torsdag den 1. december 2011

Medina var oprindeligt jødisk

Medina var oprindeligt en jødisk bosættelse

Bernie Planck

Et holdning jeg ofte læser om på diverse fora er, at jøderne skal bare ud af Palæstina, for det er ikke deres land. Dette lader  formode, at jøderne er nysankomne til Israel.
Faktisk har der været en jødisk tilstedeværelse i Israel og Mellemøsten i 2000 år. Jøderne dominerede endog denne del af verden i århundreder indtil Muhammad kom på banen og igangsatte masseslagterier, tvangskonverteringer, landsforvisninger, deportationer og eksproprieringer af deres ejendom.

Muhammad's grav befinder sig under den Grønne Kuppel Al-Masjid al-Nabawi i Medina.
Photo Credit: Wikipedia

Før den blev Islams næsthelligsted sted, og forbudt område for vantro, var Medina en jødisk kontrolleret by.
Bernard Lewis, Arabernes Historie,
Siden 40
Byen Medina cirka 280 miles nord for Mekka var oprindeligt blevet grundlagt af jødiske stammer fra nord, især Banu Nadir og Banu Quaraiza. Byens betragtelige rigdom tiltrak og medførte en infiltration af hedenske arabere der først ankom som kunder hso jøderne og til sidst lykkedes dem at dominere jøderne. Medina, eller som den blev kaldt før Islam, Yathrib, havde ingen form for stabilt styre. Byen blev splittet ved fejderne hos de rivaliserende arabiske stammer Aus og Khazraj, med jøderne der holdt fast i en skrøbelig magtbalance. Jøderne beskæftigede sig hovedsageligt med landbrug og håndværk og var økonomisk og kulturelt araberne overlegne, og blev som en følge heraf betragtet med mistro....ligeså snart araberne havde opnået en enhed gennem Muhammads asngreb de og udslettede endeligt jøderne.

Jøderne på Den Arabiske Halvø der ikke blev slået ihjel, konverterede eller blev til slaver blev udvist for at fuldføre Muhammads ordre på dødssengen, “Lad der ikke være to religioner i Arabien.”

Her følger så den interessante del: De blev genbosat på landområder der blev givet dem i Syrien og Palæstina. Jo netop, det er rigtigt - jøderne blev sendt til Palæstina for 1400 år siden efter ordre af Allahs Sidste Profet på Jorden.

Ikke kun var der jøder i Palæstina før araberne de havde også kontrol med Hejaz lang tid før Islam kom til.

Det er ikke jøderne der er indtrængere af ejendom i Mellemøsten - det er muslimerne.
Kilder::
Eretzyisroel.org

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails