tirsdag den 11. august 2009

Kendsgerninger vendes på hovedet i journalistik

AP's Historiske hukommelsessvigt

BETHANY STOTTS

Akademikere og studerende udstiller et gennemført hukommelsessvigt når det drejer sig om de handlinger den pro-Stalin Abraham Lincoln Brigade (ALB) en gruppe af amerikanske frivillige der kæmpede mod General Fancisco Franco og hans Nationalister under Den Spanske Borgerkrig udførte. Her fornylig har Kelsey Abbruzzese, uddannet på Boston University og tilknyttet Associated Press ikke gjort det bedre, end sine kolleger da hun skrev en historie der hyldede ALB veteranen John Hovan's karriere.

"I 1937 meldte John Hovan sig som frivillig og rejste til Spanien for at kæmpe på demokratiets side mod Gen. Francisco Francos facistiske styrker i Den Spanske Borgerkrig," skrev Abbruzzese den 9. juli. "Nu som 93 årig, er han blevet hædret med spansk statsborgerskab for sin tjeneste som chauffør....hans spanske pas ankommer om noge få uger."

Hovan beskriver "sig selv som kommunist" og arbejdede for " "'Den Amerikanske Liga mod Krig og Fascisme" før afgangen til Spanien" skriver hun. Imidlertid betegner Abbruzzese ikke ALWAD som en kommunistisk enhed i beretningen.

I 1933, fire år før Hovan rejste til Spanien udgav US Kongressen sit "Manifest og program" 'Mod Krig og Fascisme,' som vurderede at "Fascismens hurtige tilsynekomst er nært forbundet med en forøget krigsfare," og senere at "Krigsfaren stiger uundgåeligt ud fra selve naturen i den monopolitiske kapitalismes ...."

Præsident Franklin D. Roosevelts statsanklager Francis Biddle fordømte ALAWF og dens anden søster, Den Amerikanske Liga for Fred og Demokrati (ALPD) i sit memo i 1942 delvist fordi ALAWFs manifest fastslog, at "Den virkelige kamp mod krig må indbefatte at alle styrker mobiliseres om denne fredspolitik, og at man modstår alle forsøg på at svække eller ødelægge Sovjetunionen."

"I diskussionen om Ligaen, citeres der i Biddle memoet om de møder som Det Kommunistiske Parti afholdt for at få agitationen igang, tilstedeværelsen af kendte kommunister såsom (Det amerikanske kommunistpartis officielle leder) Earl Browder blandt lederne, og de førende talere og den strøm af økonomiske midler fra sovjetkontrollerede handelsforbindelser til understøttelse af omkostningerne ved de planlagte handlemåder," skrev M. Stanton Evans i sin bog Blacklisted by History. "Først og fremmest, bemærker memoet, var der Ligaens rutinemæssige, empatiske og uforbeholdne hyldest til Moskva som verdens eneste forkæmper for fred og retfærdighed."

Noget der var fremhævet i manifestet var "At støtte Sovjetunionens fredspolitik og for total og universel nedrustning, der i dag med støtten af masserne i alle lande vil kunne udgøre den tydeligste og mest effektive modstand mod krig over hele verden; at modstå alle forsøg på at svække Sovjetunionen, uanset om disse forsøg giver sig udtryk i form af forkerte fremstillinger og falsk propaganda, diplomatiske manøvrer, eller intervention af imperialistiske regeringer." USA blev identificeret som en sådan "imperialistisk" magt.

Ironisk er det her midt i antikrigsretorikken at Kommunistisk Internationale benyttede antifascitiske udsagn for at få socialister og kommunister til at deltage i Den Spanske Borgerkrig. "Vi var mere kendt med den Republikanske side (i krigen) som blev, den side som det kommunistiske internationale søgte rekrutter til, men Moskva havde taget den beslutning fra begyndelsen, at de ikke ønskede at få alle medlemmer af Kommunistisk Internationale dræbt i kampene i Spanien, så de appellerede til socialisterne, og i praksis alle der mente, at de blev truet af fascismen. Det skulle være det klare budskab, at fascismen skal standses." sagde professor David Malet fra George Washington University den 14. juli under en konference under Udenrigsministeriet. "De rekrutterede i dette land, jøder, afro-amerikanere, socialistiske grupper og fagforeninger til at gå i kamp, fordi hvis fascismen vinder i Spanien, da ville den sprede sig til USA, og de ville selv i sidste ende blive truet," sagde han idet han beskrev Kominterns budskab. Professor Malet bemærkede også, at general Franco havde rekrutteret fremmede styrker på nationalisternes side, herunder "katolikker i USA, og rundt omkring i verden" med det hovedbudskab at "hvis kommunismen var i fremgang da ville den katolske Kirke blive ødelagt, hvis de ikke kæmpede imod...."

Abbruzzese nedtoner Hovans politiske forbindelser i sin artikel og protrætterer ham i stedet som et offer for amerikansk anti-kommunistisk hysteri. "Hovan en selverklæret kommunist blev indkaldt som vidne under senator Joseph McCarthye jagt på kommunister- høringer," skrev Abbruzzese. "Da han påkaldte sig sin 5. Amendment om retten til tavshed, blev hans hus brandbombet og overmalet med hagekors."

Faktisk blev Hovan afhørt af Husets Komite for Uamerikansk Virksomhed (HUAC) ikke af Senatet.

Louis F. Budenz, en tidligere kommunist, der også vidnede i HUAC høringerne skriver i the Techniques of Communisme (1954) at ALAWF fik navnet Den Amerikanske Liga Mod Krig og Fascisme kun fordi Stalin stadig frygtede Adolf Hitlers Nazi Tyskland. "Da en mere positiv holdning blev indledt overfor Roosevelt administrationen, med de kommunistiske forhåbninger begrundet i succesen med infiltration i regeringen, blev navnet ændret til Den Amerikanske Liga for Fred og Demokrati," skriver han. Derfor,

Da Stalin indgik sin alliance med Hitler i 1939, gjorde kommunisterne gjorde alt i deres magt for at forhindre den amerikanske våbenproduktion, og organisationens navn blev ændret til Amerikas Freds Mobilisering. Dets endemål var nu det modsatte af de som var blevet fremført af Den Amerikanske Liga for Fred og Demokrati. Det Hvide Hus var nu målet. Præsident Roosevelt blev forhånet i omfattende grad og alt blev gjort af den nye organisation for at hjælp med til at Hitler til sejr, Stalins allierede."

Med andre ord argumenterer Budenz for, at ALAWF på dette sene tidspunkt indirekte gik over til at støtte facismen og Hitler i de forskellige afskygninger.

Abbruzzese benytter kun positivt indstillede kilder i sin beretning herunder arkiverne i Abraham Lincoln Brigade, en professor der hjalp Hovan med hans statsborgerskabsproces, og "Duane Clinker, en United Methodist præst fra Cranton der har arbejdet med Hovan om borgerrettigheder siden 1973."

"Mange af de amerikanske frivillige delte Hovans politiske holdninger og gennemlevede den følgende fiasko," skrev Abbruzzese i sin artikel Hun citerede Wheaton College professor Francisco Fernandez de Alba for at sige, "At have været i Spanien, var en mærkepæl i deres liv. Det gjorde dem til mistænkte hos FBI i mange år....De blev betragtet som en trussel mod USA. Det gav dem et hårdt liv og megen arbejdsløshed,"

Deres liv har måske været hårdt, men i det mindste var de i live. Så meget kan ikke siges om de mange ofre for de kommunistiske regimer overalt på jorden. Ifølge Kommunismens Sorte Bog, døde cirka 20 millioner i det kommunistiske Rusland og 100 millioner eller flere blev dræbt af andre kommunistiske regimer.

Efterskrift: Dette antal indeholder ikke de som deserterede fra ALB i Spanien og som blev dræbt af deres kammerater, derpå udnænvt som faldne i kampen og hvis død blev tilskrevet Francos styrker. Dette er stadig en uafsluttet historie sagde Herb Romerstein i Heroic Vicitims (han er tidligere medlem af Repræsentanternes Hus og undersøger ved Senatet).

Bethany Stotts is a Staff Writer for Accuracy in Academia, and can be contacted at bethany.stotts@academia.org

http://www.aim.org/aim-column/AP-historical-amnesia/

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails