søndag den 16. august 2009

Hvis Gud ikke findes

Hvis Gud ikke findes?

Dennis Prager

Konstant bliver vi mindet om de ødelæggende konsekvenser af religion - intolerance, had, klassedeling, inkvisitioner, forfølgelse af "frafaldne", hellig krig. Selvom det ikke er hele sandheden er det ikke desto mindre sandt. Religion har altid haft følgeskab af frygtelige konsekvenser.

Hvad man dog næsten aldrig hører om er de skadelige konsekvenser ved sekularisme - de forfærdelige udviklinger der er fulgt i kølvandet på, at den traditionelle religion er blevet presset tilbage, og troen på Gud nedbrudt. For hver et tusinde studenter der lærer om Den Spanske Inkvisition og Salem Hekseprocesserne er der måske to der forstår at sammenkæde Gulag, Auschwitz, Kulturrevolutionen og det Cambodianske folkemord med verdslige regimer og ideologier.

På trods af alle problemerne med troen på Gud er det at tro, at Gud er død starten på endnu flere problemer.

Således, da det ikke er muligt at bevise, eller modbevise, Guds eksistens så er der dog noget der kan bevises nemlig, hvad sker der, når mennesker holder op med at tro på Gud.

1. Uden Gud, findes der ikke forskel på ondt og godt. Det er blot subjektive holdninger som vi så betegner som "godt" og "ondt." Det betyder selvfølgelig ikke, at en ateist ikke er et godt menneske. Det betyder heller ikke, at alle de der tror på Gud er gode. Der er gode ateister og der er dårlige Gudstroende. Det betyder blot, at medmindre der er en moralsk autoritet der klarlægger for mennesket, hvad der objektivt er rigtigt og forkert, da er "rigtigt" og "forkert" ikke mere objektivt end begreberne "smukt" og "grimt."

2. Uden Gud har livet ingen objektiv mening. Vi er alle blot tilfældige skabninger ved naturlig udvælgelse, hvis eksistens ikke har mere betydning eller formål end et tilfældigt sandskorn.

3. Livet er en tragisk hændelse hvis der ikke er en Gud. Vi lever, lider, vi dør - nogle på en skrækkelig måde, mange ganske unge - og der er kun glemsel bagefter.

4. Mennesket har behov for instruktionsbøger, vejledning. Det er sandt når det drejer sig om at handle moralsk og klogt ligesom det er nødvendigt for at flyve en flyvemaskine. Dit hjerte er ofte en ligeså dårlig vejleder når det drejer sig om rigtigt og forkert som hvis du skulle flyve et fly ud fra hjertet. Den post-religiøse verdslige verden hævder at der ikke er behov for en manual; hjertet og fornuften er tilstrækkelige guider der kan føre til et godt liv og en god verden.

5. Hvis der ikke er en Gud har de kærligste og mest uskyldige ofre for tortur og mord ikke en bedre skæbne i døden end den de mest grusomme torturbødler og massemordere har. Kun hvis der er en god Gud vil Moder Theresa og Adolf Hitler have forskellige skæbner.

6. Med de jødisk-kristne værdiers død i Vesten tror mange i Vesten meget lidt. Det er derfor det sekulære Vesteuropa har været uvillige til og derfor ude at stand til at stå op mod ondskab, hvad enten det var kommunismen under Den Kolde Krig eller islamisk totalitarisme der hersker midt i blandt dem i dag.

7. Uden Gud bliver mennesker i Vesten mindre fornuftige, ikke mere. Det var hovedsageligt de verdslige , irreligiøse der troede på den ufornuftige doktrin i Marxismen. Det var hovedsagelig de verdslige, ikke de religiøse, der troede at mænd og kvinders natur i det store og hele er ens, der opfattede forskellene i kønnene som påtvunget gennem samfundsopbygningen. Religiøse mennesker i jødiske-kristne lande indsnævrer hovedsageligt deres irrationelle troslære til religiøs teologi, mens de verdslige, altså de uden religion forklarer det irrationelle ved at konkludere, at det irrationelle er et produkt af samfundet, hvor sådanne fornuftsstridigheder gør alvorlig skade.

8. Hvis Gud ikke findes har mennesket ingen fri vilje. Man er en robot, hvor enhver handling er dikteret af gener og miljøet. Kun hvis man postulerer at mennesket er skabt af en Skaber der har indflydelse på gener og miljø som har indgivet evnen til at være herre over gener og miljø kan mennesket have en fri vilje.

9. Hvis Gud ikke findes har mennesker og "andre" dyr samme værdi. Kun hvis man postulerer at mennesker, ikke dyr, er skabt i Guds billede vil mennesker have større hellighed end bavianer. Det forklarer den bevægelse der er i gang hos den verdslige elite hvor man tilstræber at stille mennesker og dyr lige. (se f.eks. denne artikel på synopsis)

10. Uden en Gud er der blot lidt der kan inspirere mennesker til at skabe kunst. Der er derfor nutidens museer og gallerier er fyldt med "kunst" der hylder det obskøne, det grimme og det chokerende. Sammenlign det med Micheangelo's kunstværker i det Sixtinske Kapel. Hans værker opløfter betragteren - fordi Micheangelo troede på noget højere end ham selv, og højere end mennesket.

11. Uden en Gud er intet helligt. Dette er uden for diskussion. Hellighed fremstår ud af troen på det hellige. Det forklarer for eksempel del langt større udbredte accept af at kunne bande i verdslige samfund end i religiøse samfund. For den religiøse er der hellig tale og verdslig tale. I det verdslige samfund er profan tale normen.

12. Uden Gud er menneskeligt overmod næsten uundgåeligt. Hvis der ikke er noget højere end mennesket, ingen Suveræn, bliver mennesket selv den Suveræne.

13. Uden Gud er der ingen ufravigelige menneskerettigheder. Evolutionen medfører ingen rettigheder. Molekyler har ingen rettigheder. Energi har ingen moralske overvejelser. Det er derfor Amerikas grundlæggere i Uafhængighederklæringen skrev at vi "af vor Skaber" har fået skænket visse ufravielige rettigheder. Rettigheder beror på en moralsk kilde, på at de kommer fra en giver.
14. "Uden Gud" skrev Dostojevsky, er "alt tilladt." Der har været masser af ondskab udøvet at troende, men de udbredte uhyrligheder og grusomheder og antallet af uskyldige der er myrdet af verdslige regimer - i særlig grad Nazi, fascister og kommunistiske regimer gør den ondskab som er gjort i religionens navn til småting.

Som nævnt i indledningen beviser intet af dette, eller blot argumenterer for, Guds eksistens. Det klarlægger blot nødvendigheden af en Gud, ikke eksistensen på en Gud.

"Hvilken Gud?" vil sekularisten spørge. Israels Gud, den Gud som Amerikas grundlæggere troede på, "den Hellige Gud, som er Hellig ved sin retfærd" (Esajas), De Ti Buds Gud, den Gud der kræver næstekærlighed, den Gud der har giver alle menneskelige væsener visse ufravigelige rettigheder, den Gud som er citeret på Liberty Bell fordi han er frihedens ophav. Det er den Gud der henvises til her uden, hvilken vi ville blive overvundet af de som tror på mindre ædle guddomme såvel verdslige som guddommelige.

Dennis Prager

http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=72781

Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails