søndag den 25. november 2012

Uretfærdigt at nogle børn har gode forældre!

Franske socialister: Uretfærdigt at nogle børn har gode forældre

Chris Banescu

Frankrigs socialistiske præsident Francois Hollande er ikke glad for “uligheden” i uddannelserne i hans land. Han mener det er uretfærdigt, at nogle børn får hjælp af deres forældre til hjemmearbejdet, mens andre ikke gør. For at gøre noget ved denne ‘uretfærdighed’ har Hollande planer om at forbyde alle lektier i franske skoler og tvinge alle eleverne til at fuldføre deres arbejde i skolen.

På typisk socialistiske facon  ønsker han at “fremme den uddannelsesmæssige lighed” ikke ved at højne kravene og gøre mulighederne for uddannelse bedre for alle, men ved at straffe de børn hvis forældre viser interesse i barnets uddannelse og ‘vover’ at støtte dem hjemmefra.

Som omtalt af France 24, anmodede præsident Hollande forleden om at “forkaste lektier” for alle franske børn som del af hans seneste socialistiske reform. Han vidtstrakte forandringer har som mål at “forbedre forholdene for de overbebyrdede franske elever, især de fra socialt belastede hjem.” 
 

Hollande retfærdiggjorde sine tiltag ved at hævde at et “uddannelsesprogram er, per definition, et socialt program. Arbejdet bør udføres på skolen, frem for hjemme, for at give uddannelsesmæssig lighed for de elever der ikke får støtte hjemme.”

Socialisterne i Frankrig tror, at “det kræver en landsby,” (afrikansk ordsprog) og kun en landsby at uddanne et barn. Forældre bør end ikke deltage. Familierne bør ikke give deres afkom nogen uddannelsesmæssig fordel udover det skolen tilbyder. Dette er, trods alt, oprindelsesstedet for socialistiske og kommunistiske ideologier. Borgerlige principper, såsom den traditionelle familie, beskyttende og engagerede forældre, individuel foretagsomhed, personligt ansvar og påpasselighed, og evnen til frit at søge at opfylde egen drømme kan bare ikke tolereres. 
 
På typisk kommunistisk vis fremmer Holande mentaliteten “lighed i indkomster,” der bygger på misundelse og klassehads temaer der er så fremherskende i Marxismen. Fremfor at stræbe efter at implementere idealet med det mere etisk, rimelige og retfærdige “lighed i muligheder,” da ville franske politikere langt hellere ofre de uddannelsesmæssige muligheder og velfærden for alle landets børn for den socialistiske definition af “lighed.”

Denne seneste udstilling af en uddannelsesreform i Frankrig er med til at udstille socialismens  intellektuelle og moralske fallit. Ved de venstreorienterede ideologers bedrageriske holdning da har gode forældre og stabile familier ingen ret til at støtte deres ‘afkoms’ uddannelse. Deres børn skal forhindres i på uretfærdig vis at få nogen uddannelsesmæssige fordele fremfor andre elever fra hjem der ikke kan klare dette.

Forældre der er forsømmelige med deres pligter og ikke formår at uddanne deres børn vil blive beskyttet og belønnet af Staten.

Som Winston Chruchill så korrekt proklamerede det og som millioner af franske borgere igen vil erfare på egen krop, “Socialismen er en fallittens filosofi, dumhedens troslære, og misundelsens evangelium; dens nedarvede dyd er den lige fordeling af elendighed.”

Chris Banescu regularly blogs at www.chrisbanescu.com and www.orthodoxnet.com/blog.

http://www.americanthinker.com/blog/2012/10/french_socialists_unfair_that_some_children_have_good_parents.html#ixzz29jB3uIaY

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails