mandag den 31. august 2009

Demokrati- frihedsdræberen

Demokratiet - frihedens dræber?

Amil Imani

Jeg gentager og spørger, dræber demokratiet friheden? Ordbogen definerer demokrati som - folkestyre. Selv når det er bedst er "demokratiet den værste regeringsform, fremfor alle de andre," ifølge Winston Churchill.

Er demokratiet nu så dårlig en regeringsform? Kan den dæmme op mod ødelægglsen af menneskehedens vigtigste ret - frihed? Her følger noget at tænke over.

I de såkaldte demokratiske samfund bumler en form for demokrati af sted med op og nedture altid på randen af kollaps og underkastelse. For eksempel er vestens demokratier repræsentative, hvor den almindelige borger ikke har magten. Et repræsentativt demokrati er faktisk et plutokrati, hvor mennesker med penge og interessegrupper hersker.
Styret af et samfund er som en pyramide. Ved bunden af pyramiden har vi det der ligner demokratiet bedst. Den indidviduelle borger har indvirkning på de lokalt valgte embedsmænd, såsom sherif, borgmester, embedsmanden og des lignende. Når vi går opad i pyramiden bliver den enkelte borgers indflydelse mindre og mindre samtidig med at indflydelse af penge og interessegrupper stiger.

Det er en kendsgerning at uden midler, fonde, da kan man ikke engang ansøge om at blive byens hundefanger. I det mindste må den ansøgende kandidat bruge penge på plakater, løbesedler for at han skal blive kendt for vælgerne og argumentere for, hvorfor de skal vælge ham og ikke hans modstander.
Glem nu denne hundefanger et øjeblik. Hvad med at blive borgmester for New York? Michael Bloomberg søger nu for tredje periode af fastholde borgmesterposten. Denne mand siges at være den 17. rigeste mand i verden. Han brugte 73 millioner dollars af egne midler på sin første kampagne og åbenbart vil han bruge mindst 18,5 millioner dollars af egne midler for den tredje periode i 2009.

Er Bloomberg, der er en af vor tids nulevende forretningsgiganter et fjols ved at bruge så mange penge på et embede der ikke engang giver en brøkdel af hvad han bruger på at få det? Nej, han er ikke et fjols. Han er måske den bedst kvalificerede. Det er dog ikke det der er pointen. Pointen er, at det kræver gigantiske pengesummer at blive en del af pyramiden. Og det er jo ikke alle der har en rummelig tegnebog som Michael Bloomberg og som er villig til at åbne den.

Konklusion: hvis du forsøger at blive en den af den herskende pyramide da skal du have midler der svarer til den stilling du søger. Medmindre du er Michael Bloomberg har du brug for andres penge for at kunne fodre kampagnen. Og det nu engang sådan at mennesker ikke bruger penge uden de får noget tilbage.

Her er det at de store penge og interessegrupper dukker op og der indgås aftales. I den proces er den almindelige uafhængige borger i bund og grund lukket ude. Vælgeren bliver præsenteret for valget mellem to kandidater der er købt, eller de kan undlade at stemme. Det kan ses ved, at så mange vælgere derfor nægter at udøve deres værdifulde ret til at stemme.

Det er slemt nok i sig selv. Der er dog en endu større fare der lurer. Sammen med den korrupte rolle som penge spiller er også valgforbund. En kombination af penge og valgforbund er det sikre knæfald for friheden. I et demokrati når et stort antal mennesker, motiveret enten af ideologi eller et fælles mål, lader deres tegnebøger koble sammen med deres stemmer der kan friheden komme under pres og måske endog forsvinde helt. Det er lige præcis det islam foretager i det meste af verden.

Ihærdige islamiske fundamentalister med vind i sejlene oversvømmer, med milliarder af dollars fra olien, de glemsomme og ubekymrede "vantro" lande og er derved med til at slukke frihedens flamme da de bevæger sig fremad mod den monolitiske sharia lov i alle landes anliggender. Det stenalderagtige Sharia styre begrænses ikke kun til de stadig flere rettroende, men indføres overfor alle andre også.

Ordet"Islam" stammer fra rodordet "taslim" der betyder underkastelse, underkastelse til Allahs vilje og diktat som den er udstukket af Muhammad og oplyst af det middeladlerlige islamiske præsteskab.

Frie mennesker modstod angrebene fra tyranner såsom fascismen og kommunismen og betalte en dyr pris for at fastholde friheden. Nu er friheden endnu engang i dødelig fare. Denne gang fra Islam. Demokratiet er i denne henseende en stor ven af fjenden.

Som jeg nævnte tidligere er penge og magtfulde interessegrupper en vigtig medspiller i det repræsentative demokrati. Islam har begge dele og benytter dem beggge flittigt. I de traditionelle demokratiske samfund i Europa, Canada og USA samler bølge efter bølge af muslimske immigranter sig i store magtfulde stemmeblokke. Med i praksis ubegrænsede midler borer disse immigrant samfund sig dybt ned i vore byer og i deres værtslande og influerer på udformningen af regeringspyramiden.

I et demokrati er en politikers første og vigtigste prioritet at blive valgt. Når det er sket er den næsthøjeste at blive genvalgt. Denne bydende søgen efter at blive valgt gør derfor, en politiker til en repræsentant for de kræfter der hjælper ham og fastholder ham i embedet.

Uheldigvis er der ca 1,5 milliard mennesker der er dybt forankret i mange demokratier, herunder USA, der er fjender af demokratiet og tilhængere af Ummanismen - det islamiske teokrati, et teokrati af den type der hersker i Saudiarabien - en sunni version - og i Iran - en shia version. Det er en kedsgerning at i islamiske samfund der er friheden død. Det enkelte individ er et redskab for staten og staten er udøveren af den kvælende sharia lov.

Måske kan min advarsel opfattes som et hysterisk råb fra en alarmist, men man behøver blot at betrage hvad der allerede sker i lande der fornylig er invaderet af muslimer. Sharia lov er allerede i virksomhed mange steder i Europa. Betragtelige antal af oprindelige europæere flygter enten til andre lande eller er uden håb når det drejer sig om deres levevis, så de undlader at få børn. Selv i USA og Canada er den eksploderende muslimske befolkning mere og mere agressive i deres pres for at vi skal antage sharia lov.

Demografisk forandring i et demokrati spiller en vigtig rolle i udformingen af samfundet. For eksempel boede der blot nogle hundredetusinder muslimer i USA for tyve år siden. I 2008 er antallet svulmet op til siges det, mellem 7-9 millioner. Når dette antal er dybt forbundet til de store penge hos de wahhabistiske og shia pengebagmændene da er frihedens skæbne virkelig i fare.

Demokratiet er frihedens vogter. Samtidig i demokratiet er der forhold der kan få det til at falde sammen indefra. Demokratiet har sin egen skildvagt: En resolut modig, proaktiv og etisk borger.

Hvad kan der gøres? Er der en måde at genopfriske og vende de truende kommende islamiske angreb på vor mest værdifulde rettighed - friheden? Her følger nogle forslag.

  • Bliv en aktiv arbejdsmand for friheden istedet for en passiv, ubekymret ligeglad, det skal nok gå nihilist. Mange europæere betaler allerede prisen ved at være føjelige overfor tilpasningen til islam, og denne opnår mere og mere magt og kaster sin kvælende skygge på deres liv.

  • Involver dig med muslimerne i dit nabolag og forsøg at få dem væk fra islam ved at påpege, hvordan Koranen og præsteskabet holder dem som slaver i et tilbagestående ideologisk intolerant livssyn og i en fokus på død.

  • Benyt den politiske proces, mens den stadig kan opfylde kravene og ønskerne hos frihedselskende mennesker, ved at støtte love der sikrer frihed og være modstander af dem der indskrænker friheden.

  • Støv aktive politiske kandidater der er kraftigt involveret og engageret i frihedsrettighederne og frihedsbegreberne.

  • Søg selv om embeder, ethvert embede. Opmuntr dine venner og andre frihedsfortalere om at slutte sig til at hjælpe på hvilket som helst område de kan.

  • Hold de politikere til ansvar som sælger sig selv til islamister og fremmer islam. Disse købte politiker vil gøre hvad som helst de kan for at fastholde deres stilling og få gavn af de generøse finansielle midler fra islamisterne.

  • Vær en aktiv lærer ved at informere andre om den snigende fare ved islamismen. Islamismen er virkelig ved at erodere selve frihedesn grundlag men en forskelligartet palet af midler. Pengestærke islamiske organisationer truer enhver der vover at kritisere islam med ruinerende retssager og endog død.

  • Bidrag med penge, store som små, til sager og enkeltindivider der kæmper for bevarelsen af friheden. Som den gamle talemåde siger: 'Frihed er ikke gratis.'

Som konklusion, friheden er vor mest værdifulde ejendom og demokratiet er det skjold der beskytter den. Dog er dette skjold af demokrati sårbart og har brug for at blive udbedret og styrket regelmæssigt. Jeg beder dig, du frihedselskende individ, om at du spiller din roille i forsvaret af frihed, ikke kun for din egen skyld, men også for min og alle andre der hylder denne værdifulde velsignelse ved livet.

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails