lørdag den 17. december 2011

Lidt numerologi om Jesu Komme!

Glæd dig Zakarias!  


Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.~ Zakarias 9:9

[Som baggrund for denne klumme foreslås: "Rejoice Greatly," from G.F. Handel's "Messiah"]

Denne klumme fejrer Den Tredje Søndag i Advent mens vi nærmer os den mest velsignede dag i Kristendommens Liturgiske År - Messias’ komme. Abrahams Gud, Isak og Jakob’s Gud er en Skabelsens Gud, en foretagsomhedens Gud, en intelligent Designer og matematiker. Når man tager i betragtning, hvordan Gud benytter den matematiske fuldkommenhed til at guddommeliggøre begyndelsen til afslutningen, så kommer nu Zakarais, Israels Profet der profeterede mere om Messias end nogen anden profet udover Esajas, hvis forbløffende profetier indeholder såvel Messias’ første som anden Advent (komme).

Charles Rurie, den store teolog, skriv i sin Bibel forskning noter om at Zakaraias’ far Berekia muligvis døde mens hans søn var lille, og således blev Zakarais den øjeblikkelige efterfølger af sin bedstefar Iddo. (Nehemias 12;:4.) Iddo var præsten der vendte hjem fra Babylon m,ed Zerubbabel og Josua for at genopbygge Templet og var, ifølge traditioen medlem af Den Store Synagoge ((Det Styrende Råd af jøder før Sanhedrinet). Grundlæggelsen af Det Andet Tempel blev påbegyndt i 536 f.v.t. og fuldført i 516. Navnet Zakarias betyder “Jahve husker.” Profeten Zakarias var samtidig med profeten Haggaj (Ezra 5:1, 6:14). 
 
Højre halvdel af loftet i Det Sixtinske Kapel som malet af  Michelangelo i 1508 og restaureret i  1994.

Der er fire interessante opdelinger på 500 år vedrørende Zakaraias’ profeti, kunst, historie og Messias’ komme:

  • Zakarias’s profeti blev skrevet cirka 500 år før Messias’ første komme; for at være præcis dækker hans profeti bogstaveligt talt tusinder af års historie - endog historie som endnu ikke var sket. Bemærkelsesværdigt er det, at denne bog i Bibelen blev skrevet i en meget kort periode på blot to år (520-518 f.v.t);

  • Der er forløbet 2500 år fra Zakaraias profetier til i dag (500 X 5);
  • Michelangelo, en gigant i Høj Renæssancen fuldførte sin skildring af Profeten Zakarias i 1511, nøjagtigt for 500 år siden (eller cirka 500 X 3 efter Kristi fødsel). Tre er antallet i Den Hellige Treenighed - Gud Faderen, Sønnen og Helligånden. Fem er tallet for Nåde. Ved at benytte bibelsk numerologi da giver Zakarias’ navn en kombination af de to tal og bliver til “Jahve husker.”

  • Det Andet Tempel blev genopbygget under Zakarias’ ledelse og afsluttes i 516 f.v.t., hvilket minus de fire år som historikerne bruger for at få den Gregoriske kalender i synkron med den Julanske kalender bringer os til året 512 f.vt. altså bogstaveligt 500 år til i dag!

Der er mange andre profetier af Zakaris vedrørende Jesu Kristi komme: I  Zakarias 3:8 - “Hør, du Ypperstepræst Josua, du og dine Embedsbrødre, som sidder for dit Ansigt: de er Varselmænd! Thi se, jeg lader min Tjener Zemak komme.” Ryrie’s noter om dette vers indikerer “de andre præster, mænd der var et tegn eller symbol (undrede sig over) og pegede på en anden nemlig Messias der her betegnes som min Tjener (Zemak) eller grenen (ydmyg og menneskelig.”

Og i kapitel 13: 6 - “Og spørger man ham: »Hvad er det for Saar paa dit Bryst?« skal han sige: »Dem fik jeg i mine elskeres Hus.«”

Husker du  i Det Nye Testamente efter Jesu korsfæstelse da disciplene var angste, forsamlede i det øverste værelse og Kristus kom til dem første gang?

Thomas var der ikke. Skeptisk over den genopstandne Kristus erklærede Thomas så velkendt for alle de andre disciple i Johannes 20:25:

"De andre Disciple sagde da til ham: "Vi have set Herren." Men han sagde til dem: "Uden jeg får set Naglegabet i hans Hænder og stikker min Finger i Naglegabet og stikker min Hånd i hans Side, vil jeg ingenlunde tro."Jesus greb Thomas’ udfordring i Johannes 20:29: "Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig, har du troet; salige ere de, som ikke have set og dog troet." Hvilken messiansk profeti henviste Johannes evangeliet til her? Zakarais 13:6 (som citeret foroven). Det er yderst forundrende for mig at Kristus opfyldte Zakarias’ profeti til punkt og prikke, og endog indfangede den følelsesmæssige foruroligelse da i Johannes 20:27 Kristus bad den tvivlende Thomas om at "Derefter siger han til Thomas: "Ræk din Finger hid, og se mine Hænder, og ræk din Hånd hid, og stik den i min Side, og vær ikke vantro, men troende!"

Bevidn venligst selv hele Det Sixtinske Kapel’s loft genskabt i sin originale storslåethed.
 
Zechariah the Prophet, by Michelangelo (1511)

Undersøg omhyggeligt Micheangelos maleri her af den gamle profet. Se på Zakarias’ øjne mens han med kærlig omhu og præcision som hos en eminent kirurg korrekturlæser Den Hellige Skrift som Gud netop har dikteret ham, således at “enhver lille bitte detalje” kan stå sin prøve for Guds standarder af fuldkommenhed, mens to keruber ser over profetens skulder i barnlig undren.

Bliv forbavset og lær af dette kunstneriske geni: Bevidn Micheangelos kærlighed til Kristus gengivet i malerier for alle tidsaldre. Her er ikke kun kunst, og hans maleri af Zakarias er ikke kun et portræt.

Nøjagtig 500 år efter den store Renæssance mester afsluttede dette revolutionære mesterportræt af Israels profet der overvågede genopbygningen af Det Store Tempel (516 f.v.t.), var det rent bogstaveligt 500 år før Det Levende Tempel, Jesus Kristus, den Salvede, Messias ville komme til os og udfri menneskeheden fra vore synder og forsone den som vil angre overfor Gud.

Lad os ikke være som den tvivlende Thomas, skeptisk kras, uden tro, progressiv og med et eftergivende sind, men lad os komme til Messias med ydmyghed, med en tro som barnets, og tro på hvert ord der udgår af Guds mund.

Mens vi nu er ved tredje Advent i det kristne liturgiske år læs da omhyggeligt Zakarias’ bog som skrifter med trøst og håb, hvor Zakarias, denne revolutionære Profet begynder sit opus med en opfordring til at angre og når et triumferende crescendo 14 kapitler senere med et litani af forvandlende profetier vedrørende genkomsten og Kristi Rige. Glæd dig Zakarias!
       

Ellis Washington is a former editor of the Michigan Law Review and law clerk at The Rutherford Institute. He is an instructor at Spring Arbor University, the American College of Education, and the National Paralegal College. Washington is a co-host on "Joshua's Trial, a radio show of Christian conservative thought. He is a graduate of John Marshall Law School and has written extensively on constitutional law, history, politics, philosophy, critical race theory and other subjects. His latest book is "The Nuremberg Trials: Last Tragedy of the Holocaust" (2008) and law review article, "Natural Law Considerations of Juvenile Law" (2010). Visit his website, Ellis Washington Report.

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=378241

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails