torsdag den 15. december 2011

Religion og Politik - hold det dog adskilt!

Religion og politik - holdt det adskilt

"Ved religiøse problemstillinger kan der kun være en smule eller ingen kompromis. Der findes intet andet emne, hvor mennesker kan være så ubøjelige som med religiøsitet.
Der er ingen mere magtfuld allieret man kan benytte i en debat, end Jesus Kristus, eller Gud, eller Allah, eller hvad man nu kalder den Suveræne Herre.
Men som med ethvert andet magtfuldt våben skal brugen af Guds navn på ens vegne benyttes med omtanke.
De religiøse fraktioner der vokser frem i vort land benytter ikke deres indflydelse med visdom. De forsøger at få regeringens ledelse til at følge deres holdning 100%. Hvis du er uenig med disse religiøse i et moralspørgsmål, klager de over dig, de truer dig med at du vil miste penge og stemmer, eller begge dele.
Jeg er ærligt talt dødtræt af disse prædikanter over hele lander der fortæller mig som borger, at hvis jeg ønsker at være en person med moral da skal jeg tro på “A,” “B,” “C,” og “D.” Hvem tror de egentlig de er? Og hvorfra mener at besidde retten til at diktere deres moralnormer til mig?
Og jeg er endnu mere vred som lovgiver, der skal udholde trusler fra enhver religiøs gruppe, der mener de besidder en Gud-given ret til at bestemme over min stemme ved hvert eneste lovforslag i Senatet. Jeg advarer dem i dag: Jeg vil bekæmpe dem på hvert eneste af deres skridt, hvis de forsøger at diktere deres moraloverbevisninger på alle amerikanere i “konservatismens” navn."

Barry Goldwater  1981, Republikaner, præsidentkandidat 1964 og Senator.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails