lørdag den 1. august 2009

Jihadisternes brug af pen og tunge...

Jihadisternes brug af pen og tunge

Frontpage Interview’s gæst i dag er Dave Gaubatz den første U.S. civile (1811) Federal Agent udsendt til Irak i 2003. Han er for tiden leder af Mapping Sharia Project og ejer af DG Counter-terrorism Publishing (dgaubatz.blogspot.com).

FP: Dave Gaubatz, velkommen til Frontpage Interview.

Gaubatz: Mange tak

FP: Du har jo foretaget en omfattende undersøgelse, og arbejdet med mod-terrorismen. Som ekspert kan du så fortælle os: Hvad er den største trussel som vort land står overfor?

Gaubatz: Svaret er ret enkelt: Jihad. Det er dog ikke jihad i den traditionelle form gennem terrorangreb såsom 9/11, 2001. Modsat det som den amerikanske offentlighed er blevet forledt til at tro, så er de islamiske jihadister, især blandt lederne, meget veltrænede, uddannede og ved, hvordan man rekrutterer støtte medlemmer så der kan udføres jihad. Det er vigtigt at vide at der er flere former for jihad. De fleste islamiske lærde definerer offentligt jihad som en fredelig indre kamp (såsom bøn). Det er en svag og delvis vurdering. Islamiske lærde stoler på, at de naive/uvidende ikke-muslimer så slår sig til tåls med det. Alle praktiserende muslimer ved der er flere aspekter ved jihad. Jihad inkluderer fysisk (kamp), brug af skrevne midler, penne, og brug af tungen i kampen mod deres fjender.

I Irak, Afghanistan benytter islamiske jihadister en kombination af pennen , tungen og fysisk jihad mod uskyldige muslimer og ikke muslimer over hele kloden. Den alvorligste fare for Amerika er brugen af 'pennen' og 'tungen' af jihadisterne og deres støtter. Jihad udføres nu for tiden i Amerika, mens vi dovent står og ser på, mens vi klapper af glæde over at vi ikke har været udsat for flere fysiske angreb. Faktisk så er vi under angreb og en ødelæggelse truer der er mange gange værre end 11/09, 2001.

FP: Kan du give et eksempel eller to på 'pennen' og tungen' som en slags jihad?

Gaubatz: Der er meget underfundige og bedrageriske metoder i brugen af pen og tunge. Islamic Society of North America (ISNA), og Council on American-Islamic Relations (CAIR), er prima eksempler på brug af jiahdmetoden med pen og tunge. Begge benytter TV, internet og udvikler netværk med vigtige politiske og ordenshånhævende embedsmænd. De ved at på nuværende tidspunkt i Amerikas historie er vi meget sårbare. Hvis endnu et terrorangreb skulle finde sted i Amerika ala 911 ville de sætte disse organisationer tyve år tilbage. De forstår der er en tid til terrorangreb, og der en en tid til at benytte pennen og tungen som angrebsmidler mod deres fjender.

FP: For eksempel?

Gaubatz: Begge organisationer omdeler bruchurer blandt administratorerene i vore offentlige skoler "designet til at hjælpe lærere, rektorer og andre i uddannelsessystemet til at formulere og implementere plotikker og programmer der vil hjælpe med til at skabe en kultur-følsomt akademisk miljø." (CAIR: Guide til lærere vedr. islamiske praksiser) En hurtig læsning af brochurerne og de forekommer at være uskyldige, men hvis man læser dem ord efter andet og overværer møder hos CAIR og ISNA, gennemser hundredevis af andre bøger og brochurer som de udgiver og eller støttet da afsløres de skjulte budskaber. Budskabet fra CAIR og ISNA er ikke at tilskynde til troskab eller loyalitet overfor Amerika.

Jeg kan give tusinder af eksempler (f.eks.hver soldat der gav sit liv i krigstid for Amerika) på hvad en amerikaner er, og jeg tror de fleste vil være enige i at en amerikaner skal vise troskab overfor vort land. Sværger CAIR, ISNA eller de fleste islamiske lærde der arbejder i USA, eller gør de sig til talsmænd for troskab overfor Amerika?

Fra ISNAs brochurer til lærere: "På vegne af ISNA, den største nationale organisation af muslimer i USA og Canda, og i betragtning af de førnævnte læresætninger i islam, da vil jeg gerne bede om at muslimske studerende i skolesystemet ikke kan afkkræves troskab overfor flaget" (fra brochuren: 'Hvis du har et muslimsk barn på din skole.') Budskabet er godt skjult i det smukke tryk i den seks siders brochure.

CAIR har en lignende udtalelse til skolernes administratorer: "Troskabseden: Islam opmuntrer til ærbødighedshandlinger udelukkende overfor Gud og ingen anden. Visse muslimer kan være tøvende ved at recitere troskabseden. Mange muslimske forældre lærer deres børn at stå op, men ikke recitere eden."

Hvis man kan ikke bedyre sin troskab og forpligtelse til Amerika, hvordan kan man da være amerikaner? Vor Forfatning fastslår tydeligt at det skal man, men vigtigere er den moralske nerve hos enhver der bekymrer sig om og elsker deres land, og som derfor dikterer dig at sværge troskab overfor det.

Hvis man læser "Islams Manifest", af Sheik Muhammad Ashiraf, offentliggjort i Pakistan, og som kan findes i mange islamiske boghandler over hele USA får man et godt billede af, hvorfor CAIR og ISNA oplyser lærere om, hvorfor muslimer ikke bør sværge troskab overfor Amerika. "Det er ikke muligt for et individ både at være en god kristen eller en god muslim og en god nationalist eller demokrat samtidig. Den politiske opfattlse hos et individ dominerer hele hans liv. Når en religion eller en filosofisk troslære ikke er det politiske ideal hos et individ, er det egentlig en ide der er underlagt hans politiske standpunkt og ikke bestemmende for nogen af hans handlinger.... en person der mener han kan elske to ideer samtdigt, det være sig kristendommen og nationalismen hans misforståelse vil forsvinde i samme øjeblik han står i en situation hvor de to idealer er i konflikt med hinanden."

Det skjulte budskab ISNA og CAIR og hos en stor gruppe af islamiske organisationer og lærde er at disse tilhængere af jihad mod Amerika ikke ønsker at vise troskab overfor deres land. Amerika er ikke en islamisk stat, den er ikke opbygget gennem islamiske værdier, og er ikke (og så dog måske) under ledelse af en islamisk og sharia overbevist leder.

FP: Man kan altså godt sige at de fleste muslimer i Amerika mere støtter de islamiske jihadister end de støtter USA?

Gaubatz: Det synes jeg man kan sige baseret på mine hundredevis af besøg på islamiske centre her i USA, og i adskillige andre lande, ovenpå mine diskussioner med hundredevis af islamiske ledere og tilbedere, og min læsning og granskning i flere hundrede timer af islamisk litteratur skrevet af islamiske lærde her i Amerika, så det er en ganske nøjagtig vurdering af muslimer selv.

Fornylig har vi kunnet se tusinder af muslimer over hele USA der protesterer mod at Israel angreb palæstinenserne. Muslimerne i Palæstina, Irak, Afghanistan, Saudiarabien, Iran og andre lande kræver den stengeste troskab til deres land. Muslimerne kræver den strengeste loyalitet overfor profeten Muahmmad fra Mekka i Saudiarabien og til Jerusalem. CAIR og ISNA der gør sig til talsmænd for ikke at sværge troskab til Amerika (mens de er i Amerika) er topmålet af hykleri.

Det er vigtigt at gøre klart at alle muslimer der bor i Amerika ikke deler deres lærdes ideologi, men for de muslimske lærde og grupperne sammen med ISNA og CAIR er den slagsmennesker ikke ægte muslimer. En sunnileder i Richmond, Virginia oplyst mig om, fordi shiiterne siger de er muslimer så betyder det ikke at de er rigtige muslimer. Ligesom en person siger han er kristen og ikke følger sin tros grundlære "De Ti Bud fra Bibelen.' "Islams Manifest og hundredevis af andre reference materialer der benyttes af islamiske lærde fastslår tydeligt at enten er man muslim og ønsker en islamisk stat, med en islamisk leder, eller man er en fjende af islam.

Ideologien bag den islamiske jihad er lige så meget en fare for muslimer de er uenige med,som den er er farlig for ikke-muslimer.

FP: Kan du gives os nogle få eksempler på brug af pennen og tungen ved jihad der benyttes i Amerika?

Gaubatz: Gennem mine mange år med undersøgelser har jeg stødt på mange islamiske jihad netsider. De benyttes i Amerika til at rekruttere (hjernevaske) unge muslimske børn og voksne til at tilslutte sig deres voldelige ideologi. Jeg har samtalet med adskillige muslimer der er faldet over disse sider. Internettet benyttes som et propagandamiddel og til at vække muslimernes følelser så de hader Israel og ethvert land der støtter Israel. Jihadistsiderne er også træningsredskaber i, hvordan man bekæmper islams fjender. Jeg har set sider der viser jihadister henrette deres tilfangnetagne fjender. Nihad Awad (CAIR) og andre jihad støtter vil selvfølgelig sige det er taget ud af en større sammenhæng. Jeg beder respektfuldt hr. Awad og islamiske lærde om at skrive breve til disse organisationer der findes i Irak og fordømme deres ideologi. Hvis CAIR og ISNA ikke går ind for vold mod Amerika og ikke muslimer ville jeg bede dem organisere en demonstration med det formål at få fjernet de tusinder af bøger, bånd, DVD'er og manualer skrevet af islamiske terrorister fra de tusinder af islamiske centre over hele Amerika.

Er en bog der er underbygget af dømte terrorister det bedste de islamiske organisationer kan stille op med for at ikke-muslimer bedre skal kunne forstå Islam? Hvad nu hvis kristne organisationer benyttede en bog skrevet af Timothy McVeigh (Oklahoma bomberen (se evt. denne artikel på synopsis)) som eksempel på, hvordan man skal forstå kristendommen? Det ville være direkte latterligt.

FP: Hvad kan vi så gøre for at forhindre organisationer der angiveligt støtter terrorisme i fortsat at øve skade mod Amerika?

Gaubatz: Vi kunne begynde med at lukke organisationerne ned øjeblikkeligt, ISNA, CAIR og ethvert islamisk center der åbenlyst støtter disse. Islamiske lærde siger åbennlyst at der er tidspunkter når jihad (fysisk kamp) er passende når de muslimske folk er under undertrykkelse. De vil argumentere historisk og nutidigt for at det muslimske folk skal gå i jihad for at beskytte islam eller muslimer, forudsat den rette myndigheder beder om en sådan jihad. I Amerika er der kun myndighed der kan give ordre til kamp og det er vor præsident. Der er ingen islamisk lærd der kan bede nogen muslim der bor i Amerika om at gå i krig. Vi kunne lukke de fleste, 501, NPO'er (non profit organisations) alene på det grundlag. Ingen NPO kan have i deres vedtægter (nedskrevet eller ej) en opfordring til medlemmerne om at være del at en militær kampenhed udover de væbende styrker i USA. Man skal blot gennemse lekturen og litteraturen distribueret af imam Siraj Wahhaj, Brooklyn, NY for klart at forstå at han er talsmand for at muslimer skal i krig mod deres fjender når tiden er inde. Wahhaj betragter sig som en Amir (leder/hersker/prisn) af de muslimske folk. Jeg kan navngive 750 islamiske centre der støtter Wahhaj og hans voldelige ideologi. Luk de 750 centre, ISNA, CAIR og vi vil have lukket af for 95% af jihad rekrutteringsstderne.

FP: Dave Gaubatz, tak fordi du ville være med.

Gaubatz: Det var en fornøjelse.

Andre interviewartikler med Jamie Glazov ved klik

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails