søndag den 2. august 2009

Kong George og Obama ligner hinanden

Kong George og Barack Obama ligner hinanden

John Armor

Jeg har tilbragt nogle dage ved det årlige møde for De Konservatives Politiske Aktions Komite. Lørdag var jeg med i en paneldiskussion på New Media og Tlak Radio. Hovedemenet var de forskellige metoder med hvilke Administrationen og visse medlemmer af Kongressen søger at begrænse ydtringsfriheden vedrørende visse offentlige diskussionsemner. Da jeg forberedte mig på det indså jeg at der er paralleller mellem nutiden og Amerikas grundlæggelse.

Og paralleller mellem Kong George III og præsident Barack Obama.

Den første person der benyttede udtrykket "Vi er alle amerikanere" var den selvsamme mand der lærte indbyggerne i staterne fra Massachusetts ned til Norht Carolina at de alle var amerikanere. Det var Thomas Paine. Hans bog "Common Sense" (sund fornuft) solgte omtrent 5000o eksemplarer i 1776. Men den revolutionære tekst og budskab nåede de fleste mennesker gennem samtale.

De fleste amerikanere dengang kunne ikke læse. De lærte om hvad Paine skrev, og tilstrækkelig mange forpligtede sig til den sag der igangsatte Revolutions Krigen, ved blot at høre hans ord, ikke ved at læse dem. De hørte disse ord og gav deres svar i de tusinder af kroer og på andre offentlige steder, på kryds og tværs af nationen. Der er en næsten direkte parallel til nyhedsmedierne idag, hvor bredbånd og lyd og videopkommunikation tillader alle amerikanere at tale til alle andre amerikanere direkte, dog stadigvæk på en lidt tilfældig måde.

Så er der endnu en anden parallel mellem dengang og nu. Kong George III forsøgte at forhindre amerikanerne at have ikke kendte, direkte kontakter med et stort antal andre amerikanere. Han havde to metoder i forsøget på en sådan kontrol.

Den ene var the Stamp Act, der krævede at alle vigtige dokumenter, herunder testamenter, retsdokumenter og aviser der blev udgivet på papir skulle bære det kongelige segl. Denne foranstaltning havde to formål. Det ene var at skaffe skatteafgifter fra kolonisterne. Det andet var kontrol med den politiske tale.

Papir med segl på kunne kun købes ved de Kongelige Guvernører i hver stat. Disse gentlemen, altså udnævt af Kronen, kunne nægte at sælge papir til nogen redaktør/udgiver hvis synspunkter de fandt uacceptable.

På grund af voldsomme protester blev Stamp Act ophæver i 1774. Imidlertid var der en anden metode til kontrol af Kongen. Alle trykkemaskiner skull have tilladelse, licens af Kronen igen gennem de kongelige guvernører.
Et antal medlemmer af Kongressen og nogle reportere på den venstre side af hovedmedierne har talt til fordel for at genindføre the "Fairness Doctrine"(Rimelighedsdoktrinen). For at gøre en lang historie kort, så var det et krav der blev indført da der kun var meget få udbydere i æteren, langt mindre end de trykte medier. På denne mangelfulde baggrund opretholdt Højesteretten Doktrinen i sagen Red Lion i 1969.
Som alle godt er klar over er de trykte medier i en dødskamp mens de elektroniske medier stortrives. Mangelfuldheden kan nu findes blandt aviserne og i tidsskrifterne. "Fairness Doctrine" ' en blev ophævet i 1987 som værende unødvendig.

I D.C. gik en lov igennem her fornylig, hvor senator Jim DeMint (Rep. South Carolina) forslog en succuesfuld amendment for at forhindre genindførelsen af Doktrinen. I den lov var der også en succesfuld amendment (undtagelse) fra senator Dick Durbin (Dem. Illinois) som ville føre direkte at FCC (Federal Communications Commission) kunne tage positive skridt hen mod at styrke "forskelligheden, diversiteten" blandt æterbårne medier. Diversitet plejede at være et kodeord for om ejerne af stationerne var tilstrækkeligt sorte. I dag kan det betyde om værterne i æteren er tilstrækkeligt venstreorienterede, eller hvad nu et flertal af FCC ønsker det skal betyde.

Den samme genvej til samme endemål er forslaget om etableringen af Community Boards. Disse skal bestemme om hver station sender programmer der efter Rådets eneherskende mening tjener de "lokale" interesser hos lytterne.

Således, hvordan er der en snert af de taktikker som Kong George benyttede i disse moderne tiltag? Præsident Obama har meddelt at han er modstander af genindførelsen af Fairness Doctrine. Han har ikke givet noget offentlig udtalelse om de andre to måder der gives til kontrol af nyhedsmedierne, især tale-radio. Der er rigtig god grund til at tro at præsident Obama støtter enten den en eller den anden af disse to genveje.

Begge ville give censur af de æterbårne medier der kritiserer regeringen på samme måde som Kong George III forsøgte at censurere de trykte medier, ved at true deres licenser til at drive virksomhed. Der er således en direkte og farlig parallel mellem 1776 og 2009.

Men hvis der er alt for mange amerikaner der ikke ved hvem Kong George var og hvad han gjrode for at kontrollere "sine" kolonier i Noirdamerika, så er vi i endnu alvorligere problemer, end blot indskrænkning i ytringsfriheden på tale-radio.


For at få et korrekt billede af paneldiskussionen som hr. Armor deltog i, som var et fælles projekt under ACRU( www.theacu.org) og Regular Folks United (www.RegularFolksUnited.com) skal nævnes at de begge forsøger at forhindre censur af nogen slags i radio og på internettet.
FamilySecurityMatters.org Contributing Editor John Armor practiced in the U.S. Supreme Court for 33 years. He is counsel to the American Civil Rights Union.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails