the Privy Council Office serving Canada's Prime Minister and the federal cabinet. Earlier he taught history and law at universities in New York, Montreal, Toronto and Hong Kong. He holds a Ph.D. in European and Ottoman history from Columbia University and international law degrees from Cambridge and the University of Toronto.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails