fredag den 27. august 2010

Hunde er dømt til døden i Iran

Fravælgelse af hunde: Hundens domsdag i Iran

Irans Ministeriun for Kultur og Islamisk Vejledning har indført en regel som dermed betragter alle hunde som urene og annoncer om, hvordan man købe og sælge og holde hunde er forbudt.

Den nye fatwa forbyder også reklamer for hundemad og butikker der sælger hundeudstyr. Reglen er med baggrund i islamisk lov, der fastslår at hunde er urene.
Det at holde hund er ifølge Teheran Times, blevet meget almindelig blandt iranerne, især de som bor i byområder. Politiet har fået til opgave at konfiskere hunde fra mennesker der går tur med dem i offentlighed. De indfangne hunde dræbes og brændes.


For nogle måneder siden blev Ayatollah Makarem Shirazi stillet et spørgsmål om hundens renhed i Sharia. Et sådant sprøgsmål, kaldes en istifta, er en anmodning om en fatwa fra en eller anden, en mulighed med baggrund i Sharia.

Istifta'en drejede sig om hvorfor en hund anses som værende et urent dyr under Sharia trods det der ingen henvisninger er til hunde i den hellige Koran.

I sit svar på istifta'en understregede Ayatollej Makarem Shirazi at under Sharia er hunden faktisk, beskidte skabninger som ingen muslim bør røre ved, og slet ikke holde som kæledyr.

Ayatollahen sagde at hundens urenhed er med baggrund i riwayahs, pålidelige fortællinger overleveret fra Profeten Muhammad og hans hus. Adskillige af disse riwayahs er som følger:

"Som det fortælles af 'Abdullah bin 'Umar: Allahs apostel stod bag ordre om at hunde bør dræbes" (Bukhari, Bind 4, 540)

"Som det fortælles af Abu Huraia: 'Allahs apostel sagde, "Den som holder en hund, derfra skal trækkes en Qirat af hans gode gerninger dagligt, medmindre hunden benyttes som vagthund for et landbrug eller kvæghold'" (Bukhari, Bind 3, 515)

Abu Huraira (i en anden fortælling) sagde fra Profeten, "medmindre den benyttes som vagthund for får eller på landbrug, eller til jagt."

Fortalt af Abu Hazim til Abu Huraira: Profeten sagde, "En hund som hyrdehund eller til jagt." Ayatollahen beskrev i sit regelsæt den nuværende iranske glæde ved hunde er om "en blind efterligning af Vesten"; noget som han tror vil resultere i "onde gerninger."


FamilySecurityMatters.org Contributing Editor Paul L. Williams, Ph.D., is the author of The Day of Islam: The Annihilation of America and the Western World, The Al Qaeda Connection, and other best-selling books. He is a frequent guest on such national news networks as ABC News, CBS News, Fox News, MSNBC, and NPR. Visit his website at http://thelastcrusade.org/.Billedet indsat af synopsis-olsen Denne reklame krænkede muslimer i Storbritannien (se her)

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails