torsdag den 29. december 2011

Misundelse og offermentalitet

Landet med de misundelige og med ofrene

Star Parker    

Præsident Obama fremlagde sin vision for Amerika i Osawatomie, Kansas i denne uge.

Vi er nu ikke længere, efter vor præsidents opfattelse af tingene, landet for den frie og hjemmet for den tapre.

Amerika nu er landet for den misundelige og for ofret. 
Vi er et land, som vor præsident forklarer det, hvor succes for en amerikaner er på bekostning af en anden. Hvor den fattige er fattig fordi den rige er rig. Og hvor regeringens rolle er ikke at sikre “liv, frihed og mulighed for at søge lykke,” men at beskatte velstanden bort fra de man bedømmer som havende for meget og bestemme hvordan den skal investere nationes ressourcer.

Præsidenten valgte at give denne tale i Osawatomie, fordi præsident Theodore Roosevelt, en republikaner, talte der i 1910 og gik ind for mere regeringsledelse i amerikansk liv. Hvor klogt.

Men forbundsregeringen i 1910 trak blot 5 cents ud af hver dollar som den amerikanske økonomi skabte.

Det var ikke før 1930’erne, undtagen for perioden med 1. Verdenskrig, at det blev fordoblet til 10 cents for hver dollar.

Efter 2. Verdenskrig blev det fordoblet igen til 20 cents.

Nu efter tre år under præsident Obamas vision snupper forbundsregeringen 25 cents af hver dollar der skabt af den amerikanske økonomi. Hvis vi så også lægger omkostningerne ved statens og den lokale regering er der knap 50 centes af hver dollar af vor økonomiske formåen tilbage til den private økonomi.

Men præsident Obama mener vi vansmægtes fordi vi stadig er for frie.

Forestillingen om at “markedet vil klare alt” kan se flot ud på en “kofangersticker” ifølge vor præsident, men ifølge hans udtalelser er forestillingen om frie borgere og frie markeder noget der ikke “duer” og “aldrig har virket.”

Måske burde vor præsident vågne af sin drøm, og vort mareridt, og se lidt nærmere på det land han bor i.

Ifølge Kauffman Foundation, der som speciale har at forske i iværksættervirksomhed, sker næsten alle nye netto jobs der er skabt i vort land ved firmaer der er yngre end fem år.

Nettotilvæksen af nye job i Amerika stammer fra private virksomheder, ikke fra regeringsbureaukratier og slet ikke fra store virksomheder.

Denne iværksætteraktivitet sker med en betragtelig risiko. Ifølge en forskningsrapport fra Case Western Reserve University, er det kun 30% af de nye virksomheder der stadig klarer sig 10 år senere.

Iværksættere begynder og opbygger deres forretninger gennem personlig opsparing, kreditter, midler fra familie og venner og lån og investeringer fra banker og risikovillige investeringsselskaber og personer.

Men hvilken iværksætter vil tage disse risici hvis der ikke er en gulerod ligesom der er en faldgrube? Hvem vil gå i gang og arbejde for succes, hvis man bliver straffet fremfor belønnet? Hvis magtsyge politikere beslutter at visse succesrige iværksættere er blevet for dygtige og velstående?

Vor præsident kan bare ikke begribe, at frihed og iværksætterånd ikke drejer sig om “passe sig selv,” men i bund og grund er det som han kalder “vi er større sammen end vi er på egen hånd.”

Virksomheders vækst sker ved at konkurrere om at betjene kunderne.

Det er også ikke om, som præsidenten gør, at forvirre ved  “at skabe sine egne regler.” Det fungerer når vi ikke laver vore egne regler og vi lever efter de evige sandheder der forbyder tyveri og beskytter den private ejendomsret. Vore problemer begynder når regeringen holder inde med at gøre det den skal ved at lade disse regler overholde, og begynder at lave sine egne.

Der hvor præsident Obama havde ret var ved at sige at “Dette er det altafgørende problem i vor tid.” Uanset hvilke løsninger Republikanerne foreslår for at klare problemer som regeringens forrug, beskatning, sundhedspleje og uddannelse så skal de stamme fra den oprindelige kernevision af hvad Amerika er.

Hvem der end dukker op som Republikanernes præsidentnominerede i 2012, så skal vedkommende være klar til at tilbyde en afstøvet og klar vision af Amerika der vil genskabe vor forståelse og tro på den frihed der skabte og gjorde dette land stort.

        

Star Parker, a weekly WND columnist, is president of CURE, the Center for Urban Renewal and Education, and author of the recently re-released "Uncle Sam's Plantation: How Big Government Enslaves America's Poor and What We Can Do About It," WND Books.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=375981

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails