fredag den 21. august 2009

Hvem er det der ligner nazister?

Hvem ligner nazister mest?


Joseph Farah

Det her er hvad man kan kalde "en kontroversiel klumme."

Foretagender som det af George Soros finansierede Media Matters vil nyde den - de vil tage passager ud af sammenhængen, med vilje forvanske de ord jeg så omhyggeligt har valgt at bruge, og meget typisk, på den sædvanlige måde forhåne dens forudsætning.

Kabel TV-propagandisterne der forestiller at være "nyhedsværter" vil slynge skældsord ud og betegne mig som en skurk, fordi jeg giver udtryk for mine ærlige og uforbeholdne meninger - som allesammen er baseret på virkeligheden og sandhed.

På det seneste har begge sider af det politiske spektrum omtalt deres politiske modstandere som nazister eller fascister. Har de lige uret begge sider? Lad os beskæftige os lidt med "nationalsocialismen" - fordi det jo virkelig er nøjagtig det Barack Obama og hans venner i Kongressen så aktivt fremmer og handler efter i dagens Amerika.

Ordet "Nazi" er faktisk en akronym for nationalsocialimsen - det politiske og økonomiske system som Hitler så tragisk påtvang Tyskland i 1930'erne. Det var og vedbliver i dag, trods benægtelser fra historiske revisionister, at være "en venstrefløjs" ide. Al socialisme er per definition, en venstrefløjsholdning. Hvis opdelingen i venstrefløj og højrefløj skal have nogen mening, så må det være, at de der er på venstrefløjen hælder til at at regeringen skal blande sig i alle formål mens de på højrefløjen går ind for løsninger uden regeringsindblanding. Det er den traditionelle og accepterede definition- uanset, hvor meget de på venstrefløjen så gerne vil forplumre den forståelse.

National socialisterne, uanset at de forsøgte at dræbe jøderne eller ældre borgere eller de handicappede eller de ufødte børn, vil altid være nationalsocislaister - uanset hvad farve læbestift man forsyner svinet med.

Læg dertil at mennesker som vor Forfatnings Grundlæggere, der forsøgte at 'fortynde' magten, fordi de forstod, at hvis denne ikke blev holdt i kort snor og fik lov til centralisering da ville repræsentere en alvorlig trussel mod den personlige frihed, og netop de repræsenterede modpolen til nationalsocialisterne.

Selvom det vel nok er en overdrivelse at sammenligne Obama med Hitler, da er det endnu mere ude i skoven at karakterisere hans politiske modstandere som nazister og fascister, fordi disse meget klart ønsker at sætte en grænse for størrelsen og omfanget af regeringen - og foretrækker at mennesker er frie, så de kan regere sig selv så meget som overhovedet muligt.

Obama har magt. Hans modstandere, for de flestes vedkommende har ikke. Ydermere søger Obama at benytte sin magt til at indføre politik der har, uanset om man kan lide det eller ej, en slående lighed med det som Hitler indførte i 1930'erne.

Hvad for eksempel?

 • Abort
 • Småbørnsmord
 • Regeringsbestemmelse i spørgsmål om liv-og død, ved benyttelse at sundhedsydelser for såvel ældre mennesker som de med alvorlige sygdomme;
 • Uretfærdig behandling af jøderne, eller i Obamas tilfælde ved Mellemøstkonflikten;
 • Såkaldte offentlig-private partnerskabe - derved sløres grænsen mellem regeringens ansvar og den den private sektors. Det er en af definitioner på fascismen;
 • Udvælgelse af vindere og tabere indenfor virksomheder og indførelse af favoriseringer eller straffemetoder overfor dem;
 • Afskedigelsen og fyringen af bestyrelser i virksomheder;
 • Angreb mod ytringsfriheden;
 • Hemmelighedskræmmeri
 • Ansættelse, af regeringen og for skattepenge, af politiske medarbejderes for at "organisere" og indhøste nye medlemmer;
 • Dæmonisere politiske modstandere;
 • Opmuntre borgerne til at "stikke" venner, familiemedlemmer og andre der er imod politikken;
 • Holde skaprt øje med politiske modstandere;
 • Udfylde topposter i regeringen med politiske ekstremister der er enige med regeringen og som under andre omstændigheder ville blive betragtet som en sikkerhedsrisiko;
 • Se stort på Forfatningen;
 • Give forgængeren og det grundlæggende ved det amerikansek politiske system skylden for alle problemerne der plager landet.

Ser I, jeg kunne blive ved og ved. George W.Bush og de andre hidtidige i Det Hvide Hus havde deres fejl og mangler. Nogle af dem stod for frygtelige ting, udviste virkelig dårlig dømmekraft. Men jeg kan ikke komme i tanke om nogen tidligere i Det Hvide Hus der gør det hele på en gang - hvilket igen har en slående lighed med ledelse hos de berygtede fascister, som Benito Mussolini og Adolf Hitler.

Værre endnu har lederne af hans parti og hans medløbere i medierne været blinde for enhver fare der lurer bag disse politikker. Faktisk, ligesom de godtroende tyskere, beskylder de oppositionen for de mest afskyvækkende og onde metoder - ofte helt uretfærdigt anklager de den for det de selv foretager sig.

Hvorfor er det acceptabelt at Husets speakers Nancy Pelosi kan sige til amerikanske borgere der deltager i forsamlinger på rådhuse at disse er hagekorssvingende bøller, men forkert for hendes politiske modstandere at påpege lighederne mellem hendes partis poltitik og den der blev ført i Nazi-Tyskland?

Hvorfor er det acceptabelt for Gary Trudeau fra Doonesbury serien at sammenligne de som ønsker at se Barack Obamas fødselsattest med Adolf Hitler, men forkert for hans politiske modstandere at påpege lighederne mellem den måde præsidenten og den demokratiske Kongress forsøger at kvæle de som er uenige og benytte ukontrollerede magtmetoder som fascisterne tilbage i tiden benyttede?

Hvorfor er det acceptabelt at anklage amerikanere der er opsatte på at bevare deres forfatningsmæssige republik med ny-nazister, men forkert for de samme amerikanere at påpege den døds-dyrkende, medlidenheddrabs-venlige holdning som regeringssundhedssystemet indbefatter?

Siger jeg, at Obama er en lille Hitler, en nazist eller fascist?

Jeg siger, at den amerikanske frihed står overfor meget alvorlige udfordringen fra landets eget lederskab - ikke fra borgerne der er uenige med disse politikker. Det er netop det der sket i Weimar Tyskland.

At se bort fra historien ville være det samme som at begå en af de synder der blev begået i 1930'erne - og hver gang har totalitarismen vist sit grimme ansigt, før eller siden.

Joseph Farah Joseph Farah. Andre artikler med denne ved klik.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails