lørdag den 3. december 2011

Grænseløs uenighed

Dagens Amerika: Opsplittelse uden grænser

Pat J. Buchanan

I Federalist No. 2, betragter John Jay en nation af fælles blod, tro, sprog, historie, traditioner og kultur."

“Forsynet” ´skriver han “har med glæde givet dette ene forenede land til et forenet folk - et folk der nedstammer fra de samme forfædre, taler det samme sprog, bekender sig til den samme religion …..ligner hinanden i vaner og traditioner...”

John Jay skribent til Federalist no. 2.

Er vi stadig dette “ene forenede folk” i dag? Eller er Amerika blevet det som Klemens von Metternich kaldte Italien - “et udelukkende geografisk udtryk”?

I "Suicide of a Superpower," (En supermagts selvmord) der netop er udkommet, argumenterer jeg for at det Amerika vi voksede op i, er ved at falde fra hinanden, bryde sammen ved den svage politik, race, etnicitet, kultur og tro; at de modsatrettede kræfter i samfundet nu er blevet de dominerende kræfter.

Vor politik har aldrig været så ‘giftig’ som den er nu i vor levetid.

Sarah Palin blev djævelgjort som moralsk medskyldig i mordforsøget på medlem af Repræsentanternes Hus Gabrielle Giffords. Undtryk som “terrorister” og “gidseltagere” anvendes rutinemæssigt på medlemmer af Tea Party der som et kongresmedlemd sagde ønskede at se sorte “dingle fra et træ.”

Et halvt århundrede efter borgerrettighedsrevolutionen triumferede er udtrykkene “racist” og “racisme” i daglig tale. Vi forbliver, sagde Eric Holder idet han kaldte os en “nation af kujoner” så socialt opslittet som aldrig før.
"Udenfor arbejdspladsen er situationen endnu mere dyster ved, at der næsten ikke er nogen interaktion af betydning mellem os. På lørdage og sødage adskiller Amerika ,,, Amerika sig ikke, på visse områder, særlig meget fra det land der var for 50 år siden.”

Pat Buchanan's latest book -- autographed! -- the title says it all: "Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025?"

Han er ikke helt galt afmarcheret. I Californiens fængsler og blandt statens etniske bander, er en sort/brun civil war brudt ud.

I 2042 vil der være 66 millioner sorte, og 135 millioner hispanics her, sidstnævnte koncentreret i staterne med grænse til Mexico.

Hvad skal så holde os sammen på det tidspunkt?

Vi er ikke og vil ikke til den tid “nedstamme fra fælles forfædre.” Vi vil bestå af alle racer, kulturer, stammer og trosretninger på Jorden - en multirace, multurkulturelt, multietnisk, miltisproglig gryderet af en nation der aldrig før har eksisteret, eller overlevet. Parallellerne man kan huske på er Det Habsburgske Imperium der faldt sammen efter 1. Verdenskrig, og Sovjetunionen og Jugoslavien der gik i opløsning efter Den Kolde Krig.

Vi vil heller ikke tale samme sprog. Vi vil være to-sprogede og bi-nationale. Spansk radio og TV er allerede i hastig fremgang. I Los Angeles taler halvdelen af folkene der et andet sprog end engelsjki deres hjem.

Når det drejer sig om at “bekende den samme religion,” hvor 85% af amerikanerne var kristne i 1990, så er det nu nede på 75% og falder stadig. De gamle krisnte kirker - Presbyterianerne, Metodisterne, Lutheranere og især de Epsikopale - er opslittet, i tilbagegang og døende.

Hvor tre af fire katolikker gik til søndags Messe i 1960, er det nu kun en af fire. En af tre født som katolik har mistet troen. Antallet af præster og nonner falder hastigt; religiøse ordener er døende; katolske skoler lukker.

Den moralske retningslinje og moralkodeks som Kristendommen gav os er kollapset. Siden den store kultur-sociale revolution i 1960’erne, er det sket det som Nietzsche kaldte “en transværdiforandring af alle værdier.”

Det som var moralsk forkalsteligt - promiskuitet, homoseksualitet, abort - betragtes nu af halvdelen som naturligt, normalt, sundt og progressivt.

Også socialt er Amerika ved at bryde sammen.

Mens fødsler udenfor ægteskabet var sjældne i 1950’erne så bliver i dag 41% af alle amerikanske børn født udenfor ægteskabet. Blandt hispanics er det 51%, blandt sorte 71%. Og sammenhængen mellem anvendelsen af narko, begå forbrydelser og gå for tidligt ud af skolen, og fængselsraten er tydelig.

Dette hjælper med til at forklare de fire årtier med faldende resultater hos amerikanske børn i skolerne og firdoblingen af antallet af de som sidder i fængsel.

Samtidig med at alt dette sker, svigter Staten.

Vi kan ikke kontrollere vore grænser, vinde vore krige eller få vort budget i balance. I tre på hinanden følgende valg, - 2006, 2008, 2010 - er vælgerne blevet svigtet. Tilliden til politik, politikere og landets fremtid har aldrig været så lav i vor levetid.

Der var engang, for ikke så langt tid siden, da nationen var forenet med en fælles tro, en fælles moral, historie, helte, helligdage sprog og litteratur. Nu skændes vi om dem alle.

Neokonservative siger - vi ikke skal være bekymret - Forfatningen holder os sammen.

Gør den så også det? Er vi alle enige om hvad First Amendment siger om friheden til at bede i skolen og fejre Jul og Påske? Hvordan kan vi være den “ene nation, under Gud” i Troskabseden, “betroet af deres Skaber” med ukrænkelige rettigheder, hvis vi ikke engang kan identificere eller diskutere eller nævne den Gud og Skaber i Amerikas skoler?

Er vi enige om hvad Ninth Amendmnet siger om retten til liv? Hvad med den 14. Amendment og det den siger om ‘affirmative action (særlige rettigheder til minoriteter (sorte))? Hvad med Second Amentment om retten til at bære våben?

Den nye secession der er på vej, er ikke som secessionen i 1861.

Det er en adskillelse hvor vi splittes op i hjerte og sind.
   
Pat Buchanan was twice a candidate for the Republican presidential nomination and the Reform Party's candidate in 2000. He is also a founder and editor of The American Conservative. Now a political analyst for MSNBC and a syndicated columnist, he served three presidents in the White House, was a founding panelist of three national TV shows, and is the author of seven books. His latest book is "Suicide of a Superpower: Will America Survive to 2025?"

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails