søndag den 11. december 2011

Forskelle på Koranen og andre Hellige Bøger

Koranen og andre Hellige Bøger - forskelle

Bernie Planck

Før jeg går i gang så lad mig sige, at Koranen ikke er en hellig bog; det er kun muslimer og uvidende vantro der betragter denne militære håndbog som en hellig skrift.

I min artikel The Myth that not all Muslims are Terrorists, kom jeg med følgende udtalelse vedrørende islamiske ekstremister: “Kun en terrorgruppe retfærdiggør deres overgreb ved at citere fra deres Hellige Bog.”

I kommentarfeltet var læseren Sariah uenig med mig:
The Lord's Resistance Army søger at skabe en regering baseret på De Ti Bud.
Kony og nogle officerer

Green citerede en af Kony’s medhjælpere, Moses, for at sige: “Kony er en budbringer fra Gud. Vi følger Den Hellige Ånds påbud!”
Moses fortsætter med at forklare Kony’s ræsonnement: Hvis nogen har gjort dig noget ondt, da skal du slå dem ihjel!”
“Gå hen og læs i Mattæus, kapitel det og det, det er fastslået, at hvis den højre hånd forarger dig, så skær den af! Det står der i Bibelen!”

(Citatet lyder: “Og om din højre Hånd forarger dig, så hug den af og kast den fra dig; thi det er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme kommer i Helvede.” Mattæus 5:30.

Jeg svarede:

Sariah! Der er dog en kæmpeforskel mellem Koranen, der direkte beder muslimerne skære hænder og fødder af de vantro, og som de følger meget nøjagtigt, og så LRA der tager et vers, der er skrevet metaforisk, og fordrejer det til at betyde at de kan skære en eller andens hånd af. Dermed sagt, at der er intet i Bibelen der påbyder en kristen at gå igang med at finde en ikke-troende og skære dennes hønder af eller dræbe ham. Du nævner at LRA ønsker en regering baseret på De Ti Bud, dog voldtager de, myrder de, kidnapper de, og udnytter børn som sexslaver i direkte modsætning til De Ti Bud, ikke sandt? At de siger Mattæus, kapitel det og det, fortæller det, viser at de intet som helst aner om hvad det er de henviser til.

Lad os formode at LRA sagde de ønskede en regering baseret på US Forfatningen, men dog alligevel ikke levede op til et eneste princip som dette land har som grundlag, ville du da fordømme Forfatningen som barbarisk? Ville du endda lade som om, at LRA virkelig havde sit regeringsgrundlag på vor Forfatning? Selvfølgelig ikke - du må indrømme at deres påstand er tom retorik og uden nogen forbindelse med virkeligheden.  

LRA siger ganske enkelt at de følger Bibelen, men sandheden er at deres handlinger modsiger hvad de hævder.

Mattæus 5:30 opfordrer ikke til at man skærer lemmer af fjenderne..Og helt sikkert ville ingen fornuftig kristen faktisk prikke sine øjne ud, eller skære sine hænder af ved en sådan fortolkning. Det der gøres gældende er, at det er bedre at du ofrer de ting som du holder mest af end at du begår synd, men udelukkende metaforisk, da det jo trods alt er en synd at lemlæste sin krop. At LRA misfortolker og misbruger denne sentens for at undskylde sine overgreb er en fejlfortolkning af Bibelen, det er en fabrikation.

På den anden side, når islamister citerer fra Koranen, da fordrejer de ikke nogen meninger, de tager ikke metaforer for hvad de er, de handler korrekt efter direkte utvetydige klare instrukser.

Da jeg bad om et eksempel på en gruppe der henviser til deres hellige bog som en retfærdiggørelse af deres handlinger mente jeg en henvisning der faktisk retfærdiggør deres handlinger. LRA kunne faktisk ligeså godt citere fra et varehuskatalog. Ingen intelligent person vil være enig med dig i, at de faktisk blot adlyder det de læser.  
 
Det er muslimernes stil, som undskyldning for de overgreb de begår i Guds navn, at de siger at kristne og jøder også begår overgreb i deres Guds navn. Der er dog en forskel: Når kistne og jøder begår overgreb er der andre kristne og jøder, millioner af dem, der fordømmer ondskaben - de undskylder ikke de barbariske handlinger ved at påpege at muslimer også begår ondt.

A victim of the Lord's Resistance Army
Photo Credit: ABC Nyheter

Denne knægt er et af de utallige ofre for LRA og Joseph Kony. LRA kommer ind i landsbyen, dræber mændene, voldtager kvinderne og lemlæster børnene. Utallige børn er tvunget til et liv med terror som børnesoldater for LRA. Reuters.”

Note

Planck's Constant, http://synopsis-olsen.blogspot.com/2010/11/forskellen-pa-koranen-og-det-gamle.html

Der er imidlertid en kæmpeforskel på Det Gamle Testamente, der er en historisk bog der genfortæller forholdet mellem Gud og jøderne og så Koranen, der er en militær håndbog der opfordrer muslimerne til at udkæmpe (jihad) mod vantro og oprette et Verdens kalifat.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails