tirsdag den 13. december 2011

Hvorfor unge ikke tænker i moralnormer!

Hvorfor unge ikke kan tænke i moralbaner

Dennis Prager

Moral er blevet erstattet af følelser.

I sidste uge skrev David Brooks fra New York Times en klumme vedrørende et akademisk studium om den nærmest fuldstændige mangel på et moral sprogbrug blandt de fleste amerikanske unge.

Her følger nogle uddrag fra Brooks opsummering af studiet af amerikanere i alderen 18-23. Det blev udført af den “fremragende Notre Dame sociolog Christian Smith”:           
           
    ● “Smith og medarbejdere spurgte ind til de unge menneskers moralske liv og resultatet er nedslående.”
    ● “Når de blev bedt om at beskrive et moralsk dilemma de kunne stå overfor, kunne to tredjedele af de unge ikke besvare spørgsmålet eller beskrev problemer der ikke drejer sig om moral.”   
● ”Moraltankegang kom slet ikke på tale, selv når det drejer sig om f.eks. spritkørsel, snyde i skolen eller snyde sin partner.

    ● Den grundlæggende holdning, som de fleste kom tilbage til igen og igen, er at moralvalg blot er et spørgsmål om individuel smag.”
    ● “Som en udtrykte det, ‘Jeg mener, jeg gætter på, at det som jeg gør er noget rigtigt er, hvordan jeg har det med det, føler om det. Men forskellige mennesker føler på forskellige måder, så jeg kan ikke tale på nogen andres vegne om hvad der er rigtigt eller forkert.”
    ● “Moral blev engang klart, åbenlyst, videregivet og delt, men nu er det opfattet som noget der dukker op i dit eget hjerte.

Lige siden jeg gik på college har jeg været overbevist om at “undersøgelser” enten bekræfter, hvad der er almindelig sund fornuft eller de er misforstået. Jeg indså dette da jeg blev præsenteret for undersøgelse efter undersøgelse der viste at drenge og piger ikke adskiller sig særlig meget fra hinanden, og de handlede anderledes kun på grund af en kønsbestemt opdragelser.Denne sidste undersøgelse af David Brooks bekræfter, hvad konservative har vidst i en generation. Moralstandarder er blevet erstattet af følelser. Selvfølgelig er det kun de på venstrefløjen der tror på noget sådant når en “fremragende sociolog” citeres som forfatter i en større venstreorienteret avis.

Det der er bekymrende ved Brook’s klumme er, at intet sted, i det som er en vigtig klumme, nævner han årsagen til den forurolignede tendens nemlig. Sekularismen.

Den intellektuelle klasse og Venstrefløjen tror stadig, at sekularismen er en gennemført velsignelse. De tager fejl. Sekularismen gavner regeringen. Men for samfundet er den frygtelig (men dog stadig at foretrække fremfor dårlig religion) og for individet.     T

En hovedårsag er, hvad sekularismen gør med moralstandarderne. Hvis moralstandarderne ikke har deres rod i ‘Gud’ eksisterer de objektivt set ikke. Godt og Ondt er ikke mere virkelige end “uhm” og “skønt.” Det er blot en spørgsmål om en personlig præference. En af de mest fremtrædende liberale filosoffer, Richard Rorty, en ateist, anerkendte at for den verdslige liberale, “Er der ikke noget svar på spørgsmålet, ‘Hvorfor ikke være ond?’”
   
Med de jødisk-kristne gudsbaserede standarders død, har mennesker blot ladet disse standarder erstatte af følelser.

Millioner af unge amerikanere er blevet opdraget af forældre og skoler med “Hvordan har du det med det?” som en vejledning om hvad de burde gøre. Hjertet har erstattet Gud og Bibelen som moralvejleder. Og nu som Brooks påpeger ser vi resultaterne.

Et stort antal unge amerikaner stiller slet ikke spørgsmål ved om en handling er rigtig eller forkert. Et sådant spørgsmål er overraskende for dem. Hvorfor? Fordi selve spørgsmålet lader formode at der er en rigtig og en forkert side udover dem selv. Og ligesom der ikke er nogen ‘Gud’ højere end dem selv, er der heller ingen moral højere end deres.

For fyrre år siden begyndte jeg at skrive og holde forelæsninger om dette problem. Det var dengang jeg begyndte at spørge de studerende om de ville redde deres hund eller en fremmed først, hvis de var ved at drukne. Flertallet stemte altid imod at redde den fremmede - fordi, som de forklarede, de elskede deres hund og de elskede ikke den fremmede.

De fulgte deres følelser.

Uden Gud og de jødisk-kristne religioner, hvad er der ellers?
Dennis Prager is a nationally syndicated radio talk-show host and columnist. He may be contacted through his website, dennisprager.com.

http://www.nationalreview.com/articles/277693/why-young-americans-can-t-think-morally-dennis-prager#                           

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails