søndag den 4. december 2011

Luk ikke kamelen ind i teltet

Kamelen i teltet

Ben Kinchlow

Der er et meget interessant ordsprog i Mellemøsten som Amerika virkelig burde lægge mærke til. Jeg lærte det under mine fire United States Air Force ture i Mellemøsten:  

"Lad aldrig en kamel få næsen indenfor i teltet. Hvis han får sin næse ind, vil han derpå få hovedet ind. Hvis han får hovedet ind vil hans ryg komme ind. Når hans pukkel er kommet ind så vil hans rumpe komme ind, og så har du en kamel i dit telt.”

Ingen næse, ingen kamel. Amerika skal standse kamelen i teltåbningen. Spørgsmålet er hvordan?For det første skal vi forstå vor fjendes natur. De betragter medfølelse, forståelse, tilgivelse og tilbageholdenhed som svagheder ikke som værende menneskelige. De har ingen respekt for menneskelivet. Kvinder, børn og endog deres egne (sunni versus shia) er et angrebsmål helt uden tøven. De radikale der igangsætter deres kujonagtige angreb mod ubevæbnede civile borger har en standard modus operandi: De forhandler om våbenhvile, våbenstilstand og traktater indtil de er forberedte på deres næste angreb. Denne cyklus vil fortsætte indtil de har opnået deres mål - underkastelse af de vantro.

Lær det dog Amerika. Selv moderate diktatorer hader os. Vi skal anerkende at uanset vor nuværende lederskabs ønske om accept, da hader de fleste ikke-demokratiske former for regeringer, og i praksis alle diktaturer U.S. præcis netop for hvem vi er. Vor frihed truer selve deres eksistens.  

Radio, mobiltelefoner, Internettet, studenter der er blevet uddannet på vore universiteter og “brev hjem” fra folk der er flytter hertil opbygger de ‘mærkelige’ ideer om frihed hos “manden på gaden.”

De milliarder af U.S. dollars der er blevet brugt på filantropiske indsatser, såsom at give mad til de sultne, genopbygge infrastrukturer (herunder genopbygningen af moskeer), understøtte moderate ‘venlige’overfor-Vesten’ regeringer, forskellige redningsoperationer, og ren og skær gaveuddeling, har i det store og hele blot føjet spot til spe.

Denne “frihed for alle” forretning, i tyrannernes sind, uanset om det er en ensom diktator eller en militærjunta er dødsensfarlig. Da de fleste af deres medier er under kontrol af regeringen bliver Amerika hele tiden beskrevet som en fjende og en trussel. Som en konsekvens bliver vi hadet og frygtet selv af mennesker der har en god grund til at elske de friheder som amerikanerne nyder.

Amerika, næsen er i teltet. Vi har terrorister der bor blandt os nu. Hvad skal vi derfor gøre?

Forskellige apologeter vil foreslå at “vi ikke gør noget, der kunne gøre nogle af disse mennesker ulykkelige; lad os ikke opbygge en krig der kunne vare ved i årtier.” Deres holdning er groft oversat, “Amerika, stik endnu engang din hale mellem benene, slik dine sår, læg endnu nogle milliarder dollars i lommerne på deres korrupte regeringer, og uanset hvad du gør, så gør dem ikke kede af det!”

Det Arabiske Forår har pludselig afklædt en skræmmende scenario: Atomvåben der falder i hænderne på disse såkaldte “frihedskæmpere” over hele Mellemøsten, samtidig med at Iran ihærdigt støtter dem og fortsætter med at udvikle sin egen atomkapacitet.

Uanset om vi bryder os om det eller ej, uanset om vi har søgt det eller ej, så er den enkle kendsgerning at USA er, lige for øjeblikket, den eneste tilbageværende supermagt i verden. Vi er verdens vagthund. Vi må vist hellere til at opføre os som en sådan, uanset om vi bryder os om det eller ej, ellers vil det være en åben invitation til yderligere terrorangreb som 9/11, eller endnu værre, måske en beskidt a-bombe.Vi skal stille os selv et ærligt spørgsmål: Ønsker vi virkelig at standse terrorismen? For den store offentlighed er terrorinspirerede dødsfald tragisk statistik, men ikke desto mindre statistik. Ønsker nogen, udover ofrenes familier, virkelig at standse terroristerne?

Kan vi standse terroristerne? JA!

Vi kan standse terroraktiviteterne og vi kan gøre det permanent uden risiko for nogen generations-, såkaldt muslimsk,  krig med 1,5 milliard muslimer. Vi kan spare milliarder, måske billioner af U.S. skattedollars og genoprette Amerika som det eneste land som nogen terrorist ville vove at angribe igen - nogensinde.

Ville vi blive kritiseret for at gøre det? Javist! Vi ville muligvis modtage ligeså meget kritik som vi får i dag. Ville vil vi blive angrebet af horder af muslimske krigere? Overhovedet ikke!

Angrebene ville komme mest i form af “barske ledere” fra de amerikanske venstreorienterede nyhedsmedier og så nogle “pip-pip” fra andre lande der er afhængige af U.S.’s væbnede styrker og vore dollars. Angreb ville også komme i form af “resolutioner” vedtaget i FN, hvor vi betaler mere end nogen anden nation svarende til 22% af det regulære budget og 27% af det fredsbevarende budget.

Disse FN- pengekister er dybt afhængige af U.S. bidragene for at betale for en stor del af deres fortsatte ineffektive operationer.

Så, hvordan forhindrer vi fremtidige terrorangreb og/eller jihad mod amerikanske borgere?

Først og fremmest skal Amerika gøre det fuldstændig og definitivt klart for alle: Vi er ikke imperieopbyggere, og vi har intet ønske om at påtvinge Pax Americana på verden.

For det andet skal vi fortsætte med at tilbyde den udstrakte venskabets hånd til verden. Med ordene af præsident Lincolm, “Med ondskab mod ingen, med barmhjertighed mod alle, med fasthed i den ret som Gud giver os til at se det rette, da lad os kæmpe...for at gøre alt der kan medføre en retfærdig og varig fred blandt os selv og med alle nationer.”

Endelig, og lad dette være ligeså klart og definitivt: Ethvert kujonagtigt morderisk angreb mod amerikanske borgere af slyngel individer og/eller nationer vil genere et så overvældende modsvar fra det amerikanske folk ,at der aldrig igen vil være nogen som helst tvivl om at konsekvenserne af en sådan handling fra nogen sådan nation medfører en pris som enhver gruppe af individer eller enhver nation ikke har råd til at betale.


Ben Kinchlowis a minister, broadcaster, author and businessman. He was the long-time co-host of CBN's "The 700 Club" television program and host of the international edition of the show, seen in more than 80 countries. He is the founder ofAmericans for Israeland the African American Political Awareness Coalition, and the author of several books.

Read more:The camel in the tenthttp://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=353989#ixzz1aNRkyWQz

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails