torsdag den 22. december 2011

De farlige idealer

Ophøjede idealer kan gøre skade

FSM: Quote of the Day
                                                      
“Det meste af skaden i verden forårsages af gode mennesker, og ikke ved uheld, fejl eller undladelse. Det er resultatet af deres bevidste handlinger, som de i lang tid har fastholdt, og som de antager er motiveret af ophøjede idealer for at opnå retfærdige resultater. Dette er bevisligt sandt; det kan heller ikke være anderledes. Procentdelen af gennemført ondsindede, modbydelige eller depraverede personer er nødvendigvis lille, for ingen arter kunne overleve dersom dets medlemmer, gennem vanen og samvittigheden, var opsatte på at såre hinanden. Ødelæggelse er så let, at selv en minoritet med vedholdende ond hensigt på kort sigt kunne udslette flertallet af gode mennesker, der ikke forventer det.”

- Isabel Paterson (1886 – 1961), i sin bog The God of the Machine (1943).

   

Citatets forfatter

Isabel Paterson var canadisk født journalist og politisk filosof, og en ihærdig forkæmper for kapitalismen. Hun var en nær kollega til Ayn Rand, skønt de havde forskellige holdninger til religion (Ayn Rand var ateist). Liberale har hævdet, at Paterson er en af deres egne, på grund af hendes tro på det personlige ansvar og individualisme, skønt det kan debatteres om hun var liberal i den moderne betydning. Vokset op i fattigdom, var hun imod New Deal. Hun beskrev regeringens planer om velfærd  som “et økonomisk program for ‘mors dreng’ med en venlig moderlig regering der tager hånd om alle ud fra en uudtømmelig indkomstkilde der kommer fra mystiske kilder.” Da hun gik på pension, nægtede hun at modtage noget gennem Social Security.
Hele teksten til hendes bog The God of the Machine kan læses her som pdf.

The Editor, FamilySecurityMatters.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails