fredag den 14. august 2009

FN og Paven til undersøgelse

Hvem vil undersøge forbindelsen mellem FN og Vatikanet?

CLIFF KINCAID

Boston Globe vandt en Pulitzer pris i 2003 for dækningen af Den Katolske Kirkes årtier lange hemmeligholdelse af præster der seksuelt misbrugte børn. Der ligger en Pulitzer Pris og venter på den journalist der kan regne ud, hvorfor lederen af den verdensomspændende Katolske Kirke, af katolikker betragtet som den personlige repræsentant for Jesus Kristus, er stået frem som fortaler for en af de mest korrupte og ikke-kristelige organisationer på jordens overflade - De Forenede Nationer, FN.

FN har været rystet af talrige skandaler der har haft FNs Fredbevarende styrker indblandet i seksuelt misbrug af kvinder og børn, fiaskoen med at beskytte befolkninger der har været udsat for folkedrab, og økonomisk korruption. Det er en anti-amerikansk institution grundlagt af en sovjettisk spion og som nu for tiden ledes af en kommunistisk katolsk præst, FN Generalforsamlingens formand Miguel D'Escoto, der fornylig holdt en tale ved FN Økonomikonferencen om nødvendigheden af, at beskytte "Moder Jord." (se denne artikel på Synopsis)

Så når lederen af 1,2 milliarder katolikker Pave benedikt XVI giver sin støtte til en "Verdenomspændende Politisk Myndighed" i sin gejstlige Caritas in Veritate, så var det virkelig store nyheder der kun kan forstås i konteksten af den voksende magt og indflydelse hos FN. Tidspunktet var også bemærkelsesværdigt. Den Pavelige udtalelse blev fremsat før et møde med G8-landene, herunder USA, Rusland og Kina, og før Paven mødtes med præsident Barack Obama.

Selv-bedraget

Konservative der burde vide bedre har forsøgt at nedtone betydningen af Pavens farlige forslag. I en artikel fra 10. juli i Wall Street Journal ignorede den amerikanske romersk katolske præst Rober A. Sirico fra det konservative insitut Acton, den kontroversielle passage i udtalelsen i den "Verdensomspændende Politiske Myndihged" og skrev at "Mennesker som søger efter en skabelon for en politisk omstrukturering af verdensøkonomien ikke vil finde den der."

Faktisk så fastslog Paven, at målsætningen for denne Verdensomspændende Politiske Myndighed skulle være "at behandle den globale økonomi; at genoplive økonomier der er ramt af krisen; at undgå forværrng af den nuværende krise og de større ubalancer det kunne medføre; at igangsætte nødvendig og betimelig våbenafrustning, fødevaresikkerhed og fred; at garantere beskyttelse af miljøet og at regulere immigrationen...." Dette må siges at være en ganske præcis skabelon, der lyder nøjagtigt som de funktioner FN skal opretholde.

Paven gik videre, "I lyset af den stadig stigende vækst i global interafhængighed er der et udtalt behov for, midt i den globale recession, for en reform af FN, og ligeledes de økonomiske institutioner og den internationale finansverden, således at konceptet for nationernes familie kan opnå virkelig styrke."

Således er "reformen" af FN beregnet på at give den styrke. Således er FN helt klart skæbneudvalgt, set fra Vatikanet, til at blive Verdens Politiske Myndighed.

I udgaven den 10. juli i "The World Over" programmet på det globale katolske TV-netværk EWNT sagde Sirico at han var sikker på at Paven "ikke talte om et centralt regeringsbureaukrati." Men værten, Raymond Arroyo var ikke sikker på, hvordan en 'Verdens Poltisk Myndighed' var kompatibel med Pavens forpligtelse, i den samme pavelige rundskrivelse, til at "give støtte" til en slags lokal kontrol. "Der forekommer at være en konflikt" sagde Arroyo. Faktisk så har Paven selv advaret om at 'Verdens Politiske Myndighed' kunne blive "tyrannisk" i sin natur.

Præcedensen

Det præcise citat fra den pavelige rundskrivelse, fra et vigtigt læredokumnet fra Den Romersk Katolske Kirke var at "der er et presserende behov for en ægte verdens politisk myndighed, som min forgænger den velsignede Johannes XXIII indikerede for år tilbage." Pave Johannes d. XIII erklærede i 11. april 1963 i den gejstlige erklæring, Pacem in Terris, "Idag stiller det universelle fælles gode os overfor problemer som er verdensomspændende i dimensioner; problemerne kan derfor ikke løses undtagen gennem en offentlig myndighed med magt, en organisation og midler der kan samarbejde om disse problemer, og med en verdensomspændende sfære af aktivitet. Som følge deraf kræves det selvsagt af den moralske orden etableringen af en form for overordnet offentlig myndighed. Men denne overordnede myndighed, udstyret med verdensomspændende magt og med de tilstrækkelige midler til opnåelse af et universelt fælles gode, kan ikke indføres med magt. Den skal indføres med alle nationers samtykke. Hvis det viser sig at være effektivt, skal den handle med retfærdighed, fuldstændig upartiskt og med en forpligtelse om at tjene for det fælles gode for alle mennesker."

Han tilføjede at "Det er derfor vort inderligst ønske af De Forende Nationers organisation må være i stand til progressivt at tilpasse sig denne struktur og de metoder til iværksættelse i overensstemmelse med omfanget og det ædle i dets opgaver."

Hvis nu Paven havde støttet blot en "Verdens Myndighed," da ville nogle kristne måske have betragtet det som en henvisning til Kristi genkomst på jorden. Men brugen af udtrykket "politisk" sætter Paven i bås med de der går ind for en verdensregering af en slags. Og hans henvisninger til FN fjerner den sidste tvivl om hans intention.

John Zmirak, forfatteren ved Thomas More College, en katolsk institution i New Hamshire, erkender den åbenbare fare. Han skriver at Verdens Politiske Myndighed kunne blive til en global "superstat" og forfølge Den Katolske Kirke. Han forklarer, "Jeg ved at Paven virkelig har lidt meget og personligt, over de sygelige excesser ved nationalismen. Måske, hvis jeg var blevet indkaldt til Hitler Jugend som dreng og set mit land blive smadret og vanæret gennem en kræftlignende stammekult som nationasocialismen, da ville jeg måske også dagdrømme om en universel godgørende Stat. Men der er kun en ting der er værre end et nationalt bureaukratisk tyranni - og det er et internationalt bureaukratisk tyranni. En gennemlæsning af Orwells 1984 kunne måske have mindet Benedikt om at centralisering sjældent fører til frihed. Og en verdensstat administreret af den slags mennesker der nu for tiden er involveret i overnationale organisationer som EU og FN ville som deres første gerning likvidere Kirken - som efterfølgende ikke engang ville have et Liechtenstein at skjule sig i."

George Weigel, Æresmedlem af Washington's Etiske og Offentlige Center for Politik, er ligeledes alarmeret og oprørt, men giver skylden for henvisningen til 'Verdens Politiske Myndighed' til det kontor i Vatikanet der er kendt som Det Pavelige Råd om Retfærdighed og Fred. Han skriver at "det er et af de stedse mysterier i Den Katolske Kirke, hvorfor den Romerske Curia har så stor tillid til og tro på denne fantasiforestilling om en 'verdensmyndighed,' når man tager Vatikanets erfaringer i kampen for livet, religiøs frihed og ganske elementær anstændighed, ved FN i betragtning. Men det er sådan de tænker om Retfærdighed og Fred, hvor beviser, erfaringer og realismen i den kristne kanon nogen gange forekommer kun at have ringe opmærksomhed."

Hvad kan ligge bag 'mysterierne,' som Weigel kalder det?

Hvem har førerskabet

Trods implikationen ved at Paven bliver manipuleret så er dette pavelige dokument underskrevet af Paven og han må påtage sig ansvaret for at have artikuleret en vision om en 'Verdens Politisk Myndighed' der skal handle gennem eller med hjælp af FN. Jo, dette er en ikke-kristen organisation, hvor embedsmænd samles i officielle "Meditationsværelser" i FN-bygningen for at modtage det som de kalder kosmisk bevidsthed.

FNs hang til religion kan også afsløres i den kendsgerning at kun nogle få bygninger fra FN-bygningen er Quest Book Shop, hvor FN embedsmænd også samles for at meditere. Boghandlens website reklamerer med gaveartikler såsom "et stort udvalg af Tarotkort, et af de bedste udvalg af røgelse i New York City, stearinlys, halvædelsten, malabrød, lykønskningskort, statuetter, velduftende olie, tibetanske syngende skåle, penduler, klokker, yoga måtter og tasker, meditationspuder, feng shui krystaller, og meget mere."

FNs Miljøprogram fremmede engang ideen om en "Miljø Sabbat," der skulle opmuntre børn til at holde hinanden i hånden rundt om et træ og meditere. I sin egen pavelige rundskrivelse ser det ud som om at Paven advarer mod sådanne aktiviteter ved at sige at "det er i modstrid med den virkelige udvikling at betragte naturen som mere vigtig end mennesket" og at "denne holdning fører til neo-hedenskab eller en ny gudedyrkelse...." Ikke destomindre beder han dog også om en "verdensomspændende fordeling af energiressourcerne" og siger at "det teknologisk udviklede samfund kan og bør nedsætte deres hjemlige energiforbrug, enten gennem en udvikling af fremstillingsprocesserne eller gennem en større økologisk opmærksomhed blandt borgerne."

Det Pavelige Råd for Retfærdighed og Fred kan faktisk være ansvarlig for miljøbudskaberne i den pavelige rundskrivelse. Man holdt et "Klimaforandrings og Udviklingsseminar" i Vatikanet den 27. april 2007, under den formodning at der er en menneskeskabt global opvarmning. En af dem som stod bag denne formodning var, selvfølgelig, FN.

Det Pavelige Råd om Retfærdighed og Fred, hvis officielle pligt er at fremme netop fred og retfærdighed i verden i overensstemmelse med Evangeliet og Kirkens lære om sociale forhold, udgav et 2000 siders dokument, "Den Sociale Agenda,"som indeholdt adskillige udtalelser der var gunstige overfor FN og andre globale sager. Under overskriften "Transnational og Internationale Organisationer," erklæredes det:

  • "Det er derfor vort brændende ønske, at De Forenede Nationers Organisation i sin struktur og gennem sine midler kan blive endnu mere i lighed med størrelsen og ædelheden i dens opgaver, og må tiden indtræffe så hurtigt som muligt, hvor ethvert menneske vil kunne finde en effektiv vogter for de rettigheder der stammer direkte fra hans værdighed som person og som derfor er de universelle, ukrænkelige og uomstødelige rettigheder. "
  • "Internationalt samarbejde på verdensplan kræver institutioner der vil forberede, koordine og lede, indtil der er etableret en refærdsorden som er universelt anerkendt."
  • "....Vi beder om oprettelsen af en stor Verdens Fond, der skal skabes ved en del af de penge der bruges på våben, for at hindre nedbrydningen af denne verden....Kun verdensomspændende samarbejde hvor en fælles fond ville udgøre såvel midlet som symbolet, vil det kunne lykkes at overvinde de forfængelige rivaliseringer, og skabe et frugtbart og fredeligt forhold mellem mennesker."

Uanset den rolle Vatikanets kontor kan have spillet i den pavelige rundskrivelse har Pave Benediks selv holdt en tale foran FN i april 2008, der gjorde det helt klart, at han tror på FN-missionen. Vor klumme fra den 20. april 2008 , Pope Genuflects Before the United Nations, gik i detaljer om dette.

Jesus og De Forenede Nationer.

Pave Benedikt forbandt endog Jesu Kristi arbejde med FN-arbejdet ved at sige at "søgen efter den rette vej til at klare de menneskelige forhold" er "motiveret ved det håb, der kan udledes af det frelsende arbejde ved Jesus Kristus" og "Det er derfor at Kirken er lykkelig over at kunne forbindes med aktiviterne i denne ærefulde organisation, der har som opgave og ansvar at fremme fred og god vilje over hele jorden."

Faktisk er "denne ærefulde organisation" blevet døbt "Huset som Hiss byggede" på grund af den rolle den sovjettiske spion og udenrigsembedsmand Alger Hiss spillede i skabelsen af organisationen.

Ydermere, støttede Pave helt tydeligt Ansvaret for at Beskytte, kendt som akronymet R2P, (Respontibility to(2) Protect) en doktrin støttet af FN i 2005, og designet for at hjælpe verdenslederne til at få myndigheden over en verdensregering. World Federalist Movement, der har talt om verdensregeringen, om globale skatter og om en FN-Hær har dyrket mange internationale græsgange for at få accept for konceptet.

I den mest eksplicitte del af talen der forklarer og accepterer R2P konceptet sagde Paven at "enhver stat har først og fremmest pligt til at beskytte sin egen befolkning fra grove og vedvarende krænkelser af menneskerettighederne, ligesom fra konsekvenserne ved humanitære kriser, uanset om de er menneskeskabte eller fra naturen. Hvis staterne ikke er i stand til at garantere en sådan beskyttelse, da bør det internationale samfund intervenere med de jurdiske virkemidler der er givet i FN charteret og i andre internationale instrumenter. Indgriben af de internationale samfund og dets institutioner, under forudsætning af det er underlagt den internationale orden, skal aldrig fortolkes som en uberettiget indgriben eller en begrænsning i suverænitet."

Ironisk nok er udviklingen af R2P princippet blevet tillagt den tidligere FN-Generalsekretær Kofi Annan, der som lederen af en fredsbevarende organisation ikke magtede at få FN tropper til Rwanda for at standse folkedrabet der.

En dansk dokumentarfilm, "Og så kom FN," beskylder FN-tropperne for at skabe AIDS krisen i Cambodia, efter at "fredsbevarerne" som det forventedes skulle bringe politisk stabilitet til landet. Filmen dokumenter, hvordan FN-soldaterne spredte sygdommen ved at have sex med de lokale indbyggere, børn og prostituerede. Da han blev spurgt om FN-soldaternes opførsel sagde en FN-embedsmand, "Drenge vil altid være drenge."

Pavens fiasko ved ikke at nævne nogen af skandalerne i sin tale til FN eller i sin pavelige rundskrivelse er i sig selv skandaløst. Det er virkelig en sag der er værd at følge op på at medierne, i særlig grad de kjonservative og katolske medier.

Cliff Kincaid is the Editor of the AIM Report and can be reached at cliff.kincaid@aim.org

http://www.aim.org/aim-column/who-will-investigate-the-u.n.-vatican-connection/

Andre artikler af Cliff Kincaid ved klik.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails